Skip to main content

Mangel på zink øger risikoen for hjertesvigt

Mangel på zink øger risikoen for hjertesvigtKronisk hjertesvigt rammer millioner af mennesker på verdensplan, og tilstanden er ofte livstruende. En gruppe forskere har netop set nærmere på sammenhængen mellem kronisk hjertesvigt og zinkmangel, og hvordan tilskud med zink kan forbedre hjertesundheden på flere fronter. Forskerne kommer også ind på, hvorfor zinkmangel er så udbredt. Undersøgelsen er publiceret i Journal of Cardiac Failure.

Kronisk hjertesvigt udvikles som regel langsomt, og symptomerne opstår, fordi hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen. Statistikken viser, at omkring 33 procent ikke lever et år efter, at de har været indlagt med hjertesvigt for første gang. Derfor er der al mulig grund til at passe og pleje hjertet.
Det viser sig, at der er en sammenhæng mellem kronisk hjertesvigt og oxidativ stress i kroppen. Ved oxidativ stress er der en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter som zink. Frie radikaler er et naturligt biprodukt fra iltomsætningen, og påvirkningen øges af aldringsprocesser, stress, inflammationer, forgiftninger, tobaksrøg og bestråling. Frie radikaler er nogle aggressive molekyler, som i forbindelse med oxidativ stress kan iværksætte kædereaktioner og angribe cellemembranernes lipider (fedtstoffer) samt DNA og andre proteiner. Det samme gælder det livsvigtige kolesterol, der flyder i blodet. For kolesterolet bliver først farligt, når det oxiderer og harskner som følge af oxidativ stress, hvorefter det indlejres i karvæggen med fare for åreforkalkning.

  • Kronisk hjertesvigt resulterer i en række symptomer som åndenød, træthed og væskeophobning (ødemer).
  • Årsagen er ofte iskæmisk hjertesygdom, der skyldes åreforkalkning og forsnævring af de kranspulsårer, der forsyner hjertet med blod.
  • Forsnævringerne kan blandt andet føre til smerter omkring hjertet, blodprop og pludselig død.

Tilskud med zink og andre antioxidanter forbedrer hjertesundheden

Zink er ikke alene en kraftig antioxidant. Sporstoffet indgår i omkring 1.000 enzymprocesser, som har betydning for energiomsætningen, hjertet og kredsløbet. Zink kan også regulere renin-angiotensin-aldosterone systemet, som virker på blodtryk og væskebalance.
Forskerne bag det nye studie granskede en række tidligere publikationer vedrørende zinkmangel og hjertesvigt for at få et større overblik over sammenhængen. Forskerne fandt frem til, at kronisk hjertesvigt kan skyldes mangel på zink i kosten eller en dårlig optagelse. Man kan altså godt få zinkmangel, selvom man for så vidt får nok gennem kosten. Visse medicintyper kan øge urinvejenes udskillelse af zink. Forskerne påpeger desuden, at kronisk inflammation, som er udbredt ved hjertekarsygdomme, øger behovet for zink som antioxidant.
Forskerne konkluderer, at mangel på zink kan bane vejen for udvikling af hjertekarsygdomme og kronisk hjertesvigt via oxidativ stress og flere fysiologiske mekanismer, som ikke fungerer optimalt, når der mangler zink.
Flere randomiserede dobbeltblinde forsøg har afsløret, at tilskud med zink kan forbedre hjertesvigtpatienternes hjertefunktion på flere parametre i forhold til kontrolgrupperne, der fik placebo. I et enkelt studie har man kombineret zink med selen, der er en anden vigtig antioxidant, og denne kombination kan godt give en synergieffekt. I et andet studie har man kombineret zink med B-vitaminer og D-vitamin.

Hjertet er mere følsomt over for oxidativ stress

Et forskerhold fra det Tekniske Universitet i München har tidligere studeret hjertemusklen hos grise, hvor hjertets høje energiomsætning automatisk resulterer i en højere produktion af frie radikaler. Det viste sig samtidig, at grisenes hjerter havde en lavere antioxidantkapacitet sammenlignet med andre væv. Derfor er hjertet særlig følsomt over for oxidativ stress.
Forskerne undersøgte problematikken nærmere ved at måle grisenes zinkstatus sammenholdt med hjertets indhold af de to antioxidanter glutathione samt E-vitamin (α-Tocopherol), som er særlig ansvarlig for beskyttelse af cellemembranen.
Forskerne fandt, at koncentrationen af glutathione og E-vitamin i hjertemusklen faldt i takt med kroppens faldende zinkstatus. Det viste sig desuden, at tilskud med zink kunne øge hjertets evne til at modstå oxidativ stress på et meget tidligt stadie.
Derfor kan tilskud med zink få afgørende betydning, også for mennesker, da oxidativ stress disponerer for hjertesygdomme.
Studiet er publiceret i Journal of Nutrition. Forskerholdet henviser desuden til andre studier, hvor det fremgår, at kroppens faldende zinkniveau hænger sammen med subklinisk inflammation. Dette øger risikoen for oxidativ stress, som skader kredsløbet og hjertet.

Det skønnes, at 25 % af verdens befolkning har zinkmangel.

Zinkmangel er udbredt af flere årsager

Zinkmangel skyldes især ensidige kostvaner og mangel på animalske proteiner, der normalt er gode zinkkilder. Desuden skal nævnes stor indtagelse af jern og calcium samt alkohol. Aldringsprocesser, diarre, dårligt reguleret diabetes og andre sygdomme kan også medføre zinkmangel. Det samme gælder flere typer medicin som for eksempel vanddrivende medicin, ACE-hæmmere, syreneutraliserende medicin, binyrebarkhormoner, antibiotika og p-piller.

Kilder og tilskud

Der findes især zink i østers samt lever, kød, skaldyr, mejeriprodukter, nødder, frø, kerner og bønner. Zink optages bedst fra de animalske kilder. Referenceindtag, RI, er sat til 10 mg. Ved mistanke om zinkmangel bør man først og fremmest inddrage flere gode zinkkilder i kosten.
Når det gælder tilskud, skal man være opmærksom på, at mange tilskud er i uorganiske former som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svært ved at optage. Zinkgluconat og zinkacetate er organiske former, som kroppen har lettere ved at optage og udnytte.
Det er også muligt at måle zinkmangel gennem en blodprøve, og hvis lægen har konstateret en mangel, kan man indtage større doser gennem tilskud.
Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, er den øvre grænse for voksne og gravide sat til 25 mg daglig. Det er ufarligt med en større dosis fra for eksempel østers eller tilskud i en kort periode.

Referencer:

Rosenblum H et al. Zinc deficiency and Heart Failure: A Systematic Rewiev of the Current litterature. Journal of Cardiac Failure, 2020 Jan.

Daniel Brugger and Wilhelm M. Windisch: Short-Term Subclinical Zink Deficiency in Weaned Piglets Affects Cardic Redox Metabolism and Zinc Concentration. Journal of Nutrition 2017

  • Oprettet den .