Skip to main content

D-vitaminmangel øger risiko for overvægt og sundhedsfarlig inflammation

D-vitaminmangel øger risiko for overvægt og sundhedsfarlig inflammationIfølge WHO er der nu så mange overvægtige børn, at det har nået epidemiske proportioner. De overvægtige børn risikerer også, at de bliver overvægtige som voksne, og at de udvikler forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, diabetes type-2, kronisk inflammation og andre metaboliske forstyrrelser. Det tyder samtidig på, at overvægtige børn og voksne ofte mangler D-vitamin, som har betydning for vægtregulering, inflammationer og adskillige andre metaboliske processer. Det fremgår af et italiensk studie publiceret i Nutrients, hvor forfatterne kommer nærmere ind på D-vitamins betydning for helbredet, og hvorfor D-vitaminmangel er mere udbredt blandt overvægtige børn og voksne.

Overvægtige børn har meget svært ved at slippe af med de overflødige kilo som voksne. Det skyldes, at det gennemsnitlige antal fedtceller i kroppen stiger indtil 20-årsalderen, hvorefter mængden af fedtceller forbliver konstant. På den måde vil overvægtige børn og unge altid have flere fedtceller end slanke børn og unge. Når de overvægtige børn og unge bliver voksne, betyder det også, at et eventuelt vægttab ikke påvirker antallet af fedtceller men kun mængden af fedt i cellerne, som higer efter mere fedt. Og derfor bliver det vanskeligere at tabe sig på sigt, hvis man har været overvægtig som barn. Overvægtige har desuden en større risiko for at udvikle en række metaboliske forstyrrelser, som også påvirker insulinfølsomheden og skaber grobund for kronisk inflammation, forhøjet blodtryk, diabetes type-2 og hjertekarsygdomme.
En lang række studier har allerede vist, at mangel på D-vitamin hænger sammen med en øget risiko for hjertekarsygdomme. Studier har også vist, at et forhøjet niveau af proteinet Plasminogen Activator Inhibitor-1 (PAI-1), der findes i mange celler og blodplader, øger risikoen for insulinresistens, blodpropper og åreforkalkning. I det nye italienske studie ville forskerne derfor se nærmere på sammenhængen mellem blodets niveau af D-vitamin, PAI-1, insulinfølsomhed og inflammation.
Forskerne målte blodets niveauer af D-vitamin, PAI-1 og andre parametre hos 259 italienske børn, der var overvægtige eller decideret fede. Børnene var 2-18 år, og de blev rekrutteret fra et større italiensk koststudie på børn (Nutritional Education Program of the Bambino Gesú Children´s Hospital and Research Institute of Rome). Derudover fungerede 80 normalvægtige børn og unge som kontrolgruppe, der ligeledes fik målt blodets niveauer af D-vitamin, PAI-1 og andre parametre.
Sammenlignet med de normalvægtige børn og unge viste det sig, at de overvægtige børn havde en større mangel på D-vitamin, som hang sammen med et øget niveau af PAI-1 samt øget forekomst af insulinresistens og markører for inflammation.
Forskerne konkluderer derfor, at overvægtige børn og unge har en større risiko for at have lave niveauer af D-vitamin i blodet og et forhøjet niveau af PAI-1, som øger risikoen for hjertekarsygdomme og blodpropper.

Hvilken effekt har D-vitamin på blodsukker, vægtregulering og kredsløb?

De fleste overvægtige har svært ved at opretholde et stabilt blodsukker, og det bevirker, at de spiser i utide, at de overflødige kalorier deponeres som mere fedt, og at vægten stiger. Overvægt er også forbundet med insulinresistens, hvor cellernes optagelse af blodsukker er mangelfuld. Med tiden kan det føre til metabolisk syndrom og diabetes-type 2, der breder sig som en epidemi.
I denne forbindelse betragtes det aktive D-vitamin som et steroidhormon, der påvirker de fleste af kroppens celler via deres receptorer. Det gælder også bugspytkirtlens insulinproducerende betaceller. Der findes også D-vitaminreceptorer i hjernens hypothalamus, som er med til at styre appetitten og stofskiftet. Man har desuden fundet en sammenhæng mellem D-vitamin og frigivelse af mæthedshormonet leptin fra fedtvævet.
Derudover regulerer D-vitamin inflammationer, hvor overvægtige har tendens til lav grad af kronisk inflammation, fordi der produceres for mange pro-inflammatoriske cytokiner i fedtvævet.
Da insulinresistens og de kroniske inflammation skaber grobund for oxidativ stress, åreforkalkning og andre kredsløbssygdomme, spiller D-vitamin en stor rolle på flere fronter.
I henhold til det nye studie tyder det desuden på, at D-vitamin bidrager til at regulere PAI-1, hvor for store mængder øger risikoen for blodpropper og åreforkalkning.
Forskningen peger desuden på, at overvægtige og diabetikere har et øget behov for D-vitamin.

Hvorfor mangler overvægtige ofte D-vitamin, og hvorfor har de et øget behov?

Det antages, at omkring en milliard mennesker på verdensplan mangler D-vitamin, især grundet den moderne livsførelse og mangel på sol.
Mange studier har efterhånden afsløret en sammenhæng mellem overvægt og mangel på D-vitamin, som samtidig gør det vanskeligere at tabe sig.
Det er stadig til debat, hvorfor overvægtige oftere har en lavere niveau af D-vitamin i blodet. Da D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin er den fremherskende teori, at overvægtige deponerer mere D-vitamin i fedtvævet, og at de har vanskeligere ved at frigive det til blodbanen. Selvom kosten kun bidrager med beskedne mængder D-vitamin, lever mange overvægtige tilmed af junkfood og uden D-vitaminkilder som fed fisk, torskerogn, æg og fede mejeriprodukter.
Der er også mange overvægtige, som får for lidt sol, og i vinterhalvåret står solen under alle omstændigheder for lavt til, at vi kan danne D-vitamin i huden.
Den D-vitaminform, som vi danner i huden er desuden et forstadie, der først skal omdannes i leveren til den form, der måles i blodet (25- hydroxy-vitamin D), og dernæst i nyrerne og andre steder til den aktive steroidform (1,25 – dihydroxy-vitamin D).
I denne forbindelse viser det sig, at mange overvægtige og personer med metabolisk syndrom har vanskeligere ved at aktivere vitaminet. Derfor har de et øget behov.
Det bør samtidig tilføjes, at vi behøver magnesium, når D-vitaminet skal aktiveres via de metaboliske processer. Og mange overvægtige mangler også magnesium, da de spiser for få grønsager, fuldkorn, kerner og andre kilder.

Tilskud med D-vitamin og bedste udnyttelse

Sundhedsmyndighedernes anbefalinger af D-vitamin, RI, og tilskud tager ikke hensyn til, at overvægtige har et øget behov. Da vi heller ikke skal have for meget D-vitamin, har Den Europæiske Fødevaresikkehedsautoritet EFSA fastlagt en øvre sikker grænse for dagligt indtag, som er 25 mikrogram for spædbørn, 50 mikrogram for børn fra ½ - 10 år og 100 mikrogram for børn over 11 år og voksne. Da D-vitamin er fedtopløseligt, får vi den bedste effekt i tilskud som levertran eller kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Man skal desuden have nok magnesium til at aktivere D-vitaminet.

Referencer:

Giovina Di Felice et al. Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Vitamin D Association in Overweight and Obese Pediatric Population. Nutrients 2023.

Deirdre K. Tobias et L. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of Magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc. 2018


  • Oprettet den .