Skip to main content

Eldre mennesker med høyt blodtrykk kan ha nytte av melatonin

Eldre mennesker med høyt blodtrykk kan ha nytte av melatoninMange eldre sover dårlig og har ofte en tendens til forhøyet blodtrykk. Heldigvis kan melatonintilskudd korrigere begge deler. Melatonin kan også forbedre søvnen hos personer som tar betablokkere mot høyt blodtrykk. Men hva er melatonin egentlig for et stoff, og hvorfor kan eldre mennesker dra nytte av tilskudd?

Melatonin kalles både et hormon og en nevrotransmitter og det spiller en viktig rolle for døgnrytmen, eller den indre biologiske klokke, som regulerer mange overordnede prosesser i kroppen. Melatonin dannes i den lille pinealkjertelen (pineal corpus) som er plassert i midten av hjernen. Vanligvis øker nivåene av melatonin i blodet etter mørkets frembrudd, og nivåene topper mellom to og fire om natten.
Jo eldre vi blir, desto mindre blir pinealkjertelen på grunn av forkalkninger, og det fører til at melatoninproduksjonen avtar. Når vi er rundt 60 år har melatoninproduksjonen falt til omtrent halvparten av hva den er, når vi er i 20 årene. Det går ikke bare utover søvnkvaliteten, men også blodtrykket og andre generelle prosesser der melatonin har en direkte eller indirekte innflytelse.

Melatonin kan redusere blodtrykket betydelig

I et forsøk, rapportert i News Medical Life Sciences, undersøkte forskere 63 seniorer med en gjennomsnittsalder på 80 år. Den første uken ble det tatt forskjellige data omkring deltakerens blodtrykk. De neste to ukene fikk deltakerne 1,5 mg melatonin hver kveld klokken 22:30. Den tredje uken ble det målt de samme forskjellige data omkring deltakerens blodtrykk, som den første uken.
Forsøket viste at kosttilskudd med melatonin kunne redusere blodtrykket betydelig, og at tidspunktet det ble tatt på, også hadde stor betydning. Det viste seg at melatoninets evne til å redusere blodtrykket var størst mellom tre og åtte om morgenen, der risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag er høyest, ifølge forskerne.
Det systoliske blodtrykket falt 8 mmHg og det diastoliske blodtrykket falt 3,5 mmHg. I tillegg falt deltakernes gjennomsnittlige blodtrykk mer den andre uken de fikk tilskudd, noe som viser en økende forbedret effekt på blodtrykket.

Melatonin senker blodtrykket i det mest kritiske tidsrommet

Melatonin som en del av forebyggelse og behandling av forhøyet blodtrykk

Ifølge studien kan tilskudd med melatonin normalisere flere prosesser som blir negativt påvirket av døgnrytmeforstyrrelser og dårlig søvn - inkludert høyt blodtrykk, uregelmessig hjerterytme og kroppstemperatur. Forskerne fant ingen av disse forbedringene blant de 39 eldre som tok placebo (juksemedisin) i samme studien.
Forskerne konkluderte med at kosttilskudd med melatonin kan være en stor hjelp for eldre som lider av høyt blodtrykk. Det er også mulig å kombinere melatonin med blodtrykksmedisinering under legenes veiledning og blodtrykkskontroll. Forskerne mener at vi her ser en helt ny måte å kunne forebygge og behandle forhøyet blodtrykk på, hos eldre.

Visste du at for lite søvn er forbundet med en høyere forekomst av høyt blodtrykk?

Kilde: Vidensråd for forebyggelse

Døgnrytmeforstyrrelser og søvnløshet hos eldre

Jo eldre vi blir desto større er risikoen for søvnforstyrrelser, og som nevnt kan det skyldes redusert produksjon av melatonin.
Omtrent halvparten av alle over 65 år rapporterer om søvnløshet. I tillegg føler eldre seg ofte trette tidligere om kvelden og våkner tidligere om morgenen fordi den indre klokke inneholder mindre enn 24 timer.
Hos mange eldre er mengden av dyp søvn redusert, og i høy alder kan den dype søvnen være helt fraværende. Den overfladiske søvnen hos eldre, forklarer hvorfor de har flere oppvåkninger om natten. Mangel på dyp søvn har generelt mange fysiologiske og psykologiske konsekvenser som kan påvirke blodtrykket og generelt fremme aldringsprosessene.
Kosttilskudd med melatonin kan hjelpe på den fallende egenproduksjon, og vil ikke bare gi en bedre søvnkvalitet, men også støtte andre fysiologiske prosesser som er avhengig av melatonin.

Forbedrer søvnkvaliteten hos personer som tar betablokkere

Millioner av mennesker tar betablokkere mot høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser og hjertekramper (angina pectoris). Men betablokkere er forbundet med flere bivirkninger. En årsak er at de blokkerer nervesignalene til pinealkjertelen, slik at melatoninproduksjonen reduseres og søvnkvaliteten ødelegges.
I denne henseende kan kosttilskudd med melatonin øke søvnkvaliteten og søvnlengden hos pasienter som tar betablokkere for høyt blodtrykk. Det fremgår av en dobbelblind, placebokontrollert studie med 15 deltakere. Den ene gruppen ble gitt 2,5 mg melatonin og den andre gruppen fikk placebo sammen med deres betablokkere en time før sengetid hver kveld i tre uker. Gruppen som fikk melatonin sovnet raskere enn placebogruppen. Den totale søvnlengden hos melatoningruppen ble økt med 36 minutter i gjennomsnitt, og den dype søvnen ble økt med 7,6 prosent. Disse forbedringene varte en stund etter at forsøket var avsluttet. Forsøket er publisert i SLEEP.

Melatonin er en naturlig sovepille

Kosttilskudd med melatonin er som en snarvei til naturlig søvn, fordi det kompenserer for kroppens manglende egenproduksjon.

Melatonin kan kjøpes i flere EU-land

I Norge er imidlertid melatonin reseptbelagt.

Kilder:

Bentham Science Publishers. Melatonin can be of great value for elderly people suffering from hypertension. News Medical Life Science. 2016
http://www.news-medical.net/news/20160518/Melatonin-can-be-of-great-value-for-elderly-people-suffering-from-hypertension.aspx

Nanna Witting. Søvnløshed blandt ældre. Sundhed.dk 2011

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996