Skip to main content

D-vitamintilskuds effekt på mental helse hos patienter med tarmsygdomme

D-vitamintilskuds effekt på mental helse hos patienter med tarmsygdommeInflammatoriske tarmsygdomme (IBD) og irriteret tyktarm (IBS) er udbredte kroniske tarmsygdomme. Tidligere studier viser, at tilskud med D-vitamin kan lindre lokale symptomer ved at styrke immunforsvaret og regulere inflammationer. I en ny oversigtsartikel har forskerne set nærmere på, hvordan tilskud med D-vitamin også kan forbedre den mentale helse hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm.

Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) inkluderer colitis ulcerosa og Crohns syge.
Colitis ulcerosa og Crohns sygdom behandles med forskellige typer medicin og i svære tilfælde bortoperation af angrebne tarmområder (kolektomi).
Udbredelsen af kroniske tarmsygdomme er steget meget gennem de sidste årtier, hvor stress, dårlige kostvaner, antibiotika, overvækst af skadelige bakterier og svampe samt fødevareoverfølsomhed kan spille en rolle.
Inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm har en stor påvirkning af livskvaliteten, og det afhænger meget af sygdommens type og sværhedsgrad. Således har patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm flere psykiske sygdomme i forhold til den almene befolkning. Det gælder for eksempel depression og angst. Derfor er det det relevant at se nærmere på, hvad der kan forbedre den mentale helse hos patienter med disse udbredte tarmsygdomme.

  • Colitis ulcerosa er en kronisk inflammationstilstand i tyktarmen, og symptomerne kan være smerter, blodig og hyppig afføring (diarre), træthed, utilpashed og anæmi (blodmangel).
  • Crohns sygdom er en kronisk inflammationstilstand, som kan sidde overalt i mave-tarmkanalen, men mest i overgangen mellem tynd- og tyktarm. Symptomerne er oftest smerter i maven og diarre samt vægttab, feber og træthed.
  • Irritabel tyktarm rammer omkring 15 procent af befolkningen, og sygdommen er forbundet med oppustethed, smerter og vekslende afføring.

Baggrund for at se nærmere på kosten og D-vitamins betydning ved tarmsygdomme

Flere metaanalyser har tidligere vist, at en forbedring af kosten kan reducere symptomer på angst og depression. Samtidig er en forbedring af kosten vigtige elementer i behandling af inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm.
Ikke desto mindre kan det være svært at få nok D-vitamin gennem kosten, og det antages, at omkring en milliard mennesker mangler D-vitamin.
Det vides i forvejen, at D-vitamin spiller en stor rolle for hjernen, nervesystemet og den mentale helse. Således har flere studier og metaanalyser allerede vist, at tilskud med D-vitamin kan reducere symptomer på angst og depression.
Med baggrund i denne viden ville forskerne bag den nye oversigtsartikel se nærmere på, hvilken effekt tilskud med D-vitamin har på den mentale helse hos voksne med inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm.

Tilskud med D-vitamin har en positiv effekt på den mentale helse

Forskerne foretog en systematisk gennemgang af forskellige databaser med studier vedrørende D-vitamin og tarmsygdomme indtil september 2021. Forskerne endte med at granske 10 relevante studier, hvor de fire omhandlede inflammatoriske tarmsygdomme og de seks omhandlede irritabel tyktarm.
Alle studierne omhandlede, hvor vidt forskellige doser med D-vitamin påvirkede symptomerne ved omtalte tarmsygdomme i forhold til placebo. Tilskud med D-vitamin blev givet i mindst seks uger. De daglige doser D-vitamin lå hovedsagelig på 25-125 mikrogram om dagen, og patienterne niveau af D-vitamin blev også målt i blodet.
Den mentale helse blev især vurderet ud fra livskvalitet, depression og angst.
De fleste af studierne afslørede, at tilskud med D-vitamin havde en positiv effekt på den mentale helse hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm.
Forskerne bag oversigtsartiklen kommer desuden ind på, at pågældende kroniske mave-tarmsygdomme kan hænge sammen med mange andre mentale problemer, som inkluderer stress, nervøsitet, lavt selvværd, ensomhed og selvmordstendenser. Derfor er der et stort behov for at forbedre behandlingerne af kroniske mave-tarmsygdomme og de ledsagende mentale sygdomme.
Ifølge forskerne bag den nye oversigtsartikel kan tilskud med D-vitamin derfor være relevant til forbedring af den mentale helse, og de efterlyser flere studier på området.
Den nye oversigtsartikel, som er publiceret i Nutrients, er i tråd med tidligere studier, som viser en sammenhæng mellem D-vitamin og tarmsygdomme.

