Skip to main content

Almindelige sygdomme kan skyldes mangel på D-vitamin

En række forskellige lidelser kædes sammen med lavt blodindhold af ”solskinsvitaminet”. Spørgsmålet er, om du får nok af dette vigtige næringsstof?

Forskere har erfaret, at størsteparten af normale, sunde individer i alle aldersklasser mangler D-vitamin. Samtidig har man observeret, at en lang række af de mest almindelige sygdomme kan være en følgevirkning af at få for lidt af ”solskinsvitaminet”, som D-vitamin også kaldes. Tilstande som influenza, knogleskørhed (osteoporose) og tilmed type-2 diabetes menes at hænge sammen med lavt indhold af D-vitamin i kroppen. Offentliggjorte undersøgelser afslører, at helt op til to trediedele af alle europæere har for lavt indhold af D-vitamin.

Vigtigt for sunde knogler

Dette er stærkt bekymrende i betragtning af D-vitaminets betydning for sunde knogler. En af vitaminets absolut vigtigste funktioner er nemlig at sikre optimal indfældning af mineraler i knoglevævet, knoglevækst og genopbygning af knoglemasse. Hvis der er for lidt D-vitamin i blodet, øger det risikoen for tynde, skrøbelige eller ligefrem misdannede knogler.

Understøtter hele kroppen

Der er ligeledes en lang række af andre funktioner, som er afhængige af D-vitamin. Dette er blandt andet tilfældet med immunforsvaret, muskelfunktionen og en række andre vigtige kropsfunktioner, som behøver en vis mængde D-vitamin for at kunne fungere korrekt.


 

 

  • Oprettet den .