Skip to main content

Q10 redder hjertesvigtpatienters liv - og giver en bedre livskvalitet

Q10 redder hjertesvigtpatienters liv - og giver en bedre livskvalitetMange lider af kronisk hjertesvigt - ofte uden at vide det. Ikke desto mindre har adskillige studier efterhånden vist, at tilskud med Q10 kan forbedre livskvaliteten og redde liv. Det fremgår blandt andet af en ny artikel publiceret i Pharmacologic Therapy, hvor studierne er opsummeret, og hvor det fremgår, at Q10 bør være i en kvalitet, der kan optages i kroppen.

55.000 danskere har fået diagnosen kronisk hjertesvigt, og mere end 10.000 danskere lever med sygdommen uden at vide det. Derfor bør man kende mere til de almindelige symptomer.

Kronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan. Sygdommen, der som regel udvikles langsomt, opstår, fordi hjertet ikke kan pumpe blod nok rundt i kroppen. Symptomerne er typisk fysisk udmattelse, åndenød og væske i kroppen. Andre symptomer kan være irritationshoste, trykken for brystet, øget svedtendens eller kuldskærhed.
Kronisk hjertesvigt er en livstruende sygdom, der forringer livskvaliteten. Og statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang. Derfor er der al mulig grund til at passe og pleje hjertet. Gennem de sidste tredive år har forskningen vist, at Q10 har en naturlig og enestående effekt på hjertets ydeevne såvel i forebyggelsen af hjertesvigt og som led i den almindelige behandling. Men hvad er Q10 egentlig for et stof, og hvorfor er det så effektivt?

OBS: Har du gået i mange år med højt blodtryk, åreforkalkning, hjerteklapfejl eller hjerterytmeforstyrrelser er du i øget risiko for at udvikle kronisk hjertesvigt.

Q10 har flere funktioner, som hjertet og alle celler nyder godt af

Q10 fungerer som et enestående og livsvigtigt co-enzym, og uden Q10 ville vi falde døde om på stedet. Vi danner selv det meste Q10 i kroppen, men evnen forringes med alderen. Visse sygdomme som kronisk hjertesvigt samt kolesterolsænkende statiner kan også hæmme produktionen.
Der findes to hovedformer for Q10, som hver især er nødvendige for energiomsætningen og som antioxidant. De hedder ubiquinon og ubiquinol.
Ubiquinon er den oxiderede form, som har særlig betydning for kroppens energiomsætning.
Ubiquinol er den ikke-oxiderede form, som har særlig betydning som antioxidant.

Den fantastiske vekselvirkning

Ved hjælp af enzymprocesser, hvor selen spiller en stor rolle, bliver ubiquinon og ubiquinol hele tiden omdannet fra den ene til den anden form afhængig af kroppens behov. Derfor er det også underordnet, om tilskud er i den ene eller anden form. Det vigtigste er, at vi selv kan danne Q10 eller optage Q10 fra tilskud af en høj kvalitet. Så finder kroppen selv ud af at konvertere formerne efter behov.

Q10 som vigtig antioxidant, der beskytter mod åreforkalkning

I blodet og lymfesystemet er Q10, i form af ubiquinol, bundet til LDL kolesterolet. Således fungerer Q10 som en vigtig antioxidant, der beskytter kolesterolet samt karvæggene mod åreforkalkning. LDL kolesterolet, der er et livsvigtigt fedtstof, bliver altså først skadeligt, hvis det angribes af frie radikaler og harskner. Og det beskytter Q10 imod. Q10 beskytter også vores celler mod frie radikaler og oxidativ stress.

Frie radikaler er nogle aggressive molekyler, der angriber fedtstoffer, celler og væv i kædereaktioner. Aldringsprocesser, stress, forgiftninger, inflammationer og bestråling øger mængden af frie radikaler. Forskellige antioxidanter er vores eneste værn mod frie radikaler.

Der er meget Q10 i hjertet, som kræver meget energi

Inde i cellernes små kraftværker kaldet mitokondrier sørger Q10, i form af ubiquinon, for at næringsstofferne omdannes til ATP, som er cellernes vigtigste energikilde. 95 procent af kroppens energiproduktion foregår på denne måde ved hjælp af Q10 og ilt, der også kaldes for aerob forbrænding.

Q10´s historie og rolle ved kronisk hjertesvigt

Q10 blev opdaget i 1957 af den amerikanske forsker Frederik Crane, som isolerede stoffet fra oksehjerter. I 1961 afslørede den britiske forsker Peter Mitchel, hvordan Q10 danner energi på cellulært plan, og han fik senere Nobelprisen i kemi. I begyndelsen af 1970´erne opdagede professor Karl Folkers, at patienter med kronisk hjertesvigt havde mindre Q10 i deres blod og hjertevæv. Siden har adskillige studier vist en sammenhæng mellem faldende niveau af Q10 og øget risiko for kronisk hjertesvigt og tidlig død.

Hjertets indhold af Q10 er lavere hos ældre og hjertesvigtpatienter

Hjertets indhold af Q10 falder generelt med alderen i takt med den faldende egenproduktion. I starten kan det være svært at definere typiske funktionsændringer, som måske kommer snigende med træthed, åndenød og andre diffuse symptomer, fordi kroppens celler underforsynes med blod og energi. Det er desuden påvist, at risikoen for hjertesvigt stiger med alderen. Og som allerede nævnt har patienter med kronisk hjertesvigt generelt mindre Q10 i deres blod og hjertevæv uanset alder.

