Skip to main content

Kronisk hoste og mangel på D-vitamin

Kronisk hoste og mangel på D-vitaminKronisk hoste optræder ofte i kølvandet på virusinfektioner som forkølelse, influenza og COVID-19. Det tyder samtidig på, at mangel på D-vitamin er en udbredt årsag, og at denne mangel forværres under sygdomsforløbet. Da D-vitamin har afgørende betydning for et stærkt immunforsvar og regulering af de inflammatoriske processer, vil det derfor værre relevant med tilskud af D-vitamin i forebyggelsen af virusinfektioner og som led i behandling af komplikationer som kronisk hoste. Det fremgår blandt andet af to studier, som er publiceret i European Respiratory Journal.

Hoste er normalt en refleks, som bør fjerne fremmede partikler som støv og slim fra luftvejene. Kronisk hoste og bronkitis, der er en kronisk inflammatorisk tilstand, opstår ofte, hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt i bekæmpelsen af forkølelse, influenza og COVID-19. Der er også mange, som får nedsat smagssans og kronisk træthed.
Tilstanden post-COVID-19-syndrom (PCS) beskriver vedvarende eller nye symptomer, som optræder mere end 12 uger efter en COVID-19-infektion, og som ikke skyldes andre faktorer.
Det er almindelig kendt, at D-vitamin kan regulere forskellige markører for inflammation hos COVID-19-patienter, så de hurtigere bekæmper infektionen. Det er også kendt, at tilskud med D-vitamin kan reducere dage med hoste og nedsat smagssans. Men ifølge forskerne bag det nye studie har D-vitamins rolle for patienter med post-COVID-19-syndrom endnu ikke været klarlagt.
Forskerne udarbejdede derfor en retrospektiv analyse af D-vitaminniveauet hos patienter med post-COVID-19-syndrom, der forinden havde deltaget i et befolkningsstudie og fået foretaget flere blodprøver hos lægen. Disse blodprøver blev så sammenlignet med blodprøver fra en sund kontrolgruppe.
Studiet afslørede, at patienter med post-COVID-19-syndrom havde et signifikant fald i blodets niveau af D-vitamin i forhold til kontrolgruppen. Fra 2019-2021 faldt det gennemsnitlige D-vitaminniveau i post-COVID-19-syndrom-gruppen således fra 58,7 nmol/L (= 23,5 ng/ml) til 43,5 nmol/L (=17,4 ng/ml).
Til orientering bør blodets niveau af D-vitamin helst ligge over 75 nmol/L, så post-COVID-19-syndrom-gruppen havde hele tiden haft for lave niveauer, som tilmed blev endnu lavere under sygdomsforløbet.
Ifølge forskerne kan faldet i blodets niveau af D-vitamin skyldes forskellige årsager. For det første kan den akutte COVID-19-infektion medføre et øget forbrug af D-vitamin, da immunforsvaret er på overarbejde. For det andet kan de tilstødende komplikationer som hoste øge behovet. For det tredje kan mangel på D-vitamin blive som en ond cirkel i flere patologiske processer, da de fleste af kroppens celler har brug for D-vitamin.

Udbredt D-vitaminmangel ved andre typer hoste

Ifølge et studie fra 2021, som også er publiceret i European Respiratory Journal, hænger mangel på D-vitamin sammen med forringet lungefunktion, inklusive luftvejsinfektioner og kronisk hoste hos børn. På daværende tidspunkt havde man dog ikke undersøgt D-vitamins rolle ved kronisk hoste hos voksne.
Mellem 2006 - 2008 målte forskerne derfor niveauet af D-vitamin hos 3.914 deltagere fra Rotterdamstudiet, som er et større befolkningsstudie. Deltagerne blev kategoriseret i henhold til fire følgende niveauer af D-vitamin i blodet:

  • Tilstrækkelig (over 75 nmol/L)
  • Utilstrækkelig (50-74 nmol/L)
  • Mild/moderat mangel (30-49 nmol/L)
  • Alvorlig mangel (under 30 nmol/L)

Det viste sig, at 40 procent af deltagerne havde større eller mindre mangler på D-vitamin. Mangel på D-vitamin var også mere udbredt hos de deltagere, som led af kronisk hoste, sammenlignet med deltagere, som ikke led af kronisk hoste.
Da forskerne havde justeret for forstyrrende faktorer som alder, køn, BMI, rygning, brug af ACE-hæmmere, astma og KOL, viste det sig også, at alvorlig mangel på D-vitamin hang signifikant sammen med vedvarende kronisk hoste.
Forskerne konkluderer derfor, at mangel på D-vitamin er udbredt blandt voksne med kronisk hoste, og at denne kroniske hoste ikke aftager, hvis der er alvorlig mangel på D-vitamin. Det vil derfor være relevant, at man rutinemæssigt måler niveauet af D-vitamin hos patienter med kronisk hoste, og at man giver tilskud, som optimerer niveauet i blodet.

Referencer:

Jens Bräunlich. Vitamin D values in post-Covid syndrome patients are lower than in control groups. European Respiratory Journal 2023

Johnmary T. Arinze et al. Persistent chronic cough and vitamin D deficiency. European Respiratory Journal. 2021


 

  • Oprettet den .