Skip to main content

Selen forlænger telomererne, som er cellernes klippekort

- og dermed den forventede levetid

Selen forlænger telomererne, som er cellernes klippekortDer sker hele tiden en fornyelse af vores celler i kroppen. Men der er grænser for, hvor meget cellerne kan dele sig. For det afhænger af længden på telomererne, der sammenlignes med cellernes klippekort. Så hver gang en celle deler sig, bliver telomererne lidt kortere, og i takt hermed ser det ud til, at vores liv også afkortes. Men nu har et kinesisk studie afsløret, at et højere indtag af selen hænger sammen med længere telomerer. Det betyder, at et højt indtag af selen bidrager til at beskytte cellerne, og at de kan dele sig mere. Dette kan med stor sandsynlighed udskyde aldringsprocesserne og forlænge levetiden, hvilket andre studier også tyder på. Det er samtidig problematisk, at selenmangel er udbredt i Europa og store dele af verden.

Menneskekroppen indeholder omkring 1013 eller halvtreds billioner celler. Hver celle indeholder vores arvemateriale, DNA, der er organiseret i lange strukturer kaldet kromosomer. Under celledelingen duplikeres disse kromosomer. For enden af kromosomerne sidder de såkaldte telomerer, hvis funktion er at beskytte kromosomerne. Telomererne kan derfor sammenlignes med det plastikhylster, der sidder for enden af et snørebånd, så det holdes intakt. Men hver gang en celle deler sig, bliver telomererne en smule kortere, og til sidst bliver telomererne så korte, at de ikke længere kan beskytte kromosomerne. Når telomererne bliver for korte, vil cellen typisk ophøre med at dele sig eller udføre programmeret celledød, apoptose. Derfor sammenligner man også telomererne med livets klippekort, hvor hver celledeling koster et klip. Af samme grund er det godt at have lange telomerer, uden at der klippes for hurtigt i dem.

Kost og livsstil er afgørende for telomerernes længde

Mikrobiologen Elizabeth Blackburn opdagede i 1975 telomererne og deres funktion, hvilket medførte, at hun senere modtog Nobelprisen i fysiologi og medicin. Der har siden været stigende evidens for, at kost og livsstil har betydning for telomerernes længde. Det vides således, at stress, usund kost, mangel på søvn, inflammation og kroniske sygdomme som diabetes bidrager til at forkorte telomererne. Det samme gælder oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter.
Oxidativ stress er faktisk den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme og aldringsprocesserne. I denne forbindelse fungerer selen som enestående antioxidanter i form af glutathion-peroxidaser, GPx´er, der kan beskytte cellerne og telomererne mod oxidativ stress.

Sammenhæng mellem telomerernes længde og selenindtaget

Flere studier har afsløret, at sund kost, fibre og en sund tarmflora kan bidrage til at forlænge telomerernes længde, men der har ikke været så meget forskning på kostens indhold af selen og telomerernes længde. Derfor ville en gruppe kinesiske forskere fra Guangdong Medical University of Science og Huazhong University and Technology undersøge dette nærmere, og de indhentede data fra en større amerikansk befolkningsundersøgelse NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som omhandler deltagernes kostvaner og helbred.
De kinesiske forskere undersøgte mere konkret kostvanerne hos 3.194 ældre amerikanere over 45 år med fokus på at udregne deltagernes selenindtag. Længden på deltagernes telomerer blev målt i deres hvide blodlegemer.
Efter at have justeret for forskellige faktorer, som potentielt kan skævvride resultatet, fandt de kinesiske forskere, at en forøgelse på 20 mikrogram selen om dagen resulterede i længere telomerer hos alle deltagerne. Det gjaldt især for kvinder og deltager, der ikke var overvægtige. Det så i det hele taget ud til, at der var en direkte sammenhæng mellem det samlede selenindtag og telomerernes længde.
Til orientering ligger den daglige anbefaling, nu kaldet RI på 55 mikrogram, men vi har brug for 100 mikrogram, hvis vi skal mætte selenoprotein P, der bruges som markør for kroppens selenstatus. Da selen kan være giftigt i for store mængder, ligger den øvre daglige grænse ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, på 300 mikrogram.

  • Selen virker som en kraftig antioxidant, der beskytter vores celler mod oxidativ stress.
  • Selen indgår i en række andre selenoproteiner, der har betydning for stofskiftet, immunforsvaret, fertiliteten og mange andre funktioner.
  • Selen har betydning for, at Q10 kan fungere optimalt under cellernes energiomsætning.

Tilskud med selen og Q10 kan halvere dødeligheden hos ældre

Tidligere studier tyder i det hele taget på, at selen kan bidrage til at beskytte cellerne og forlænge den forventede levetid. Her skal især nævnes det placebokontrollerede svenske KiSel10-studie, hvor selen blev givet i kombination med Q10 til en større gruppe ældre forsøgsdeltagere over længere tid. Kombinationen skyldes, at selen både er en kraftig antioxidant og en forudsætning for, at Q10 kan fungere optimalt under cellernes energiomsætning.
Da jorden i Europa er fattig på selen, og da kroppens Q10-produktion daler med alderen, kommer vi let i underskud. Derfor fik deltagerne 200 mikrogram patenteret standardiseret selengær og 200 mg Q10 i lægemiddelkvalitet.
Hele KiSel10-studiet varede i cirka 5 år, og det afslørede, at gruppen, der fik Q10 og selen, havde en bedre hjertefunktion og 54 % lavere risiko for dødsfald.
En 10-års opfølgning og en 12-års opfølgning af det svenske studie viste desuden, at behandlingen med Q10- og selentilskud også har en markant langtidseffekt på hjertefunktionen og levetiden.
Man kan sandsynligvis forvente en endnu større effekt, hvis man fortsætter med tilskuddene.

KiSel10-studiet er ret enestående, fordi man har forsket på raske og set nærmere på, hvad der holder dem raske.

Vælg tilskud med dokumentation for kvalitet

Markedet med kosttilskud er en jungle, hvor det er let at blive vildledt. Det kan derfor betale sig at vælge kosttilskud i en kvalitet, som kroppen kan optage og udnytte, og måske undersøge, om der foreligger videnskabelig dokumentation.
Råvarens kvalitet, dens forarbejdning og indpakning har alt i alt en afgørende betydning for optageligheden og virkningen i kroppen. Det samme gælder den anvendte dosis.

Referencer

Yanlin Shu et al. Association af dietary selenium intake with telomere length in middle-aged and older adults. Clinical Nutrition. 2020

Klelia D. et al. Association of telomere length with type 2 diabetes, oxidative stress and UCP2 gene variation. Atherosclerosis 2010

Martha Jackowska et al. Short Sleep Duration Is Associated with Shorter Telomere Length in Healthy Men. Findings from the Whitehall II Cohort Study. PLoSOne 2012

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Alehagen U et al. Reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. PLoSOne 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLoSOne 2018

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2013/2013.3/forskere_kortlaegger_cellers_ungdomskilde/

https://www.nobelprize.org/womenwhochangedscience/stories/elizabeth-blackburn

  • Oprettet den .