Skip to main content

Nedsæt kroppens ældning med fiskeolie

En lille mNedsæt kroppens ældning med fiskeolieen meget interessant undersøgelse af 33 ældre mennesker tyder på, at indtagelse af omega-3 fedtsyrer bremser en biologisk nøgleproces i kroppens celler som er forbundet med aldringsprocessen. Hvis resultatet kan bekræftes, kan det gøre fiskeolie til et stort hit indenfor anti-aging.

Formålet med undersøgelsen, som var et randomiseret og kontrolleret pilotstudie, var at undersøge om kromosomernes telomer-forkortelse ville blive bremset med omega-3 fedtsyrerne DHA og EPA som findes i fiskeolie eller med omega-6 fedtsyren linolensyre som findes i tidselolie.

Om telomerer

Telomerer er en række ens DNA-sekvenser der sidder for enderne af vores kromosomer i kroppens cellekerner. Telomerernes funktion er at sikre, at cellens kromosomer ikke nedbrydes eller bindes forkert, når cellen deler sig, hvilket kan føre til kræft. Telomerer er blevet sammenlignet med plasticenderne på snørebånd, der hindrer dem i at flosse. Når en celle deler sig, forkortes telomererne et lille bid, og når cellen har delt sig så mange gange, at der ikke er mere tilbage af telomererne, dør cellen.

Der blev rekrutteret 44 ældre mennesker over 65 år med mild kognitiv svækkelse. 33 gennemførte undersøgelsen, som varede i seks måneder. Deltagerne blev tilfældigt inddelt i tre grupper: Den første gruppe på 12 deltagere fik en EPA-rig fiskeolie: (1,67 g EPA og 0,16 g DHA) daglig. Den anden gruppe på 12 deltagere fik en DHA-rig fiskeolie: (1,55 g DHA og 0,40 g EPA) daglig. Den tredje gruppe på 9 deltagere fik en linolensyre-rig tidselolie: (2,2 g LA) daglig.

Telomer-forkortelse og deltagernes individuelle fedtsyrebalance ved målt ved hjælp af blodprøver.

Resultater

Resultatet af undersøgelsen viste, at efter seks måneder var telomerernes længde blevet kortere i alle tre grupper, men den største forkortelse fandt man hos gruppe tre, der havde fået liniolensyre. Hos DHA og EPA-grupperne var telomer-forkortelsen meget mindre. Et forhøjet niveau af DHA i røde blodlegemer var signifikant forbundet med nedsat telomer-afkortning i DHA-gruppen.

Undersøgelsen var dog for lille til at vise helt sikre forskelle mellem de forskellige behandlingsgrupper, men den peger i retning af, at vores kost og herunder kosttilskud kan påvirke telomer-forkortelsen i vores kromosomer.

Ref.

O’Callaghan N, et al. Telomere shortening in elderly people with mild cognitive impairment may be attenuated with omega-3 fatty acid supplementation: A randomised controlled pilot study. Nutrition 2013. E-pub ahead of print.

Telomer-forkortelse er knyttet til hjerte-karsygdom, neurodegenerativ sygdom så som Alzheimers syge, nedsat cognition, fremskyndet aldring og ikke mindst kræft.
Kræftceller kan i princippet leve evigt, fordi de indeholder enzymet telomerase, som forlænger telomerstrukturerne i takt med at cellerne deles. Indsætter man telomerase-gener i normale celler, vil de heller ikke vise tegn på aldring. Alligevel er telomerernes længde ikke hele forklaringen på alderens gåde, men blot en enkelt ud af flere faktorer.

  • Oprettet den .