Skip to main content

Fiskeoliers betydning for hjernes udvikling

- samt forebyggelse og behandling af psykiske sygdomme

Fiskeoliers betydning for hjernes udvikling Fed fisk og fiskeolier indeholder de langkædede omega-3 fedtsyrer DHA og EPA, som har betydning for hjernen, nervesystemet og den mentale sundhed gennem hele livet. Men i dag mangler størstedelen af jordens befolkning disse omega-3 former grundet ændrede spisevaner og unaturligt dyrefoder. Et lavt indtag øger risikoen for en lang række lidelser som ADHD, autisme, depression, borderline og bipolar lidelse. Tilskud med fiskeolier kan derfor være lovende i forebyggelse og som led i behandling af adskillige psykiske sygdomme. Det er samtidig problematisk, at den moderne kost har et skævt forhold mellem omega-3 og omega-6, da det fører til afsporede fysiologiske reaktioner, som kan skade den mentale sundhed. Det fremgår af en ny oversigtsartikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients.

Omega-3 fedtsyrerne og omega-6 fedtsyrerne findes i cellernes membraner, og her indgår de i et biokemisk samspil, hvor balancen og typen er vigtig. Hjernen hos mennesker og dyr indeholder ret store mænger af de to fedtsyrer, som giver integritet i det neurologiske netværk.
Gennem millioner af år har vores forfædre indtaget en del af de vigtige omega-3 fedtsyrer DHA og EPA gennem fed fisk, skaldyr og andre maritime kilder. Det antages således, at indtaget under oldstenalderen eller den palæotiske tid (ca. 2, 6 millioner år f.Kr. til ca. 10.000 år f.Kr.) i gennemsnit var ca. 660-14.250 mg daglig. Til sammenligning ligger det gennemsnitlige indtag i dag på 100-200 mg.
Før i tiden fik vi heller ikke så mange omega-6 fedtsyrer. Men gennem de sidste hundrede år er indtaget af omega-6 fedtsyrer steget drastisk. Det skyldes især et højt indtag af planteolier fra soja, majs, solsikke og tidsel, som indeholder særlig meget omega-6. Margarine, friture, færdigretter og junkfood bidrager også til meget omega-6. Således har ratioen mellem omega-6 og omega-3 ændret sig fra ca. 4:1 i stenalderen til ca. 20:1 i dag, hvor ændrede spisevaner, moderne landbrugsmetoder og industrialiseringen for alvor satte skub i misforholdet.

 • Et lille indtag af fisk medfører, at vi får mindre omega-3
 • Unaturligt dyrefoder med for meget omega-6 afspejles i kød, opdrættede fisk, æg og mejeriprodukter
 • Man har fundet lave niveauer af DHA og EPA hos patienter med ADHD, autisme, depression, angst og bipolar lidelse

DHA´s betydning for barnets udvikling

DHA, som er en meget langkædet fedtsyre, har særlig stor betydning for udvikling af barnets hjerne, centralnervesystem og øjne. Og det antages, at netop denne fedtsyre har bidraget til menneskets høje intelligens.
Ifølge The International Society for The Study of Fatty Acids and Lipids bør gravide og ammende kvinder indtage mindst 300 mg DHA daglig. Men i dag ligger det gennemsnitlige indtag kun på 60-80 mg daglig.
Et fosters behov for DHA er særlig stort i de sidste måneder af graviditeten, og børn, der fødes for tidligt, er ikke i stand til at akkumulere DHA fra moderen. Barnets behov for DHA er også stort i de første 5-10 måneder efter fødslen, og derfor indeholder modermælk en del DHA. Men flere modermælkserstatninger indeholder kun omega-3 formen ALA, som barnet har svært ved at omdanne til DHA.
Hvis der mangler DHA under fosterudviklingen og den tidlige barndom, kan det forringe barnets sprogudvikling, sociale adfærd og andre kognitive færdigheder. Forfatterne bag den nye artikel i Nutrients kommer mere konkret ind på, at DHA har betydning for hjernens neuroner og synapser, hvor informationer udveksles mellem neuroner. DHA har også betydning for dannelsen af neurotransmittere som acetylcolin, dopamin, serotonin, glutamat og GABA. Mange af disse neurotransmittere er meget vigtige for indlæring og det gode humør.
Alt i alt afslører en række studier og data, at tilskud med DHA og EPA under graviditeten gavner de tidlige stadier af barnets udvikling. På markedet findes der kombinerede tilskud med disse fedtsyrer til gravide.

 • Gravide bør især undgå rovfisk som tun, der ligger højt i fødekæden.
 • Det er mere sikkert at spise sild, ansjoser, laks og makrel fra rene farvande
 • Gravide bør indtage mindst 300 mg DHA daglig – gerne gennem tilskud af en god kvalitet

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) rammer mellem 4-15 procent af amerikanske skolebørn, og sygdommen fortsætter som oftest i voksenalderen. Studier afslører, at børn og voksne med ADHD har lavere niveauer af DHA i deres cellemembraner, hvilket hænger sammen med deres indlæringsproblemer, hyperaktivitet, impulsivitet, angst og søvnbesvær. Et japansk dobbeltblindet placebokontrolleret studie af 40 børn med ADHD har afsløret, at 500 mg DHA og 100 mg EPA om dagen kan forbedre symptomerne på ADHD. Andre studier viser lignende resultater. Forfatterne bag den nye artikel i Nutrients konkluderer derfor, at tilskud med de langkædede omega-3 fedtsyrer fra fiskeolier kan reducere symptomerne på ADHD.

