Skip to main content

Vitamin hjælper mod træthed hos sklerose-patienter

Folk med dissemineret sklerVitamin hjælper mod træthed hos sklerose-patienterose (multipel sklerose), som lider af alvorlig træthed, kan måske blive hjulpet ved at tage tilskud af det vitaminbeslægtede stof coenzym Q10.

Alvorlig træthed er et af de mest almindeligt forekommende symptomer i forbindelse med dissemineret sklerose. Ifølge statistikken lider op imod 80% af alle sklerose-patienter af træthed. Det bliver som regel værre i løbet af dagen, og den eneste medicinske behandling man kender, er amantadin og modafinil. Ingen af disse medikamenter har dog nogen nævneværdig effekt.

En anden og tilsyneladende mere lovende mulighed er at anvende tilskud af det vitamin-beslægtede stof, coenzym Q10. Denne energifremmende og naturligt forekommende substans har vist sig effektivt og uden bivirkninger at kunne modvirke træthed- og depressionsymptomer hos sklerose-patienter.

Mindre træthed og depression

I en undersøgelse, som er offentliggjort elektronisk i tidsskriftet Nutritional Neuroscience i januar 2015, påviste en gruppe forskere en reduktion af træthed og depression blandt sklerose-patienter, som fik dagligt tilskud af coenzym Q10, sammenlignet med en kontrolgrupe, der fik placebo.

Patienterne i denne dobbelt-blinde, placebo-kontrollerede undersøgelse blev tilfældigt inddelt i to grupper. En gruppe fik 500 mg coenzym Q10 dagligt, hvorimod den anden fik snydepiller (placebo) i sammenlagt 12 uger. Forskerne bedømte træthedssymptomerne ved hjælp af den såkaldte "fatigue severity scale" (FSS), og de anvendte "Beck depression inventory" (BDI) til bedømmelse af depressions-symptomerne.

Der blev observeret betydelige reduktioner af såvel FSS som BDI-værdierne blandt deltagerne, som fik coenzym Q10. Omvendt så man, at FSS-værdierne steg i placebo-gruppen. På baggrund af denne undersøgelse konkluderede forskerne, at coenzym Q10 indtaget i en daglig dosis på 500 mg kan være med til at modvirke træthed og depression hos patienter med dissemineret sklerose.

Kilde:

Coenzyme Q10 as a treatment for fatigue and depression in multiple sclerosis patients: A double blind randomized clinical trial.

Nutr Neurosci. 2015 Jan 20.

Også nyttigt ved kronisk hjertesvigt

Q10 nyttigt ved kronisk hjertesvigt
Coenzym Q10 er et af de mest interessante forskningsområder i nyere tid. Stoffet blev oprindeligt opdaget af amerikanske forskere i 1957 og har efterfølgende været genstand for intensiv forskning over hele verden. Q10s velkendte rolle i kroppens energistofskifte, som foregår i cellernes små "kraftværker" (mitokondrierne), inspirerede forskere til at undersøge, om stoffet kunne hjælpe mod kronisk hjertesvigt. I 2014 blev den danske Q-Symbio undersøgelse offentliggjort og ryddede forsider internationalt, fordi forskerne havde vist, at tilskud af coenzym Q10 givet som supplement til den konventionelle medicinske hjertebehandling mindskede dødeligheden med 43%. Under normale omstændigheder dør omtrent 50% af alle hjertesvigt-patienter indenfor fem år, efter de har fået stillet diagnosen. Coenzym Q10 har desuden vist at kunne forbedre mænds fertilitet, sænke blodtrykket og modvirke tandkødsbetændelse.

 

 

  • Oprettet den .