Skip to main content

Husk at få nok selen til immunforsvaret - hele livet

Husk at få nok selen til immunforsvaret - hele livetImmunforsvaret har brug for en daglig tilførsel af selen. Mangel på selen øger især risikoen for virusinfektioner, inflammationer og kræft. Det er samtidig problematisk, at mange underforsynes med selen på grund af udpint jord og ensidige kostvaner.

Selen indgår i over 30 selenoproteiner med mange livsvigtige funktioner. Adskillige studier har afsløret, at et øget selenindtag kan aktivere det medfødte og det erhvervede immunforsvar, som inkluderer forskellige hvide blodlegemer og antistoffer. Selen er desuden en vigtig antioxidant, der beskytter cellerne mod frie radikaler og inflammationer. Det store spørgsmål er så, hvor meget selen, vi egentlig behøver, for at være optimalt rustet over for infektioner, celleskader og kræft.

Selentilskud styrker immunforsvaret

I en amerikansk undersøgelse har tilskud med 200 mikrogram selen øget aktiviteten af de hvide blodlegemer kaldet dræberceller med 118 % og NK celler (Natural Killer) med 82 %. Denne øgning giver både en bedre beskyttelse mod infektioner og mod kræft.

De hvide blodlegemer skyder med frie radikaler

Så snart vi får en infektion, optager de hvide blodlegemer store mængder ilt, der omdannes til frie radikaler, og de fungerer som dræbende missilvåben mod de indtrængende mikroorganismer. Processen kaldes for "respiratory burst", hvilket kan oversættes til åndedrætseksplosion.
Under de lynhurtige frontalangreb med frie radikaler er der brug for en del selen. Der er også brug for en del selen som antioxidant for at afgrænse virkningen og beskytte resten af kroppen.

Hvis kroppen er velforsynet med selen og andre næringsstoffer, kan immunforsvaret som regel bekæmpe en infektion i anmarch, uden at vi mærker noget som helst.

Selen modvirker, at influenza virus og andre virus muterer

Selen modvirker, at virus muterer og fører immunforsvaret bag lyset. RNA virus som blandt andet giver influenza, forkølelse, herpes, HIV og Ebola er særlig skrappe til at mutere, og derfor spiller selen en stor rolle i forebyggelsen og bekæmpelsen af disse infektioner.
Det er heller ingen tilfældighed, at nye farlige influenzastammer ofte kommer fra store selenfattige områder i Kina.

Livstruende virus ved selenmangel

I Keshan provinsen i det nordøstlige Kina, hvor jorden er ekstremt fattig på selen, opdagede man en dødelig hjertesygdom, nu kaldet Keshans sygdom. Den forårsages af en ellers harmløs virus, Coxsackie, som immunforsvaret ikke kan bekæmpe, når der mangler selen. Coxsackievirus kan også forårsage leddegigt og kræft, så allerede i 1965 begyndte kineserne i området at forebygge og udrydde den frygtede sygdom med selentilskud.
I tråd med Keshans sygdom har den amerikanske forsker Melinda A. Beck senere lavet opsigtsvækkende forsøg. Først lod hun to grupper mus med og uden selenmangel smitte med Coxsackie virus. De mus, der fik nok selen, forblev raske, og de mus, der havde selenmangel, fik betændelse i hjertet og døde. Ifølge Belinda A. Becks forsøg vil virus ikke mutere, når føden indeholder rigelig selen og vitamin E. Men når en virus først har muteret i en anden selenfattig organisme, kan denne virus i princippet blive dødbringende for andre dyr og mennesker.

Jo mindre selen i jorden, jo større dødelighed af AIDS

Det fremgår af en amerikansk undersøgelse, hvor man sammenlignede de to faktorer i forskellige stater. Blodets selenindhold falder, længe før de HIV-positive føler sig syge. Og dette er som en tikkende bombe, der med stor sandsynlighed kan tidoble de HIV-positives risiko for at dø af AIDS. Både fordi immunforsvaret fungerer dårligt, og fordi der mangler selen til andre livsvigtige funktioner i kroppen. På den anden side øges chancen for at leve længere trods sygdommen, jo mere selen, der er i blodet.

