Skip to main content

Magnesium kan lindre symptomer på depression

Magnesium kan lindre symptomer på depressionDet antages, at 350 millioner mennesker verden over lider af depression, og sygdommen har enorme økonomiske og menneskelige omkostninger. Da det heller ikke er alle, som har glæde af den traditionelle medicinske behandling, som tilmed er forbundet med en række bivirkninger, er der al mulig grund til at tilstræbe mere forebyggelse og bedre behandlinger. Et nyt studie, som er publiceret i PLoS One, afslører nu, at tilskud med magnesium kan være et sikkert supplement i behandling af mild og moderat depression. Forskerne har også fundet, hvilken biokemisk effekt magnesium kan have på humøret.

Magnesium indgår i mere end 300 forskellige enzymprocesser, som blandt andet har betydning for kroppens energiomsætning, nervesystem, muskelfunktion, blodtryk, blodsukker, væskebalance og knogler. I henhold til det nye studie og tidligere studier spiller magnesium også en rolle ved at hæmme inflammationer i hjernen, som sættes i forbindelse med depression. Ikke desto mindre er der er kun få studier, som viser hvilken effekt tilskud med magnesium kan have på patienter, der lider af depression.

Forsøgets lovende resultater

Emily Tarleton og hendes kolleger fra University of Vermont, USA, kontaktede 1.340 voksne med mild eller moderat depression. Ud af disse indvilgede 126 personer i at deltage i studiet, mens de fortsatte med deres sædvanlige medicinske behandling. Gennemsnitsalderen var 52 år, og der var lidt flere kvinder end mænd. I de første seks uger fik den ene halvdel tilskud med 248 milligram magnesium chlorid daglig efterfulgt af seks ”kontroluger” uden tilskud. Omvendt fik den anden gruppe ingen magnesiumtilskud i de første seks uger, men samme daglige magnesiumtilskud på 248 mg i de sidste seks uger. Deltagerne vidste altså godt, om de fik magnesiumtilskud eller ej.
Under det tolv uger lange forsøg undersøgte Tarleton og hendes kollegaer deltagernes symptomer efter en standard skala (PHQ-9), hvor man bruger en række spørgsmål for at klassificere mild, moderat og svær depression.
Det viste sig, at de deltagere, der tog magnesium tilskud i seks uger, i snit scorede seks point lavere på skalaen, og dette resultat regnes for klinisk vigtigt. Forskerne observerede desuden en ret hurtig og positiv effekt efter bare to uger, og de pågældende magnesiumtilskud blev generelt tålt godt, uanset alder, køn, brug af antidepressiv medicin og andre faktorer. Efter forsøget rapporterede 61 % af deltagerne, at de ville fortsætte med at tage magnesiumtilskud.

Fremtidig forskning

Ifølge Tarleton er det første gang, at man har foretaget et randomiseret klinisk forsøg med magnesiumtilskud til patienter med mild og moderat depression. Resultaterne er lovende, og forskernes næste skridt bliver at foretage en endnu større befolkningsundersøgelse.
Samtidig hævder kritikere af forsøget, at der lige så godt kan være tale om placebo, da deltagerne som nævnt vidste, hvornår de fik magnesiumtilskud. På den anden side viser tidligere studier, at magnesium kan dæmpe inflammationer i hjernen. Derfor vil det være meget relevant, at Tarleton og hendes team i fremtiden foretager en større befolkningsundersøgelse, der er placebokontrolleret.
Og under alle omstændigheder kan patienter med mild og moderat depression sagtens overveje tilskud med magnesium, da andre studier peger på, hvordan mineralet har en effekt på hjernens biokemi og humøret.

Depressive patienter har forhøjede biomarkører for inflammation

Hos depressive patienter har man fundet forhøjede biomarkører for inflammationer. Inflammatoriske budbringere som CRP (C-reaktivt protein) og interleukiner har vist sig at påvirke de neurokemiske signaler, som er involveret i depressioner.
Alt i alt overfører de inflammationsfremmende budbringere uhensigtsmæssige informationer til nervesystemet.

