Skip to main content

Magnesium optimerer niveauet og effekten af D-vitamin

Magnesium optimerer niveauet og effekten af D-vitaminDet er vigtigt at få nok D-vitamin til knogler, immunforsvar, kræftforebyggelse og så videre, men hvis der mangler magnesium, har det ikke den ønskede effekt. Det skyldes, at magnesium indgår i selve aktiveringen af D-vitamin, så det kan gøre nytte i kroppens celler og væv. Magnesium regulerer også blodets indhold af D-vitamin, således at det hæves ved lave niveauer og sænkes ved høje niveauer. Det fremgår af et nyt studie fra Vanderbilt University i USA. Ifølge forskerne er denne viden vigtig, da der har været forskellige resultater vedrørende blodets niveau af D-vitamin i forhold til tarmkræft og andre sygdomme. Da magnesiummangel er et udbredt og overset problem, har mange således svært ved at regulere blodets niveau af D-vitamin. Og de risikerer samtidig, at D-vitaminet forbliver ineffektivt i forebyggelsen af en lang række sygdomme.

Det viser sig, at D-vitamin og magnesium arbejder tæt sammen, og det har stor betydning i forebyggelsen af knogleskørhed, infektioner, kræft og mange andre sygdomme. Derfor er en tilstrækkelig tilførsel og balancen mellem de to næringsstoffer afgørende for det gode helbred.
I det nye randomiserede studie fra Vanderbilt University Cancer Center deltog der 250 personer, som var i risiko for at udvikle tarmkræft, fordi de havde fået fjernet en risikabel polyp eller udviste andre risikofaktorer. Det er i forvejen kendt, at mangel på D-vitamin øger risikoen for tarmkræft, og forskerne ville nu undersøge sammenhængen med magnesium.
Det nye studie bekræftede et tidligere studie, som afslørede, at lave magnesiumniveauer er forbundet med lave niveauer af D-vitamin. Samtidig viste studiet noget ganske nyt, nemlig at magnesium kan optimere niveauet af D-vitamin hos mennesker med lave niveauer, og sænke niveauet hos mennesker med høje niveauer.

Mangel på magnesium hæmmer effekten af D-vitamin

Ifølge professor Qi Dai, som står bag studiet, ligger det ideelle niveau af D-vitamin i blodet i midten af minimum og maximum referenceværdierne, hvad angår forebyggelse af hjertekarsygdomme. Ikke desto mindre har andre studier som VITAL ikke vist nogen sammenhæng mellem D-vitamin og hjertekarsygdomme. Meget tyder derfor på, at mangel på magnesium kan være afgørende for de forskellige resultater.
Forskerne fra Vanderbilt University ville derfor undersøge nærmere, hvilken rolle magnesium kombineret med D-vitamin spiller i forebyggelsen af tarmkræft.
Forskerne blev interesseret i magnesiums rolle, fordi de opdagede, at vi syntetiserer D-vitamin forskelligt, og at nogle personers niveauer i blodet ikke stiger, selvom de får høje tilskud.

Mangel på D-vitamin og magnesium er udbredt

Ifølge forskerne bag studiet, er mangel på D-vitamin anerkendt som et alvorligt sundhedsproblem i USA, og mange anbefales at tage tilskud for at øge værdierne i blodet. Men det er ikke sikkert, at de kan udnytte D-vitaminet.
For mangel på magnesium er et underkendt problem, og forskerne påpeger, at op til 80 procent af den amerikanske befolkning ikke får de anbefalede mængder gennem kosten. Mangel på magnesium var også udbredt blandt deltagerne i det nye studie. Forskerne anbefalede derfor, at forsøgsdeltagerne øgede deres indtag af magnesiumholdige fødeemner som broccoli og andre grønne grønsager, bønner, fuldkorn, nødder, fede fisk som laks, avokado og mørk chokolade.

Mangel på D-vitamin er også udbredt i Danmark, og i denne tid tager mange tilskud for at forebygge influenza og andre sygdomme. Men tilskud med D-vitamin virker ikke optimalt, hvis man samtidig mangler magnesium.

Sådan aktiveres D-vitaminet ved hjælp af magnesium

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, men det er kun i sommerhalvåret, at den står højt nok til, at vi kan danne det i huden. I første omgang danner vi prohormonet cholecalciferol, og det omdannes i leveren ved hjælp af magnesiumholdige enzymer til 25-hydroxycholecalciferol D3. Det er også den D-vitaminform, der måles i blodet.
Når D-vitaminet skal bruges, sørger et hormon fra biskjoldbruskkirtlerne for, at det omdannes i nyrerne til den aktive form 1,25-dihydroxycholecalciferol D3 ved hjælp af andre magnesiumholdige enzymer.

Kilde Betegnelse for D-vitamin og enzymaktivitet
Kost og tilskud Cholecalciferol
Huden Cholecalciferol
Dannes ud fra kolesterolformen 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler
Leveren 25-hydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 25-hydroxylase
(Kræver magnesium)
Nyrerne 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 1-alfa-hydroxylase.
(Kræver magnesium)

Derfor er magnesiummangel udbredt

Magnesiummangel skyldes ofte moderne dyrkningsmetoder og en ensidig, raffineret kost. Et stort forbrug af alkohol og andre stimulanser samt p-piller, vanddrivende medicin, syreneutraliserende medicin, hård træning og stress kan desuden hæmme optagelsen eller dræne kroppen for det livsvigtige mineral.
Insulinresistens og type 2-diabetes kan også dræne kroppen for magnesium, og der er ofte mange af ovenstående faktorer, der forstærker hinanden.
Det betyder samtidig, at behovet for magnesium kan være større end de officielle anbefalinger på 375 mg.

Måling af kroppens magnesiumstatus er ofte misvisende

Det er svært at måle kroppens magnesiumstatus, da det kun er 1 % af kroppens magnesium, der findes i blodet. Det nærmeste, man kan komme, er såkaldte fuldblodsanalyser, hvor man også måler magnesiumindholdet inde i blodlegemerne. Dette tager dog ikke højde for, at cirka 60% af vores magnesiumbeholdning er lagret i knoglerne.

Referencer:

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Vanderbilt University Medical Center. Magnesium optimizes vitamin D status, study shows. ScienceDaily 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

Mario Barbagallo and Ligia j Dominquez. Magnesium and type 2 diabetes. World Journal Diabetes. 2015

  • Oprettet den .