Skip to main content

Sammenhæng mellem statiner, åreforkalkning og mangel på K-vitamin

Sammenhæng mellem statiner, åreforkalkning og mangel på K-vitaminStatiner mod forhøjet kolesterol er et af de mest solgte lægemidler. Men der er voksende uenighed om statinernes effekt på forebyggelsen af åreforkalkning og kredsløbssygdomme, som handler om andet end kolesterol. Det viser sig nemlig, at statiner også hæmmer egenproduktionen af K2-vitamin, som bidrager til at fjerne calcium fra blodbanen. I et nyt studie, publiceret i Medical Sciences, konkluderer forskerne, at der er mere åreforkalkning blandt statinbrugere i forhold til ikke-statinbrugere uanset tilstedeværelsen af diagnosticerede hjertekarsygdomme. Det betyder med andre ord, at statiner stik imod forventning øger risikoen for åreforkalkning. Denne afsløring er i tråd med tidligere studier. Det har længe været kendt, at statiner også hæmmer dannelsen af co-enzymet Q10 og D-vitamin, som har andre betydninger for hjertet og kredsløbet.

På verdensplan er den hyppigste dødsårsag åreforkalkning i hjertets kranspulsårer.
Åreforkalkning består af oxideret LDL-kolesterol, fedt og calciumaflejringer. Der er mest fokus på det udskældte kolesterol, men det bør understreges, at kolesterol er et livsvigtigt stof, hvor leveren normalt producerer det meste ud fra kulhydrat for at dække kroppens behov. Kolesterol indgår blandt andet i cellemembraner samt opbygningen af hormoner, K2-vitamin, D-vitamin og Q10. Derfor må kolesterolniveauet heller ikke blive for lavt, og åreforkalkning handler om meget andet end kolesterol.

På verdensplan antages det, at mere end 200 millioner mennesker tager statiner mod forhøjet kolesterol og åreforkalkning.

Det nye studie med fokus på statiner, K2-vitamin og åreforkalkning

I det nye studie så forskerne nærmere på sammenhængen mellem statiner, åreforkalkning og K2-vitamin af flere årsager. For det første hæmmer statiner egenproduktionen af K2-vitamin, fordi det dannes ud fra kolesterol.
For det andet har K2-vitamin betydning for aktivering af nogle proteiner med indflydelse på kredsløbet. Matrix GLA protein, MGP, findes primært i blodkarrene, hvor det binder sig til calcium, som bortledes til knoglerne. Derved har K2-vitamin en kraftig evne til at forhindre åreforkalkning.
K2-vitamin kan desuden aktivere proteinet osteocalcin, som aflejrer calcium i knoglerne, hvilket modvirker knogleskørhed.
K2-vitamin aktiverer mere konkret en proces, der hedder carboxsylering af proteinerne. Denne proces er nødvendig for at MGP kan binde calciumioner i blodbanen, og at osteocalcin kan indlejre calciumioner i knoglerne. U-carboxylering og under-carboxylering af MGP og osteocalcin øger derfor risikoen for åreforkalkning samt knogleskørhed og knoglebrud.
Selvom man godt kan måle K2-vitamin i plasma, giver måling af de carboxylerede proteiner et mere troværdigt billede af K2-vitaminets nødvendige aktivitet.
I det nye kliniske studie ville forskerne derfor se nærmere på forholdet mellem indtagelse af statiner, forkalkning i hjertets kranspulsåre og K2-vitaminafhængige proteiner i to forskellige deltagergrupper. Den ene gruppe havde diagnosticerede hjertekarsygdomme, og den sunde kontrolgruppe havde en moderat risiko for at udvikle hjertekarsygdomme. Grupperne var også inddelt i statin-brugere og ikke-statin-brugere.

