Skip to main content

Et højt niveau af D-vitamin i blodet beskytter mod COVID-19

- og andre luftvejsinfektioner

Et højt niveau af D-vitamin i blodet beskytter mod COVID-19Immunforsvaret kan ikke fungere uden D-vitamin, og blodets niveau bør være højere end de officielle grænseværdier, hvis det skal beskytte mod COVID-19 og andre luftvejsinfektioner. Det fremgår af et nyt studie fra University of Chicago, som er publiceret i JAMA. Det antages desuden, at halvdelen af jordens befolkning mangler D-vitamin, og at personer med mørk hudfarve er særlig udsatte. Da det tidligere er påvist, at de fleste personer, som testes positive for COVID-19, mangler D-vitamin, vil forskerne fremover se nærmere på, hvordan et dagligt tilskud med D-vitamin kan forebygge infektioner med COVID-19 eller reducere alvorlige symptomer. Forskerne kommer samtidig ind på, at det ofte kræver stærkere tilskud for at optimere blodets niveau.

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, når huden bestråles. Personer med mørk hudfarve og ældre har dog vanskeligere ved at danne vitaminet, og i vinterhalvåret står solen for lavt på vore breddegrader. Overvægtige og diabetikere har desuden et øget behov. Den moderne indendørs livsførelse, tildækning, fuldskæg, mundbind og factorcremer bidrager til den udbredte mangel på D-vitamin. Ifølge forskerne bag det nye studie har omkring halvdelen af verdens befolkning en regulær mangel på D-vitamin i blodet, som ligger under 30 ng/ml. Det har mange helbredsmæssige konsekvenser.

Blodets indhold af D-vitamin har betydning for beskyttelse mod COVID-19

I det nye studie fra University of Chicago så forskerne nærmere på blodets indhold af D-vitamin og tendensen til at blive testet positiv for COVID-19.
I USA og store dele af verden antages det, at et niveau af D-vitamin i blodet på 30 ng/ml eller mere er tilstrækkeligt. Ikke desto mindre fandt forskerne bag det nye studie, at sorte mennesker, som havde niveauer på 30-40 ng/ml, havde 2,65 gange højere risiko for at blive testet positiv for COVID-19 i forhold til personer, som havde 40 ng/ml eller derover. Meget tyder samtidig på, at sorte og farvede er mere udsatte, hvis de mangler D-vitamin.
Ifølge det nye studie vil D-vitaminniveauer i blodet, som ligger et godt stykke over de officielle grænseværdier, beskytte bedre mod COVID-19. Ikke mindst hos sorte og farvede.
Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift JAMA, og det er en opfølgning af et tidligere studie, der viste, at mangel på D-vitamin (under 20 ng/ml) øgede risikoen for at blive testet positiv for COVID-19. Forskerne henviser også til et studie fra 2020, der afslørede, at 80 procent af patienter, som var indlagt med COVID-19, manglede D-vitamin. Dette studie har vi tidligere omtalt på denne hjemmeside.

Vi har brug for mere D-vitamin end de officielle anbefalinger

Ifølge forskerne bag det nye studie bør blodets niveau af D-vitamin ligge over de grænseværdier, som normalt anses for tilstrækkelige, hvis man vil være bedre beskyttet mod COVID-19. Det gælder i særlig grad for mennesker med mørk hudfarve.
Studiets resultater vil nu danne baggrund for at designe nye kliniske studier, som skal teste, hvorvidt tilskud med D-vitamin kan minimere risikoen for at blive smittet med COVID-19 eller få alvorlige symptomer som følge heraf.
Den førende leder af studiet, ph.d.-forsker David Meltzer, som er tilknyttet University of Chicago Medical Center, blev inspireret af et tidligere studie fra begyndelsen af 2020. Her fandt man, at de deltagere, som manglede D-vitamin, og som derefter fik tilskud med D-vitamin, opnåede en meget lavere rate af luftvejsinfektioner i forhold til de deltagere, der ikke fik D-vitamin.
Meltzer henviser derudover til den omfattende forskning på D-vitamin, som styrker immunforsvaret og modvirker uhensigtsmæssige inflammationer. Men ifølge Meltzer er der også forskellige resultater, hvad angår tilskud med D-vitamin. Her tyder meget på, at doserne har været for lave, hvis der ikke har været nogen effekt på immunsystemet. Han påpeger desuden, at de officielle anbefalinger kun tilgodeser D-vitamins betydning for knoglerne. Så hvor meget har vi egentlig brug for?

Anbefalinger og reelle behov

I Danmark er de officielle daglige D-vitaminanbefalinger til hvide voksne under 70 år 5-10 mikrogram. I USA er de officielle anbefalinger noget større og på 15 mikrogram.
Som nævnt kan det reelle behov være meget individuelt, da det afhænger af solpåvirkning, hudfarve, aldringsprocesser, BMI, kroniske sygdomme, gener og andre faktorer.
Den øvre sikre grænse ligger på 100 mikrogram D-vitamin om dagen ifølge EU´s Videnskabelige Fødevarekomite og Det Nationale Medicin Akademi i USA.
Under alle omstændigheder bør man tilstræbe optimale værdier i blodet, hvis man ønsker at styrke immunforsvaret mod COVID-19 og andre luftvejsinfektioner.
I Danmark ligger de nedre grænseværdier i blodet på 50 ng/ml. Flere førende forskere antager, at de optimale værdier ligger på 75-100 ng/ml.

Andre studier med tilskud af D-vitamin til immunforsvaret

Forskere fra Queen Mary University i London har allerede iværksat et studie, hvor man vil undersøge, hvorvidt forskellige tilskud med D-vitamin kan reducere risikoen og sværhedsgraden af COVID-19 infektioner og andre infektioner i luftvejene.
Der deltager omkring 6.000 personer, og som udgangspunkt har de alle et D-vitaminniveau i blodet, der ligger under grænseværdierne.
Kontrolgruppen skal blot følge myndighedernes anbefalinger, som lyder på 10 mikrogram daglig, uden at der følges op på, om de tager tilskud eller ej, da det hænger sammen med virkeligheden. De resterende deltagere er delt op i to grupper, der får tilskud med D-vitamin i to forskellige styrker. Den ene gruppe får kapsler med 20 mikrogram daglig, og den anden gruppe får kapsler med 80 mikrogram daglig i seks måneder. Ved afslutningen måles deltagernes D-vitaminniveau igen, og man vil så se, hvilken effekt de forskellige tilskud med D-vitamin og blodets niveau har på smitte med COVID-19 og sværhedsgraden.

Referencer:

David O. Meltzer et al. Association of Vitamin D Levels, Race/Ethnicity, and Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Network Open, 2021

University of Chicago Medical Center. High vitamin D levels may protect against COVID-19, especially for Black people, study suggest. ScienceDaily. March 22, 2021

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

VitaminD.net. Interview mit Dr. Carlberg: Vitamin D, epigenetik und der respons-index. Hämtad. 2020-09-03

Trial of Vitamin D to reduce Risk and Severity of COVID-19 and other Acute respiratory Infections (CORONAVIT). www.clinicaltrials.gov

  • Oprettet den .