På bare syv år er der sket en fordobling af diagnoser som ADHD, autisme, depression og angst.

Kilde: Kommunernes Landsforenings (KL) nyhedsbrev Momentum

Autisme

Autisme er karakteriseret af alvorlige forstyrrelser i adfærd, kommunikation og sociale interaktioner. Studier afslører, at børn med autisme har lavere niveauer af DHA og EPA i plasma og i de røde blodlegemers membraner. Et dobbeltblindet randomiseret kontrolleret studie på børn med autisme i alderen 5-17 år har afsløret, at tilskud med 1.540 mg DHA/EPA om dagen har en positiv effekt på autisme.

Depression og angst

Stadig flere, især i den vestlige verden, rammes af depression. Og det antages, at 30-40 procent ikke har glæde af den medicinske behandling, som tilmed er forbundet med bivirkninger.
Ifølge forfatterne bag den nye artikel i Nutrients kan depression skyldes et lavt indtag af omega-3 kombineret med et højt indtag af omega-6.
Ifølge et hollandsk studie, som er publiceret i Psychoneuroendocrinology, havde patienter, som både led af depression og angst, endnu lavere niveauer af omega-3 fedtsyrer end patienter, som kun led af depression.
Manglen på DHA kan blandt andet gå ud over nervesystemet og dannelsen af neurotransmittere som dopamin og serotonin, der har betydning for livsmod og det gode humør.
Studier afslører, at tilskud med omega-3 fedtsyrer kan lindre depression. Det gælder også i forbindelse med fødselsdepression, Parkinson´s syge og bipolar lidelse.

DHA´s og EPA´s betydning for hjernen og nervesystemet

 • Udvikling af barnets hjerne, centralnervesystem og øjne
 • Indgår i neuroners synapser, hvor informationer udveksles mellem neuroner
 • Øger blodgennemstrømningen og derved evnen til at løse kognitive opgave
 • Dannelse af flere neurotransmittere - herunder dopamin og serotonin, som er vigtige for det gode humør
 • Modvirker inflammationer, som optræder ved depression og Alzheimers

Depression og inflammation

Ubalancen mellem omega-3 og omega-6 kan desuden føre til inflammationer i hjernen. Hos depressive patienter har man netop fundet forhøjede niveauer af proinflammatoriske markører, som hænger sammen med en depressions sværhedsgrad. Men antidepressive medikamenter retter ikke op på inflammationen i hjernen, som kan være den egentlige årsag til depression.
På den anden side kan tilskud med omega-3 fedtsyrer have en positiv effekt som led i behandling af depression, og det viser sig, at det især er omega-3 fedtsyren EPA, der hæmmer inflammationer. I forbindelse med tilskud skal man gerne have omkring 1.000 mg EPA daglig. Det fremgår blandt andet af et studie fra Harvard University.

 • Til orientering går der en måneds tid, før man kan forvente den optimale effekt af omega-3 fedtsyrer på hjernen og nervesystemet.
 • Ved eventuelt ophør går der tilsvarende en måneds tid før effekten aftager.

Borderline

Borderline er den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser. Man handler ofte impulsivt, uden filter, og har voldsomt svingende følelser. Personen kan også lide af depression, vrede, angst, usikker selvopfattelse og være sårbar over for kritik. Et dobbeltblindet placebokontrolleret studie har vist, at tilskud med 1.000 mg EPA om dagen kan reducere aggressioner og sværhedsgraden af depression.

Alzheimers og demens

Adskillige epidemiologiske studier har afsløret, at et reduceret indtag af omega-3 fedtsyrer hænger sammen med aldersrelateret tab af kognitive færdigheder samt Alzheimers sygdom, som er den hyppigste årsag til demens. Man har også fundet en sammenhæng mellem inflammation i hjernen og udviklingen af Alzheimers. På den anden side kan et øget indtag af DHA og EPA bidrage til at forebygge Alzheimers og demens. Det fremgår af adskillige epidemiologiske studier.

Psykiske sygdomme og andre ubalancer i hjernen, hvor tilskud med fiskeolier er relevant

 • ADHD
 • Autisme
 • Depression
 • Borderline
 • Skizofreni
 • Angst
 • Bipolar lidelse
 • Alzheimers

Referencer:

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Carisha S. Thesing et al. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data From a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017

Greb M. Cole et al. Omerga-3 fatty acids and dementia. Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids. 2009

Else Kjørstad. Hvor sundt er opdrættet laks? Videnskab.dk 2019

 • Oprettet den .