Inflammationer hæmmer serotonin, som har betydning for humøret

Under inflammationerne aktiveres nogle særlige hjerneceller, microglias, som repræsenterer immunforsvaret for hele centralnervesystemet. Når det sker, vil enzymer hæmme produktionen af serotonin, der har betydning for det gode humør, samt melatonin der har betydning for den gode nattesøvn. I stedet produceres der quinolinicsyre, som er involveret i mange psykiske lidelser og blandt andet kan udløse irritabilitet og nervøsitet.

Antidepressiv medicin retter ikke op på inflammationerne

Som det fremgår, kan inflammationer hæmme serotoninniveauet, og flere antidepressive medikamenter (SSRI) har netop til formål at regulere serotoniniveauet. Men de antidepressive medikamenter retter ikke op på inflammationerne, som ofte kan være den egentlige årsag. Det kan samtidig forklare, hvorfor en del depressive patienter ikke har glæde af de antidepressive medikamenter.

Tilskud med magnesium modvirker inflammationer

Forskere fra Mexico, Iran og Australien har samlet data fra en række studier, hvor de har fokuseret på proteinet CRP, der som nævnt er markør for inflammation i kroppen. Ifølge forskerne kan tilskud med magnesium medføre en signifikant reduktion af dette protein. Studiet, som er publiceret Current Parmaceutical Design, afslører derved, at magnesium spiller en anti-inflammatorisk rolle. Det er i tråd med tidligere studier, som har påvist, at for lidt magnesium, især kombineret med for meget calcium, øger risikoen for inflammationer.

Magnesiummangel er udbredt

Der findes især magnesium i kerner, mandler, nødder, fuldkorn, kål og andre kompakte grønsager.
Men det antages, at 70-80 % af den amerikanske befolkning mangler magnesium.
Magnesiummangel, der også er udbredt i Danmark, skyldes ofte en ensidig, raffineret kost. Et stort forbrug af sukker, alkohol og andre stimulanser samt vanddrivende medicin og stress kan desuden dræne kroppen for det livsvigtige mineral. Insulinresistens, hvor cellernes evne til at optage blodsukker er nedsat, kan også dræne kroppen for magnesium, og der er ofte mange af ovenstående faktorer, der forstærker hinanden.

OBS! Alarmerende stigning af depressioner og mangelfuld behandling

  • Knap en halv million danskere, eller hver tiende, er på antidepressiv medicin.
  • Antidepressiv medicin kan give bivirkninger som hovedpine, apati, nedsat sexlyst, vægtforøgelse, yderligere depression samt abstinenser ved ophør, som fører flere problemer med sig.
  • Mange, der er i medicinsk behandling for depression, lider i virkeligheden af mangel på essentielle næringsstoffer som magnesium, D-vitamin og omega-3 fedtsyrer samt stress eller lavt stofskifte, som der ikke tages hånd om.

På hjemmesiden er der flere artikler om depression som for eksempel denne:

Depression og naturlige løsninger i forebyggelse og behandling

Referencer

With health care cuts looming, low-cost magnesium a welcome option for treating depression – ScienceDaily
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170627152621.htm

Role of magnesium supplementation in the treatment of depression: A randomized clinical trial
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180067

Magnesium found to treat DEPRESSION better than antidepressant drugs: New science – NaturalNews.com
http://www.naturalnews.com/2017-07-20-magnesium-treats-depression-better-than-antidepressant-drugs-science.html

Study finds magnesium may ease depression symptoms
http://www.nutraingredients.com/Research/Study-finds-magnesium-may-ease-depression-symptoms

Can magnesium help depression – or is it just a placebo? - Health News - NHS Choices
http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/Can-magnesium-help-depression%E2%80%93or-is-it-just-a-placebo.aspx

http://www.nutraingredients.com/Research/Magnesium-supplements-show-potential-anti-inflammatory-effects-Meta-analysis

L-.E. Simental-Mendia et al. Effects of magnesium supplementation on plasma C-reactive protein concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Current Pharmaceutical Design. 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28545353

Stephen Daniels. Magnesium supplements show potential anti-inflammatory effects: Meta-analysis. 201

  • Oprettet den .