Skip to main content

Livsvigtige næringsstoffer kan forebygge nedsat hørelse

- og forbedre visse høresygdomme

Livsvigtige næringsstoffer kan forebygge nedsat hørelseDet er almindelig kendt, at A-vitamin er godt for synet, men de færreste er klar over, at vi også behøver specifikke næringsstoffer, så hørelsen fungerer optimalt. I denne forbindelse har aldersrelateret høretab ikke nødvendigvis noget med mekaniske dysfunktioner i øret at gøre, men hvordan hjernen bearbejder lydinformationerne.
Når hjernen registrerer det, der skal høres, foregår det blandt andet ved at filtrere unødvendige lydinformationer fra, og denne evne forringes ofte fra 40-50-årsalderen. Derfor bliver det vanskeligere at høre det, der er relevant.
Blandt de næringsstoffer, som har særlig betydning for forebyggelse af nedsat hørelse samt lindring af tinnitus og pludselig døvhed skal især nævnes folinsyre, zink, magnesium, Q10 og A-vitamin. Det er selvfølgelig også vigtigt at beskytte øret mod støj og andre skadelige påvirkninger.

Mangel på næringsstoffer er en udbredt årsag

Det antages, at omkring 360 millioner mennesker lider af moderat til alvorligt høretab på grund af forskellige faktorer som støj, infektioner, visse typer medicin og aldringsprocesser.
Ikke desto mindre tyder stadig mere forskning på, at mangel på næringsstoffer er en udbredt årsag til aldersrelateret høretab og visse andre høresygdomme. Næringsstofferne har i store træk følgende tre egenskaber:

1: Forbedrer kredsløbet i øret og i hjernen

Her skal især nævnes vitamin E, som gør blodet mere letflydende. Vitamin E er en vigtig antioxidant, der især arbejder sammen med selen. Omega-3 fedtsyrer, herunder fiskeolier, har også betydning for kredsløbet.

2: Forbedrer omsætningen af aminosyren homocystein

Folat (folinsyre, B9) samt B6 vitamin og B12 vitamin regulerer omsætningen af homocystein, som er en byggesten i proteiner. Hvis niveauet af homocystein er forhøjet, øges risikoen for åreforkalkning, hvilket også kan også skade blodforsyningen i øret og hjernen.

3: Modvirker skader forårsaget af frie radikaler

Frie radikaler er nogle aggressive iltforbindelser, som i kædereaktioner angriber og skader celler og kredsløb. Vi udsættes alle for frie radikaler, hvor stress, rygning, infektioner, inflammationer og forgiftninger øger påvirkningen. Antioxidanter som vitamin A, C, E samt selen, zink og Q10 neutraliserer de frie radikaler.

Folat (folinsyre, B9), tinnitus og aldersrelateret høretab

Tinnitus er karakteriseret af en mere eller mindre kronisk susen eller ringetone i øret. Tilskud med folinsyre har vist sig at have en positiv effekt. Det skyldes blandt andet, at folinsyre kan sænke niveauet af homocystein, hvor et højt niveau i blodet er sat i forbindelse med aldersrelateret hørenedsættelse.
Folinsyre er den syntetiske form, som findes i de fleste tilskud. Det er dog bedst at få naturlig folat gennem friske grønsager og andre naturlige kilder, som mange udnytter bedre.
Det skyldes, at folinsyre fra tilskud først skal omdannes i kroppen til en biologisk aktiv form (L-5-MTHF), der kan krydse blod-hjerne-barrieren. Det antages i denne forbindelse, at omkring halvdelen af den voksne befolkning har svært ved at omdanne folinsyre til den biologisk aktive form på grund af nedsat enzymaktivitet. Derfor har mange voksne, og især ældre, bedre af tilskud med folat frem for syntetisk folinsyre. Børn og unge har lettere ved at omdanne folinsyre.

Q10 og tinnitus

En undersøgelse, som blev foretaget i Berlin, har afsløret, at tilskud med Q10 især kan hjælpe mænd, der lider af tinnitus. I undersøgelsen deltog tyve deltagere, der i 12 uger fik 300 mg Q10 dagligt. Det viste sig, at behandlingen mindskede tinnitus anfaldene og gav deltagerne en bedre søvnkvalitet. Ifølge forskerne spiller Q10 en afgørende rolle for energiomsætningen i det indre øre, hvor hårcellerne vibrerer og overfører nerveimpulser til hjernen.

