Skip to main content

D-vitamin har betydning for den sunde nattesøvn

- hos børn og voksne

D-vitamin har betydning for den sunde nattesøvnMangel på søvn er udbredt blandt børn og voksne, og det øger risikoen for overvægt, diabetes, kredsløbssygdomme, blodpropper, depression, infektioner og mange andre sygdomme. Mangel på D-vitamin er også udbredt, og nu har et hold kinesiske forskere afsløret, at der er en sammenhæng. Det betyder med andre ord, at mangel på D-vitamin gør det vanskeligere at falde i søvn, sove igennem og vågne frisk og udhvilet.

Søvn har på lige fod med sunde kostvaner og motion en afgørende betydning for humøret og helbredet. Søvnmangel øger risikoen for nedsat præstationsevne, overvægt, diabetes, kredsløbssygdomme, blodpropper, depression, infektioner og mange andre sygdomme.
I gamle dage var det mere almindeligt at gå tidligt i seng og falde godt i søvn. Men den moderne levevis med elektrisk lys og diverse skærme har bevirket, at mange går for sent i seng, har svært ved at falde i søvn eller sover for dårligt.
Et nyt epidemiologisk studie fra Sverige har for eksempel afsløret, at 40 % af børn på 10 år sover under 9 timer pr nat, og det er for lidt.
Den moderne levevis med mindre direkte sollys har samtidig bevirket, at mangel på D-vitamin er blevet mere og mere udbredt.
Et britisk studie har afsløret, at 70 % af unge i 14-16-årsalderen mangler D-vitamin, og et kinesisk studie har afsløret, at 40 % af skolebørn mangler D-vitamin. Mangel på D-vitamin øger ligesom mangel på søvn også risikoen for overvægt, diabetes, kredsløbssygdomme, depression, infektioner og mange andre sygdomme. Så det kan let blive en ond cirkel.
Der er dog få studier, som har afsløret forholdet mellem mangel på D-vitamin i blodet og søvnmangel blandt større børn og voksne.

Manglen på D-vitamin og søvn er en alvorlig global cocktail

Søvnmangel er blevet et globalt problem, og det samme er mangel på D-vitamin, som også rammer børn og unge.
Formålet med det kinesiske studie var derfor at undersøge forholdet mellem D-vitamin i blodet og søvnlængden. Der deltog 800 sunde skolebørn i alderen 8-14 år fra Ningbo i Zhejiang provinsen, og sammen med forældrene blev de nøje informeret om forsøget.
Alle børnene blev målt og vejet, og der blev udfyldt skemaer med en række spørgsmål omkring deres helbred og kostvaner.
Forskerne tog blodprøver, hvor de målte skolebørnenes niveauer af D-vitamin i form af 25 (OH)D, hvor over 20 ng/ml (nanogram pr milliliter) regnes for tilstrækkeligt, og under 20 ng/ml regnes for utilstrækkeligt. (Til orientering er den nedre officielle grænse i Danmark 50 ng/ml).
I skolen skulle børnene selv udfylde et skema, som omhandlede, hvornår de plejede at stå op om morgenen og gå i seng om aftenen. Forskerne udregnede så varigheden af deres nattesøvn, som blev sammenholdt med de 9 timer, som anses for passende til børn i den alder.

Så lidt skal der til

En søvnreduktion på en time eller mere i døgnet kan potentielt skade præstationsevnen, blodsukkeret, stofskiftet, hormonsystemet og immunforsvaret.

Signifikant sammenhæng mellem D-vitamin, søvn og BMI

Det viste sig, at 33 % af børnene sov utilstrækkeligt og under 9 timer i døgnet. Samtidig manglede 30 % af børnene D-vitamin.
Forskerne fandt en signifikant sammenhæng mellem de børn, der sov for lidt, manglede D-vitamin, sprang morgenmaden over og havde et højt BMI.
Der var ingen signifikant sammenhæng, hvad angår køn, forældrenes status, rygevaner eller fysiske aktiviteter.
Ifølge forskerne er deres nye studie det første, som viser sammenhængen mellem børns mængde af D-vitamin i blodet og deres søvnlængde.
Studiet er for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients.

Solen og D-vitaminet har flere funktioner for den gode søvn

Selvom sammenhængen mellem D-vitamin og søvnkvalitet endnu ikke er klarlagt, fremlægger de kinesiske forskere forskellige teorier.
Manglen på D-vitamin kan muligvis forringe egenproduktionen af forskellige regulerende stoffer som søvnhormonet melatonin samt interleukiner og prostaglandiner.
En anden mulig forklaring er, at man har fundet receptorer for D-vitamin i hypothalamus og andre celler i nervesystemet, som aktiveres af vitaminet. Denne forklaring understøttes af et humant forsøg, hvor personer, der fik tilskud med D-vitamin, sov længere og bedre.
Forskerne påpeger, at søvnproblemer også kan hænge sammen med for få udendørs aktiviteter. Her er solen som bekendt den vigtigste kilde til D-vitamin, og på de nordlige breddegrader kan vi kun danne vitaminet i sommerhalvåret, når solen står højt nok på himlen. Samtidig stimulerer sollyset hjernens pinealkirtel til at danne søvnhormonet melatonin om aftenen. På den måde har sollyset en dobbelt og selvforstærkende effekt på den gode søvn.

For lidt søvn øger risiko for depression hos unge

Mangel på søvn kan ikke alene forringe koncentrationsevnen, immunforsvaret og sukkerstofskiftet. Unge med søvnproblemer har fem gange større risiko for depression sammenlignet med unge, der sover godt. Det fremgår af en undersøgelse, som er lavet af forskere fra Bergen samt University of California.

Hvor meget D-vitamin har vi egentlig brug for?

Referenceindtag, RI, for voksne og børn er henholdsvis 5 mikrogram og 10 mikrogram. Mange forskere hævder nu, at det reelle behov for D-vitamin ligger meget højere end RI. Det er let at danne 30-100 mikrogram på en god sommerdag, men i vinterhalvåret er der brug for stærke tilskud, da en almindelig sund kost og almindelige multivitaminpiller kun bidrager med begrænsede mængder.

Referencer

Qing-Hai Gong et al. 25-Hydroxyvitamin Status and Its Association with Sleep Duration in Chinese Schoolchildren. . Nutrients 2018

Scott LaFee. Vitamin D Deficiency Linked to Greater Risk of Diabetes. UC San Diego Health. April 2018

Graven, Andreas R. Søvn påvirker vægt og aktivitetsniveau. Videnskab.dk 2014

Graven, Andreas R. For lidt søvn kan give depression. Videnskab.dk 2014

 

  • Oprettet den .