Skip to main content

Intravenøs behandling med C-vitamin til kritisk syge patienter kan forkorte hospitalsophold

Intravenøs behandling med C-vitamin til kritisk syge patienter kan forkorte hospitalsopholdKritisk syge patienter lider ofte af inflammationer og oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter. Dette kan i værste fald føre til vævsskader og organsvigt. I denne forbindelse er C-vitamin en kraftig antioxidant med et terapeutisk potentiale. I henhold til en ny systematisk oversigtsartikel og metaanalyse ser det ud til, at intravenøs behandling med større doser C-vitamin kan forkorte ophold på hospitalet. Der er heller ingen bivirkninger forbundet med behandlingen.

C-vitamin (ascorbinsyre) er et livsvigtigt vitamin, der syntetiseres af de fleste planter og dyr efter behov. Men mennesker har mistet evnen under evolutionen. C-vitamin har betydning for bindevævets kollagen, immunforsvaret og sårheling. C-vitamin fungerer desuden som en vigtig antioxidant, der beskytter cellerne mod oxidativ stress og inflammationer forårsaget af frie radikaler.
Sygdomme som sepsis, kræft og komplicerede tilfælde af corona og influenza er netop karakteriseret af oxidativ stress og systemisk ukontrolleret inflammation, der skader sundt væv.
Derfor har der været stor interesse for behandling med C-vitamin til kritisk syge patienter. Særlig gennem de sidste fem år har der været publiceret en del studier, men resultaterne har været forskellige.

Tidligere og nye studier med intravenøs C-vitaminbehandling til kritisk syge patienter

I et studie fra 2014 (Fowler et al) kunne C-vitamin reducere risikoen for organsvigt hos kritisk syge patienter. Men i et efterfølgende studie (CITRIS-ALI) viste behandling med C-vitamin ingen effekt på organdysfunktioner, markører for inflammation eller skader på blodkar. Ikke desto mindre var der efter 28 dage mindre dødelighed i C-vitamingruppen (29,8 %) i forhold til placebogruppen (46,3 %).
I et studie af patienter med alvorlig sepsis og septisk shock (Marik et al) var der blandt patienter, der fik C-vitamin, en reduktion af organsvigt og dødelighed.
Et studie fra 2016 (Zabet et al) har vist, at patienter med septisk shock, der fik behandling med C-vitamin, fik reduceret dosis og tid med vasopressor behandling.
Et studie fra 2019 (Nakajima et al) har vist, at tilskud med store doser C-vitamin kan reducere dødeligheden hos patienter med svære forbrændinger.
Behandling med C-vitamin er således blevet brugt til forskellige kritiske tilstande til patienter, som er indlagt på intensiv afdeling. Forskerne bag den nye oversigtsartikel og meta-analyse ville derfor se nærmere på 53 studier, som inkluderede 352,395 kritisk syge patienter for at evaluere C-vitamins rolle i terapeutisk øjemed. Forskerne ville også se nærmere på, om behandlingen havde bivirkninger som nyreskader.
Via forskellige databaser indhentede forskerne de relevante publicerede studier, som omhandlede intravenøs behandling med C-vitamin til kritisk syge patienter. Forskerne konkluderede, at behandling med større doser C-vitamin til kritisk syge patienter kan reducere ophold på hospitalet. Behandling med større doser C-vitamin er relativt sikkert og uden signifikante bivirkninger på nyrefunktion.
Den nye oversigtsartikel er publiceret i Nutrients.

Referencer:

Dhan Bahadur Shresta et al. Vitamin C in Critically Ill patients: An Updates Systematic Review and Meta-analysis. Nutrients October 2021

  • Oprettet den .