Forskerne målte følgende K2-vitaminafhængige proteiner:

 • ucMGP: u-carboxyleret Matrix GLA-Protein
  Det er en biomarkør, der kan forudsige åreforkalkning i kranspulsåren
 • cOC: carboxyleret osteocalcin
  Nødvendig for calciumbinding og indlejring i knoglerne
 • ucOC: under-carboxyleret osteocalcin
  Markør for K2-vitaminmangel
  Giver lav affinitet til calcium
  Øger risiko for knogleskørhed og knoglebrud.
 • GRP: Gla-Rig Protein
  Et relativ nyopdaget protein, der modvirker åreforkalkning ved at forebygge krystalformationer.

Forskerne målte også deltagernes CAC score (Coronary Artery Calcium score), som afslører, hvor meget calcium, der er aflejret i hjertets kranspulsåre. Som bekendt findes det meste af kroppens calcium i knogler og tænder. Men hvis der kommer for meget calcium i arterierne, aflejres det som plak, som hærdes over tid, så der kommer åreforkalkning og forsnævring af arterierne. Dette øger risikoen for hjertetilfælde eller slagtilfælde.
En scanning af kranspulsårernes calciumaflejringer kan derfor estimere risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme.

Studiets resultat: Mere åreforkalkning blandt statinbrugere

Det viste sig, at CAC scoren var højere hos statinbrugerne sammenlignet med ikke- statinbrugerne. CAC scoren var også højere blandt patienterne med diagnosticerede hjertekarsygdomme sammenlignet med kontrolgruppen.
Der var en direkte sammenhæng mellem niveauerne af ucOC og CACS i gruppen af statin-brugere, men ikke blandt ikke-statinbrugere.
De signifikant høje niveauer af ucOC hos statinbrugerne indikerede mangel på K-vitamin.
Niveauerne af ucMGP og GRP var de samme mellem statinbrugere og ikke-statinbrugere. Der var heller ingen sammenhæng mellem ucMGP eller GRP og CACS.
Ifølge forskerne er studiets resultater i tråd med den eksisterende evidens, som omhandler sammenhængen mellem statiner og åreforkalkning. Studiet afslører til en vis grad de mulige mekanismer gennem hvilke statiner øger aflejringen af calcium i arterievæggene. Og det er primært ved at forhindre funktionen af vitamin K-afhængige proteiner, som er involveret i beskyttelse af kredsløbet.
Det er derfor et paradoks, at den intensive statinbehandling har vist sig at øge åreforkalkning.

Statinbehandling og tilskud, der forebygger bivirkninger

Det kan stadig diskuteres, hvad der er normale kolesterolniveauer, og om statiner overhovedet er nødvendige, med mindre man lider af familiær hyperkolesterolæmi.
Ikke desto mindre anbefaler flere forskere, at medicinering med statiner altid kombineres med tilskud af K2-vitamin og Q10 for at undgå ubehagelige og alvorlige bivirkninger. Tilskud med D-vitamin er også relevant. Det skyldes, at kolesterolsænkende medicin som allerede nævnt hæmmer egenproduktionen af disse livsvigtige stoffer.

 • Over 600.000 danskere tager kolesterolsænkende medicin, især statiner
 • Cirka 40 procent er i primær forebyggelse, hvilket betyder, at de for så vidt er raske
 • Cirka 60 procent tager medicinen som behandling mod en allerede diagnosticeret hjertekarsygdom
 • Mange statinbrugere har metabolisk syndrom og diabetes type-2, hvor der er et forstyrret sukkerstofskifte.

Referencer:

Maria D. Zhelyazkova-Savova et al. Statins, vascular calcification, and vitamin K-dependent proteins: Is there a relation? Medical Sciences 26 February 2021

Okyama et al. Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms. PubMed.gov 2015

Linda J Dobberstein. Statin Drugs Cause Atherosclerosis and Heart Failure. Wellness Resources 2015

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker. Ny Videnskab. 2013

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny videnskab 2014

Livet på statiner (ku.dk)

 • Oprettet den .