Skip to main content

Mindre autisme med folinsyre

0305KIDS 2Vi ved at tilskud af B-vitaminet folinsyre i den tidlige graviditet nedsætter risikoen for børn født ned såkaldt rygmarvsbrok, men ny forskning tyder på, at det samme tilskud tidligt i graviditeten også sænker risikoen for at få et barn med diagnosen infantil autisme.

I undersøgelsen indgik 85.176 norske børn født mellem 2002-2008, hvor man havde detaljeret information om moderens indtagelse af kosttilskud før og under den tidlige graviditet fra en tidligere og større undersøgelse af gravide i Norge.

Forskerne ønskede at undersøge, om indtagelse af folinsyre i tidsrummet fire uger før graviditeten til otte uger efter beskytter mod andre former for neurologiske forandringer end rygmarvsbrok.

Dobbelt så høj risiko

Børnene blev fulgt indtil 2012, hvor undersøgelsens data kunne gøres op. Resultatet viste, at 270 børn havde fået diagnosen Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF), herunder 114 med den svære form: Infantil autisme, 56 med Aspergers syndrom og 100 med en anden gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse. Undersøgelsen fandt en signifikant sammenhæng mellem indtagelse af folinsyre i tidsrummet omkring graviditet og nedsat risiko for at føde et barn der udvikler infantil autisme. Denne sammenhæng kunne dog ikke findes for undergrupperne Aspergers syndrom og andre gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser. Til gengæld var risikoen for at få et barn med infantil autisme dobbelt så høj dobbelt så høj hos de, der ikke tog folinsyre.

For at opnå beskyttelse mod de medfødte fejludviklinger fra folinsyremangel, anbefales dosis at være 400 µg dagligt. Da disse nervemæssige udviklingsforstyrrelser udvikles meget tidligt i graviditeten, er det vigtigt at der er tilstrækkeligt folinsyre allerede fra graviditetens start, og i praksis, allerede når graviditeten planlægges.

Hvem tager tilskud?

I undersøgelsen havde ingen taget højere dosis end anbefalet dosering. De fleste havde taget mindre. Undersøgelsen viste derudover, at kun ca. 33% af mødrene tog folinsyretilskud fire uger før deres graviditet. Flest kvinder (knap 71%) tog folinsyre tilskud fra uge 9, men på det sene tidspunkt er eventuel skade allerede sket. Forskerne kunne også se, at det generelt er mødre med en højere socioøkonomisk status samt de mere helsebevidste der tager tilskud af folinsyre.

Ref.

Surén P, et al. Association Between Maternal Use of Folic Acid Supplements and Risk of Autism Spectrum Disorders in Children. JAMA 2013;13;309(6):570-7.

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Samlet betegnelse for en række diagnoser, hvor sociale færdigheder, sprog og adfærd er forstyrret. ASF opdages når barnet er mellem 1,5 - 3 år gammel. Symptomerne varierer i antal og sværhedgrad alt efter den specifikke diagnose. Typisk reagerer de ikke på deres navn, de undgår øjenkontakt og modsætter at at blive løftet op og kælet med. De er uvidende om andres følelser og lever i deres egen indre verden. De gentager ofte sætninger og bevægelser, udvikler sære rutiner og bliver forstyrret af den mindste ændring i deres vaner og rutiner. Ca. 75% af alle med ASF er intellektuelt tilbagestående. Personer med Aspergers syndrom er dog normalt begavede, men har vanskeligheder med det sociale samspil og har særinteresser.

 

En tidligere undersøgelse om samme emne har vist, at mindst 600 µg folinsyre om dagen - i den første måned af graviditeten - var knyttet til 38% lavere risiko for at få et barn med autisme eller Aspergers,

Ref.

Schmidt RJ, et al. Maternal periconceptional folic acid intake and risk of autism spectrum disorders and developmental delay in the CHARGE (CHildhood Autism Risks from Genetics and Environment) case-control study. Am J Clin Nutr. 2012;96(1):80-9.

  • Oprettet den .