Skip to main content

Nieuwe behandeling helpt hartpatiënten overleven

Dr. Mortensen was de leider van het recent gepubliceerde, baanbrekende internationale onderzoek Q-Symbio, dat aantoonde dat co-enzym Q10 in staat is de symptomen en het ziekteverloop bij patiënten met hartfalen positief te beïnvloeden.De Deense cardioloog en onderzoeker Svend Aage Mortensen, medisch directeur van het Hartcentrum van het Universitair Ziekenhuis in Kopenhagen, is bijzonder opgetogen over een nieuwe behandelingsmethode voor chronisch hartfalen, waarbij er een natuurlijke stof wordt gebruikt om het energieniveau in de hartspier te verhogen.

'Ik denk beslist dat we bij deze nieuwe vorm van therapie te maken hebben met een verschuiving in het paradigma van de behandeling van chronisch hartfalen,' aldus de Deense cardioloog, die al met deze bijzondere vorm van behandeling werkt sinds de eerste klinische studies ernaar werden uitgevoerd in Kopenhagen, in 1983.

Dr. Mortensen was de leider van het recent gepubliceerde, baanbrekende internationale onderzoek Q-Symbio, dat aantoonde dat co-enzym Q10 in staat is de symptomen en het ziekteverloop bij patiënten met hartfalen positief te beïnvloeden. Zijn onderzoek is online gepubliceerd in het gerenommeerde Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE.

Stimuleert het hart

'De conventionele therapie bij hartfalen richt zich op het blokkeren van verschillende hormonale factoren die een grote rol spelen bij hartfalen en die het hart belasten. Co-enzym Q10 daarentegen ondersteunt de processen in de cellen die verband houden met de energiestofwisseling. Op die manier krijgt de hartspier extra kracht,' legt dr. Mortensen uit. 'De resultaten van andere medicijnen die het hart stimuleren zijn bij de behandeling van hartfalen teleurstellend gebleken,' voegt hij eraantoe.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat de behandeling zeer effectief is. Patiënten die co-enzym Q10 kregen, hadden een significant lager risico om te overlijden. Bovendien hoefden ze in vergelijking met patiënten die geen co-enzym Q10 kregen toegediend minder vaak in het ziekenhuis te worden opgenomen vanwege hartfalen.

43% lager overlijdensrisico

Aan de Q-Symbiostudie deden in totaal 420 patiënten met chronisch hartfalen mee, die allemaal twee jaar lang werden behandeld. De helft van de patiënten kreeg driemaal daags capsules met 100 mg co-enzym Q10 (Bio-Quinone Q10) toegediend, terwijl de andere helft identieke capsules zonder werkzame stof gebruikten. De patiënten van beide groepen bleven daarnaast de medicijnen gebruiken die gewoonlijk bij hartfalen worden voorgeschreven.
Na twee jaar bleken er in de Q10-groep 43% minder patiënten te zijn overleden aan hartaandoeningen dan in de placebogroep. Bovendien hadden de met Q10 behandelde deelnemers 43% minder te maken met aan hartfalen gerelateerde complicaties, zoals ziekenhuisopnames vanwege een verslechterende conditie.

Met het oog op de resultaten van de studie meent dr. Mortensen dat co-enzym Q10 in de toekomst een belangrijke rol kan spelen als aanvulling op de conventionele behandeling van hartfalen. Er zijn geen nevenwerkingen van de stof bekend, en bij de patiënten die al op de gebruikelijke wijze werden behandeld voor hartfalen, werd niettemin een positief effect waargenomen.

Bron:

Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE, online okt. 2014.

Natuurlijke energiebron van het hart

Alle cellen in het lichaam gebruiken co-enzym Q10 om de energie aan te maken die nodig is voor het normale functioneren van de cel. Het lichaam maakt de stof zelf aan, maar de endogene productie van co-enzym Q10 neemt af naarmate we ouder worden en kan bovendien worden belemmerd door ziekte. De cellen van de hartspier zijn bijzonder afhankelijk van energie en ze bevatten dan ook grotere concentraties co-enzym Q10 dan cellen van ander weefsel. Bij hartfalen is de situatie echter anders. Het co-enzym Q10-gehalte in het hart daalt, waardoor er een energietekort ontstaat, met als gevolg dat de hartspier niet met de normale kracht kan samentrekken. Dat is de oorzaak van kortademigheid en pijn in de borst. Wanneer mensen met hartfalen een supplement met co-enzym Q10 gebruiken, wordt de energieproductie van de hartspier gestimuleerd, waardoor het hart weer aan kracht wint.
Bio-Quinone Q10 is het officiële referentieproduct van het internationale co-enzym Q10-onderzoek. Het product is gekozen door de International Coenzyme Q10 Association vanwege de aantoonbare goede opneembaarheid en veiligheid.

Zoek naar meer informatie...