Q10´s terapeutiske effekter ved kronisk hjertesvigt

Hjertet pumper i døgndrift som kroppens centrale motor, og derfor er hjertet også det organ, der indeholder mest Q10. I forbindelse med kronisk hjertesvigt har Q10 følgende terapeutiske egenskaber:

 • Q10 indgår i hjertets dannelse af energi i form af ATP
 • Q10 fungerer som antioxidant, der beskytter cellemembraner og mitokondrier
 • Q10 fungerer som antioxidant, der beskytter hjertet og kranspulsårerne mod forkalkning

Kontrollerede studier med Q10 til hjertesvigtpatienter

I 1980 udførte Folkers og Langsjoen det første forsøg i USA, hvor de i en periode på seks år behandlede 143 hjertesvigtpatienter med Q10. Forsøget afslørede, at dødeligheden hos de patienter, der fik Q10, kun var en tredjedel i forhold til de patienter, der ikke fik Q10. Siden har adskillige kontrollerede studier vist, at tilskud med Q10 kan forbedre livskvaliteten hos hjertesvigtpatienter, reducere hospitalsindlæggelser og øge overlevelsen. Meget tyder desuden på, at doserne til hjertesvigtpatienter bør ligge på 300 mg om dagen, og at behandlingen bør fortsætte for at få den optimale effekt.

Q-SYMBIO studiet: mindre stresset hjerte og 43 procent færre døde

Den danske overlæge Svend Åge Mortensen har stået bag det nyere og større Q-SYMBIO studie, som også dokumenterer Q10´s virkning på kronisk hjertesvigt. I studiet deltog der 420 hjertesvigtpatienter fra Europa, Asien og Australien. Alle patienterne fik konventionel medicinsk behandling. Derudover fik den en ene halvdel af patienterne suppleret behandlingen med tre kapsler Q10 a´100 mg daglig, og den anden halvdel fik tre lignende kapsler med placebo.
Allerede efter 16 uger observerede forskerne, at gruppen, der fik Q10, havde opnået et fald i proteinet BNP (B-type natriuretic peptide), som produceres, når hjertet anstrenges. Samtidig var BNP steget i placebogruppen. Tilskud med Q10 bidrog altså til at afstresse hjertet, så det kunne pumpe mere ubesværet.
Efter to år viste det sig, at Q10 gruppen havde 43 procent færre hjerterelaterede dødsfald, sammenlignet med placebogruppen. Q10 gruppens antal af hospitalsindlæggelser var også reduceret.

Paradigmeskift og nyt håb for hjertesvigtpatienter

Svend Åge Mortensen har betegnet den supplerende behandling med Q10 som et paradigmeskift inden for behandling af hjertesvigt. Selvom patienterne i forvejen fik den bedste medicinske behandling mod hjertesvigt, blev behandlingen endnu bedre, når den blev suppleret med Q10.
I modsætning til konventionel medicinsk behandling, der sigter på at hæmme hormonelle faktorer i forbindelse med hjertesvigt, er Q10 både i stand til at understøtte cellernes egen energidannelse og beskytte dem mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
I mange andre lande som Ungarn, Italien, Canada og Japan anvender læger også Q10 til deres hjertesvigtpatienter med gode resultater. Allerede i 1981 blev Q10 et af de fem mest brugte medikamenter i Japan til behandling af hjertesvigtpatienter.
Som det fremgår, har lægerne fået en supplerende behandlingsform på naturens egne præmisser til den alvorlige sygdom - helt uden bivirkninger.
I enkelte studier, hvor Q10 ikke har vist nogen effekt, tyder det på, at Q10 doserne har været for lave, eller at kvaliteten har været for dårlig.

Statinbrugere har mindre Q10 i deres blod

Patienter med hjertesvigt får ofte kolesterolsænkende medicin i form af statiner, som kan reducere blodets Q10 indhold med hele 40 %. Det antages derfor, at symptomer som træthed, koncentrationsbesvær, muskelsmerter og fysisk svækkelse kan være relateret til mangel på Q10, og det er særlig uheldigt for hjertesvigtpatienter.

Tilskud og doser

I valget af Q10 tilskud bør man sikre sig, at der er dokumentation på høj kvalitet og en effektiv optagelse.
I store træk gælder følgende:

 • Forebyggende dosis til raske: 30-200 mg (afhænger af alder)
 • Hjertepatienter 300 mg
 • Forhøjet blodtryk 120 mg
 • Statinbrugere: 100 - 200 mg

Da Q10 sætter gang i energiomsætningen, anbefales det normalt at tage tilskud om morgenen.
Ved kroniske sygdomme og større doser er det bedre at fordele tilskuddene, for at få en højere optagelighed og udnyttelse.

Tegn på dårligt hjerte:

 • Stakåndet og træt
 • Hjertebanken
 • Krampagtige smerter i brystet (angina pectoris)
 • Svimmelhed
 • Væskeophobning (især ankler og ben)
 • Forhøjet blodtryk (mærkes sjældent og skal måles)

Ved mistanke om dårligt hjerte eller forhøjet blodtryk bør man søge læge

 

Jo mindre Q10, jo dårligere hjerte, og jo mere behov for tilskud

 • Vævsprøver fra patienters hjertemuskulatur har afsløret, at jo mere svækket patienternes hjerte var, jo lavere var Q10 indholdet.
 • Det antydes, at mitokondrierne er defekte.
 • Derfor behøver hjertet mere Q10.

Referencer:

Sylvia Oleck, Hector O. Ventura: Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement? Pharmacologic Therapy 2016

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in cronic heartfeilure: results from Q-Symbio: a randomized double-blind trial. JACC Heart Faiul 2014

Pernille Lund: Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

http://hjertesvigt.dk/hvad_er_hjertesvigt/


 • Oprettet den .