Ved tinnitus skal man også være obs. på støj, stress, spændinger i kæberne, smertestillende medicin (acetylsalicylsyre) og andre årsager.

Zink og magnesium ved pludselig døvhed forårsaget af infektioner

I 80 procent af tilfældene kender man ikke årsagen til pludselig døvhed, også kaldet akut idiopatisk sensorineuralt høretab. Sygdommen behandles typisk med høje doser binyrebarkhormoner, hvor effektiviteten er begrænset. Heldigvis får 47-63 procent hørelsen tilbage. Mere eller mindre. Det antages, at sygdommen kan udløses af virusinfektioner, og dette kan forklare, hvorfor zink ofte har en positiv effekt på denne sygdom. Zink kan nemlig styrke immunforsvarets stormtropper og forhindre, at forkølelsesvirus formerer sig og breder sig.
I et studie af patienter med akut idiopatisk sensorineuralt høretab fik den ene halvdel binyrebarkhormoner og den anden halvdel fik binyrebarkhormoner plus tilskud med zink. Den gruppe, der fik binyrebarkhormoner plus zink, oplevede en signifikant større forbedring af hørelsen. Ifølge forskerne kan det også skyldes, at zink er en antioxidant, der modvirker oxidativ stress og inflammationer forårsaget af frie radikaler i ørets sneglegang.
Indsprøjtning med magnesium, for hurtigere optagelse i blodbanen, har også vist sig at kunne fremme helbredelsen ved akut idiopatisk sensorineuralt høretab.
Såfremt lidelsen skyldes en akut virusinfektion kan man også overveje tilskud med C-vitamin og selen, som ligeledes har betydning for immunforsvarets stormtropper og antiinflammatoriske processer.

A-vitamin i rette doser

Tilskud med vitamin A har givet forskellige resultater, og i en større undersøgelse med 65.500 kvinder gjorde tilskud ingen forskel. Ikke desto mindre har andre undersøgelser afsløret, at mangel på vitamin A kan medføre et fald i nerveceller i næsen, tungen og i øret.
A-vitaminmangel er meget udbredt på verdensplan. I Danmark optræder A-vitaminmangel især i forbindelse med ensidige kostvaner, kroniske sygdomme og aldringsprocesser.
I 2014 har forskere fundet, at mangel på A-vitamin under graviditeten, især under den første del af fostrets udvikling, kan prædisponere for skader i det indre øre samt høretab. Ikke desto mindre må gravide endelig ikke få for meget A-vitamin, da det kan give andre fosterskader. Gravide anbefales derfor at følge Fødevarestyrelsens råd med hensyn til kost og særlige tilskud til gravide.

Vidste du at A-vitamin og zink arbejder sammen, og mangel på det ene vitamin svækker det andet?

Referencer:

Martinez-Vega R et al. Folic acid deficiency induces premature hearing loss through mecanisms including cochlear oxidative stress and impairment of homocysteine metabolism. FASEB Journal 2015 Feb; 29 (2):418-32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25384423

Curhan S G et al. Carotenoids, vitamin A, vitamin C, Vitamin E and folate and risk of selfreported hearing loss in women.
American Journal of Clinical Nutrition 2015 Nov; 102(5):1167-75
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26354537

Barry Keate. Folic Acid for Hearing Loss.
https://www.tinnitusformula.com/library/folic-acid-for-hearing-loss/

Gordin A et al. Magnesium: a new therapy for idopatic sudden sensorineural hearing loss. Otology and Neurology 2002 Jul; 23(4).447-51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12170143

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/12/05/nutrients-protect-improve-hearing.aspx

http://www.netdoktor.dk/tema/oere/hoeretab.htm

Khan Martin et al: A pilot clinical trial of the effects of coenzyme Q10 on chronic tinnitus aurium. Otolaryngology- Head and Neck Surgery 2007

  • Oprettet den .