Tarmfunktion og mental balance

Tarmen kaldes også for vores tredje hjerne. Det skyldes, at tarmens milliarder af bakterier danner mange af de signalstoffer, som får hjernen til at fungere normalt. Ubalancer i tarmens bakterier kan derfor føre til lidelser som depression og andre mentale lidelser.

 Sammenhæng mellem D-vitaminmangel, inflammationer og irritabel tyktarm

Man har fundet lave niveauer af D-vitamin ved inflammatoriske tarmsygdomme og irritabel tyktarm i mange studier. Det går ud over tarmens immunforsvar, som har den største kontakt med mikroorganismer fra miljøet. Mangel på D-vitamin øger også risikoen for kroniske inflammationer.
I et forsøg fra Saudi Arabien deltog der 112 voksne personer med irritabel tyktarm og mangel på D-vitamin. Den ene gruppe fik 50 mikrogram D-vitamin daglig i seks måneder, og den anden gruppe fik placebo i seks måneder. Det viste sig, at de patienter, der fik tilskud med D-vitamin i seks måneder havde opnået signifikante bedringer af deres symptomer på irritabel tyktarm i forhold til placebogruppen. Dette studie er publiceret i The Saudi Journal of Gastroenterology.

Udbredt mangel på D-vitamin og relevante tilskud

På vore breddegrader er sommersolen den vigtigste kilde til D-vitamin, men vinterhalvår og den moderne indendørs livsførelse bevirker, at mange kommer i underskud.
Ældre, overvægtige, diabetikere og mennesker med mørk hud har desuden vanskeligere ved at danne vitaminet.
Behovet for D-vitamin er individuelt, og på markedet findes der stærke tilskud, som kan være relevant for patienter med kroniske tarmsygdomme.
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som 100 mikrogram for voksne inkl. gravide og ammende.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

D-vitamins betydning for tarmsundhed og mental helse

  • Vigtig for tarmens immunsystem, der skal angribe skadelige bakterier og svampe
  • Modvirker inflammationer, der både kan være involveret i tarmsygdomme og depression
  • Betydning for flere af hjernens funktioner
  • Opbyggende og beskyttende effekt på neuroner
  • Aktivering af tryptofan og derigennem øgning af serotoninsyntesen, som er hæmmet under depression.

Referencer

Dominika Glabska et al. Vitamin D Supplementation and Mental Health in Inflammatory Bowel Diseases and Irritable Bowel Syndrome Patients: A Systematic Review. Nutrients 19 October 2021

Dogan-Sander et al. Inflammation and the Association of Vitamin D and Depressive Symptomatology. Nutrients 2021

Xi-Xi Li et al. Vitamin D deficiency associated with Crohn´s disease and Ulcerative colitis: a metaanalyses of 55 observational studies. Journal of Translational Medicine 2019

Shi, Sheng-Mei MB et al. Effectiveness of vitamin D for irritable bowel syndrome. Medicine 2019

Doaa El Amrousy et al. Vitamin D supplementation in adolecents with irritable bowel syndrome: Is it useful. A randomized controlled trial. Saudi J Gastroenterol 2018

Simon Tazzyman et al. Vitamin D associates with improves quality of life in participants with irritable bowel syndrome: outcomes from a pilot trial. BMJ Open Gastroenterology 2015

  • Oprettet den .