Skip to main content

Sammenhæng mellem D-vitamin, diabetes og paradentose

dvit1Type 2-diabetes bliver mere og mere udbredt, og paradentose rammer de fleste på et eller andet tidspunkt. Det viser sig nu, at mangel på D-vitamin, som også er udbredt, forstærker risikoen for at få begge sygdomme. Det fremgår af en ny undersøgelse, som for første gang kaster lys over sammenhængen og nye indfaldsvinkler til forebyggelse og behandling.

Type 2-diabetes breder sig eksplosivt på verdensplan. Det antages, at hver tiende amerikaner har type 2-diabetes, og hvert år diagnosticeres 1,5 millioner nye tilfælde. I Danmark har over en halv million type 2-diabetes eller forstadiet metabolisk syndrom, som er karakteriseret af insulinresistens, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, kronisk inflammation og æbleform med for meget mavefedt.
Diabetes er en kompleks sygdom, og det vides at gener, overvægt og for mange kulhydrater kan være med til at udløse sygdommen. Forskerne arbejder stadig på at afdække andre risikofaktorer. Det er i forvejen kendt, at mangel på D-vitamin øger risikoen, og nu viser det sig, at der også kan være en sammenhæng med paradentose.

Mangel på D-vitamin øger risiko for paradentose og diabetes med forstærkende effekt

For nylig har et team fra University of Toronto i Canada afsløret, hvilken indflydelse mangel på D-vitamin har på paradentose, som er en folkesygdom. Tilstanden skyldes belægninger (plak) og tandsten ved tandkødsranden, hvor skadelige bakterier danner giftstoffer og vævsnedbrydende enzymer. Når immunforsvaret reagerer, kan der efterhånden udvikles en kronisk inflammation i tandkødslommen. Hvis tilstanden fortsætter, spredes inflammationen, så der udvikles paradentose. Samtidig bliver tandkødslommerne endnu dybere med fare for, at tanden falder ud.
Forskerne valgte at se nærmere på tandsundheden, fordi tidligere studier har afsløret, at diabetes øger risikoen for paradentose. Samtidig øger paradentose risikoen for type 2-diabetes, og meget tyder på, at mangel på D-vitamin er den røde tråd.
Ifølge forskeren bag det nye studie, Aleksandra Zuk, skyldes det, at tilstrækkelige mængder D-vitamin i blodet både er i stand til at bekæmpe mikrober og modvirke de uhensigtsmæssige kroniske inflammationer.

Vidste du, at både diabetes og paradentose kan medføre hjerte-karsygdomme?

Det er almindelig kendt, at diabetes øger risikoen for hjertekarsygdomme.
Tandlæger har erfaret, at paradentose også kan forårsage hjertekarsygdomme. Når bakterier fra mundhulen spredes til blodbanen, kan de forårsage oxidativ stress, inflammation og åreforkalkning. Det er særlig farligt, hvis bakterierne fæstner sig på hjertehinden eller hjerteklapperne.

Analyse af interaktionerne

Forskerne indhentede data fra 2009-2010, som indgik i et større befolkningsstudie, National Health and Nutrition Examination Survey. De indhentede data omhandlede 1.631 personer med type 2-diabetes og 1.369 personer uden sygdommen. Alle de udvalgte personer var 30 år, og de gennemgik hver især en undersøgelse hos tandlægen. De fik også målt deres fasteblodsukker og niveau af D-vitamin i blodet.
Diverse data afslørede, at mangel på D-vitamin både øgede risikoen for paradentose og type 2-diebetes. Forskerne fandt også, at kombinationen af mangel på D-vitamin og den ene sygdom gav en større risiko for at udvikle den anden sygdom. Mangel på D-vitamin øger altså ikke alene risikoen for at udvikle begge sygdomme. Der er også en selvforstærkende effekt, hvis man i forvejen har den ene sygdom.
Da over 40 procent af de voksne amerikanere har sygdomme i tandkødet, og mangel på D-vitamin også er udbredt, er studiets konklusioner meget relevante.
Studiet er også det første, som kaster lys over sammenhængen med D-vitamin, paradentose og type 2-diabetes.

Nyt potentiale i behandling af de to sygdomme

Forskerne ser derfor et nyt potentiale i forebyggelse og behandling af paradentose og type 2-diabetes, og de vil derfor undersøge potentialet nærmere.
Det vil under alle omstændigheder være relevant at give patienterne stærke tilskud med D-vitamin, hvis der foreligger mangler. På den måde kan D-vitaminet både bidrage til at styrke immunforsvarets kamp mod de bakterier, der sidder i tandkødslommerne ved paradentose og til at bekæmpe de inflammationer, som begge sygdomme er karakteriseret af.
Det siger sig selv, at det også er relevant at få nok D-vitamin i forebyggelsen af de to sygdomme.
Studiet er publiceret i BMJ Open Diabetes Research and Care

OBS. Husk også blodsukkerstabile måltider og god tandhygiejne i forebyggelsen af diabetes og paradentose.

Officielle anbefalinger af D-vitamin og vores reelle behov

Referenceindtag, RI, for voksne er 5 mikrogram. Mange forskere hævder nu, at det reelle behov for D-vitamin ligger meget højere end RI, og anbefalingerne svinger fra 30 mikrogram til 100 mikrogram daglig. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag. Det er dog vanskeligere at danne D-vitamin, hvis huden er mørk, og hvis den er gammel og tynd. Overvægtige og diabetikere har også vanskeligere ved at danne og udnytte vitaminet.
I vinterhalvåret er der under alle omstændigheder brug for tilskud, da en almindelig sund kost kun bidrager med begrænsede mængder.

Vidste du, at vi også har brug for nok magnesium, så vi kan danne de aktive former for D-vitamin?

Reference:

Tim Newman. What´s the link between vitamin D, gum health, and diabetes? Medical News Today. 22 august 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2673882

https://hjerteforeningen.dk/2014/01/pas-paa-dine-taender-og-hjertet/

  • Oprettet den .