Selen og sund levevis skruer ned for inflammationer

Autoimmune sygdomme som leddegigt, sklerose, diabetes1, Crohns syge og stofskiftesygdomme som Hashimotos og Graves er karakteriseret af kroniske inflammationer, hvor immunforsvaret angriber kroppens eget væv. Livsstilssygdomme som metabolisk syndrom, diabetes 2 samt kræft er også karakteriseret af kroniske inflammationer. Også selvom de ikke mærkes direkte.
Interlukin-6 er nogle stoffer i kroppen, der virker inflammationsfremmende, og man har observeret større mængder ved selenmangel. Samtidig viser det sig, at de selenholdige proteiner kaldet GPX hæmmer interleukin-6 og dermed inflammationer. Dette fremgår af et forsøg fra Århus Universitet, hvor selentilskud stimulerede GPX aktiviteten hos gigtpatienter.
De danske landmænd har i årtier givet deres grise selen, netop for at forebygge inflammationer i dyrenes led.

Kroniske inflammationer er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme i den vestlige kultur, og de danner frie radikaler, som alt i alt skader cellerne og udmatter kroppen.

Selengær forebygger kræft

Adskillige danske og udenlandske studier har gennem de sidste årtier afsløret selens kræfthæmmende effekt. For eksempel dokumenterede den amerikanske forsker Larry Clark i det såkaldte NPC studie, at tilskud med 200 mikrogram selengær daglig kunne reducere risikoen for kræftdødsfald med 50 %. I praksis vil det betyde, at millioner af mennesker kan undgå eller overleve den frygtede sygdom, hvis de får mere selen.
Der henvises ofte til det senere SELECT studie, men her var der ingen kræftforebyggende virkning. Det skyldes blandt andet, at forskerne gav selentilskud i form af selenmethionin, så derfor tilrådes selengær, der indeholder over 30 forskellige selenforbindelser.

Ringere selenstatus før kræftsygdommen viser sig

Forskellen i blodets selenindhold mellem kræftpatienter og raske eksisterer længe før, sygdommen viser sig. Da kræft ofte er mange år om at udvikle sig, er selen derfor en livsvigtig brik i den langsigtede forebyggelse.

Selens seks mekanismer mod kræft

 • Kraftig antioxidant, der beskytter cellerne mod frie radikaler
 • Reparerer DNA skader
 • Hæmmer nydannelsen af blodkar i svulster (angiogenese)
 • Får syge celler til at begå selvmord (apoptose).
 • Bidrager til et velfungerende immunforsvar
 • Regulerer dannelsen af stoffer, der kan overstimulere immunforsvaret

Selen støtter det aldrende immunsystem

Aldring, er en kompliceret proces, som især involverer frie radikaler samt ændringer inden for stofskiftet, hormonsystemet og immunsystemet. I et studie fik raske ældre (57-84 år) et dagligt tilskud med beta-caroten (45 mg) og/eller selen (400 mikrogram) i 6 måneder. Det viste sig, at selentilskuddet alene medførte en stigning af hvide blodlegemer (CD4 T-celler) på over 50 procent. Stigningen varede i to måneder efter ophør med tilskud.
Selen virker desuden som en vigtig antioxidant, og mange studier har afsløret, hvordan selen spiller en vigtig rolle, hvad angår de ældres opretholdelse af et godt immunforsvar og et godt helbred.

Selens funktion inden for immunforsvaret

 • Bidrager til hvide blodlegemers dannelse af frie radikaler, der skal angribe mikrober og kræftceller.
 • Fungerer som antioxidant, der forhindrer, at de frie radikaler beskadiger sunde celler.
 • Bidrager til hurtig celledeling og kommunikation.
 • Forhindrer virus i at mutere.
 • Modvirker uhensigtsmæssige reaktioner samt inflammationer, der er den røde tråd i de fleste kroniske sygdomme

Selen og tilskud

I de fleste forsøg er der anvendt doser på 100-200 mikrogram selen. Dagligt referenceindtag (tidligere ADT) er sat til 55 mikrogram. I Danmark er der kun et enkelt godkendt selenlægemiddel (med selengær) til forebyggelse og behandling af selenmangel, hvor man må anbefale 100-200 mikrogram. Det svarer til 1-2 tabletter.

Referencer:

Hoffmann Peter R et et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723386/

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymphocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Klein EA et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). Jama 2011.

Bleys J et al: Serum selenium levels and all-case cancer, and cardiovascular mortality among US adults. Arch Intern Med. 2008.

Arthur John R et al. Selenium in the Immune System. The Journal of Nutrition. 2003.

Hertz Niels. Selen et livsvigtigt spormineral. Ny Videnskab 2002

Beck MA, Levander OA. Host nutritional status and its effect on a viral pathogen. J Infect Dis. 2000.

Cowgill U.M. The distribution of selenium and mortality owing to acquired immune deficiency syndrome in the continental Unites States. Biol Trace Elem 1997.

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. Journal of the American Medical Association: 1996.

 • Oprettet den .