Skip to main content

Folsyre reduserer risikoen for at barnet utvikler autisme, forårsaket av pesticider

Folsyre reduserer risikoen for at barnet utvikler autisme, forårsaket av pesticiderAntall diagnoser med autisme har økt jevnt de siste tiårene, og det kan være flere årsaker til sykdommen. Nå har forskere fra University of California og andre institusjoner i USA, funnet at gravide kvinner som tok de anbefalte mengder eller mer av folsyre rundt unnfangelsen, reduserte risikoen for at barnet utvikler autisme, forårsaket av pesticider.

Det er allment kjent at tilskudd med folsyre/folat (Vitamin B9) er viktig for barnets fysiske utvikling i de tre første månedene av svangerskapet. Nå viser en ny studie at større mengder med folsyre også er viktig for barnets mentale utvikling, og at det kan redusere risikoen for at barnet utvikler autisme forårsaket av pesticider.

Autisme kjennetegnes av en annerledes og ofte forsinket utvikling på områder som språk, kommunikasjon og sosial atferd. Mennesker med autisme kan også være overfølsomme overfor sanseinntrykk, ha fobisk angst, raserianfall og drive med selvskading.

Studien viste at barn, hvis mødre hadde tatt minst 800 mikrogram folsyre daglig, hadde en signifikant lavere risiko for å utvikle autisme, selv når mødrene ble eksponert for pesticider gjennom mat eller jordbruk. Studien er utgitt i Miljøhensynsperspektiver i 2017.
Det daglige anbefalte inntak av folsyre på 300-400 mikrogram i Norge. De offisielle anbefalingene for gravide og ammende er 500 mikrogram daglig og minst 12 uker inn i graviditeten. Studien viste dermed at det tilsynelatende skulle større mengder folsyre til, for å redusere risikoen for autisme betydelig.

Spesielt gravide bør unngå pesticider

Ifølge Rebecca J. Schmidt, professor ved Department of Public Health Sciences, som står bak studien og artikkelen i Environmental Health Perspectives, bør gravide og de som planlegger å bli gravide, så langt som mulig unngå pesticider. Selvfølgelig kan man velge økologisk mat, men om man bor på landsbygda er det stor risiko for å få i seg sprøytemidler fra forurenset luft. Da kan ekstra folsyre være en ny måte å redusere skadevirkningene på. Man kan også lukke vinduer og dører når man vet at bøndene sprøyter. Og så langt som mulig unngå påvirkning av plantevernmidler som Roundup som er mye brukt i granskog, parker, hager og oppkjørsler.

Jo mer pesticider før og under graviditeten, desto større er risikoen

Forskerne brukte data fra en studie (CHARGE), hvor de så på de genetiske og miljømessige faktorene som påvirker utviklingen av autisme. I studien deltok 296 barn mellom to og fem år som hadde blitt diagnostisert med autisme, og 220 barn som hadde utviklet seg normalt. Mødrene ble intervjuet om deres eksponering for pesticider fra husholdninger under graviditeten og inntak av folsyre og andre B-vitaminer. Forskerne koblet også data fra rapporter om landbrukets forbruk av plantevernmidler, som kunne gi viktig informasjon om lokale forurensninger i nærheten av der mødrene bodde.
Det viste seg at mødre som tok mindre enn 800 mikrogram folsyre per dag, og som ble utsatt for pesticider gjennom husholdningen, hadde en mye større risiko for at barnet utviklet autisme, sammenlignet med mødre som tok 800 mikrogram folsyre eller mer, og som ble utsatt for pesticider.
Mødre som hadde et lavt inntak av folsyre, og som ble utsatt for pesticider fra landbrukets forurensning tre måneder før barnets unnfangelse og inntil tre måneder etter unnfangelsen, hadde også en høyere risiko for å få et barn med autisme.
Dermed var inntak av folsyre, som var under gjennomsnitt og kombinert med eksponering for pesticider, forbundet med en betydelig større risiko for at barnet utviklet autisme.
Ifølge Rebecca J. Schmidt har gravide mødre som regelmessig er utsatt for pesticider, størst risiko for å føde et barn med autisme.

Hvordan beskytter folsyre?

I fremtiden vil forskerne undersøke hvilke mekanismer det er i folsyre, som beskytter mot autisme.
Det er kjent at folsyre spiller en avgjørende rolle i DNA-metylering, som er en prosess som slår genene av og på. Folsyre har også betydning for reparasjon og syntese av DNA. Dette er spesielt viktige prosesser under utviklingen av fosteret, der det er en rask celledeling. Ved å ta mer folsyre kan man støtte disse funksjonene. Det er teoretisk mulig at disse funksjonene også omfatter reparasjon av DNA, som er ødelagt av pesticider.

Planlegging av graviditet og et nytt syn på folsyre

Gravide kvinner anbefales å ta et tilskudd på 500 mikrogram folsyre fordi det lenge har vært kjent at det reduserer risikoen for å få et barn med neuralrørsdefekter, hjertefeil og ryggmargsbrokk, noe som kan forårsake alvorlig handikap.
Selv om sykdommene er sjeldne, er det viktig å ta et tilskudd med folsyre så snart man planlegger å bli gravid.
Ifølge den nye studien kan det også være fordelaktig å ta folsyretilskudd for å redusere risikoen for at barnet utvikler autisme. I tillegg er folsyre også viktig for den gravides helse, energinivå og mentale balanse.

Andre faktorer som øker risikoen for autisme

Selv om større mengder folsyre kan redusere risikoen for at barnet utvikler autisme, kan vitaminet ikke eliminere risikoen helt. Dette skyldes at andre faktorer også kan forstyrre barnets mentale utvikling. Som for eksempel:

  • Andre giftstoffer fra miljøet - inkludert tungmetaller og kjemikalier
  • Genetisk disponering
  • Foreldre over 35 år
  • Komplikasjoner under graviditet og fødsel
  • Overdiagnostisering, ettersom kriteriene ble endret i 1994
  • Mangel på vitamin D, som er svært vanlig
  • Bruk av legemidler som forstyrrer vitamin D under graviditet, som for eksempel Vaproate mot epilepsi

Kilder:

Rebecca J. Schmidt et al. Combines Prenatal Pesticide Exposure and Folic Acid Intake in Relation to Autism Spectrum Disorder. Enviromental Helath Perspectives. 2017
https://ehp.niehs.nih.gov/ehp604/

Folic Acid may mitigate autism risk from pesticides
https://medicalxpress.com/news/2017-09-folic-acid-mitigate-autism-pesticides.html

Nutrition insight. Taking Folic Acid Throughout Pregnancy May Increase Children´s Emotional Intelligence. 12 May 2017

http://www.nutritioninsight.com/news/taking-folic-acid-throughout-pregnancy-may-increase-childrens-emotional-intelligence.html

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial og vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psýchology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosiuve Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

Søk mer info