Skip to main content

D-vitamin beskytter mot alvorlige astmaanfall

D-vitamin beskytter mot alvorlige astmaanfallVitamin D-tilskudd i kombinasjon med standard astmamedisiner kan halvere risikoen for slike astmaanfall som ville ha krevet sykehusbehandling. Dette fremgår av en ny meta-analyse fra Queen Mary University i London (QMUL). Mangel på vitamin D, som er utbredt på våre nordlige breddegrader, kan i seg selv øke risikoen for astma. Derfor er det viktig å sørge for å ha tilstrekkelig høye nivåer av dette næringsstoffet hele året, for å beskytte luftveiene.

Over hele verden er rundt 300 millioner mennesker ramt av astma. Sykdommen er en kronisk inflammatorisk tilstand i lungene, og når bronkiene tetner, vises symptomer som pustevansker, hoste og trykk for brystet. Astmatikere er mer utsatt for tretthet og dårlig søvn på grunn av pustevansker og hoste. De er også mer tilbøyelige til å få luftveisinfeksjoner, som i seg selv kan utløse et akutt astmaanfall. Astma kan påvirke alle aldersgrupper, og det anslås at cirka 400.000 mennesker dør hvert år av sykdommen.

Visste du at solen er for lav til å få vitamin D i vinterhalvåret?

Vitamin D har flere virkningsmekanismer mot astma

Immunsystemet bekjemper bakterier og virus, men det må ikke overreagere, da kan det forårsake kroniske inflammatoriske tilstander som for eksempel astma. I denne forbindelse fungerer vitamin D både ved å forsterke immunforsvarets respons mot mikrober, og ved å dempe immunforsvaret når mikrobene er drept, slik at det ikke oppstår skadelige reaksjoner. Med andre ord betyr det at vitamin D både beskytter mot luftveisinfeksjoner og astma.
Forskerne fra Queen Mary University i London, samlet data fra syv kontrollerte studier med totalt 955 pasienter som hadde blitt testet for sitt inntak av vitamin D. I denne meta-analysen fant forskerne at vitamin D-tilskudd resulterte i:

* 50 prosent reduksjon i astmaanfall av den typen som krever akutt behandling eller sykehusinnleggelse

* 30 prosent reduksjon i frekvensen av den typen astmaanfall som krever medisinsk hjelp med kortikosteroider eller injeksjoner

Forskerne fant at vitamin D-tilskudd er trygt og enkelt å administrere. Det var ingen tilfeller av høye kalsiumnivåer eller nyrestein, noe som kan oppstå om vitamin D overdoseres. Til informasjon er vanlige vitamin D-tilskudd langt under det vi selv klarer å produsere på en god sommerdag og EFSAs grenseverdi, som er 100 mikrogram per dag. Ifølge leder av studien, professor Adrian Martineau, støtter den økende mengden av vitenskapelig bevis, den viktige rollen som vitamin D har for immunforsvaret.

I Storbritannia dør om lag tre mennesker hver dag som følge av astmaanfall. Tilskudd med vitamin D er ifølge professor Adrian Martineau en relativt billig og enkel måte å redusere sykdom og dødelighet på.

Tilskudd fungerer best på de pasientene som allerede mangler vitamin D

Ifølge meta-analysen fant forskerne også ut hvilke grupper som har mest nytte av vitamin D-tilskudd.
Det viser seg at vitamin D-tilskudd har en svært positiv og statistisk signifikant effekt på de gruppene som fra før hadde lave nivåer av vitamin D i blodet. Disse personene hadde en reduksjon på 55 prosent i frekvensen av den typen astmaanfall, som krever behandling med kortikosteroider.
Studien ble finansiert av National Institute of Health Research (NIHR), og den er publisert i The Lancet Respiratory Medicine. Ifølge professor Hywel Williams, direktør for NIHR, beviser meta-analyser fra flere globale studier at tilskudd med vitamin D faktisk kan hjelpe astmapasienter.
I undersøkelsen deltok hovedsakelig voksne med mild til moderat astma, noe som medførte at de hadde symptomer minst to dager i uken. Barn og voksne med alvorlig astma var heller underrepresentert i datamaterialet, så det er mindre klart hvordan tilskudd med vitamin D virker på disse gruppene.

Det er en god ide å ta tilskudd med høye doser

Det viser seg at astmapasienter og mange andre har best av større tilskudd med vitamin D, om det skal ha en effekt på immunsystemet. Dette oppdaget man i en tidligere meta-analyse, som professor Adrian Martineau gjennomførte i samarbeid med en gruppe forskere fra Cochrane, et globalt, ikke-kommersielt nettverk, som fokuserer på folkehelsen. I denne meta-analysen undersøkte forskerne flere studier som inkluderte 435 barn og 658 voksne. Deltakere kom fra forskjellige deler av verden, og de fleste hadde mild til moderat astma. I løpet av studien fortsatte de fleste deltakerne å ta astma medisin. Forskerne observerte at tilskudd med 25 til 50 mikrogram vitamin D kan redusere risikoen for den typen alvorlige astmaanfall som krever spesialbehandling og sykehusinnleggelse, med rundt 50 prosent.
Vitamin D-tilskudd reduserte også pasientenes behov for behandling med kortikosteroider, som er forbundet med mange bivirkninger.

Engelske helsemyndigheter anbefaler mer vitamin D

Siden juli 2016, har de engelske helsemyndighetene anbefalt alle over ett år å ta et daglig tilskudd på 10 mikrogram vitamin D, spesielt gjennom vintermånedene når solen er for lav til at vi selv kan produsere det. I Norge er ADI (Anbefalt Daglig Inntak), 10 mikrogram for alle fra 1 til 75 år. Fra 75 og oppover anbefales det å ta 20 mikrogram.
Som nevnt oppdaget forskerne at daglige tilskudd på 25-50 mikrogram vitamin D reduserte risikoen for alvorlige astmaanfall, og dette inntaket er langt høyere enn de offisielle anbefalingene i både England og Norge.

Grenseverdier i blodet

Når man måler nivåene av vitamin D i blodet, er de offisielle grenseverdiene på 50 nmol per liter, men mange ledende forskere anser det som utilstrekkelig og at man bør opp på 75 til 100 nmol per liter for optimal sykdomsforebygging.

Vitamin D, tilskudd og opptak

Da vitamin D er et fettløselig vitamin, får vi det beste opptaket der kosttilskuddet er i kapsler, der vitamin D er bundet til olje.

Kilder:

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: systematic review and meta-analysis of individual participant data. The Lancet Respiratory Medicine 2017
http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30306-5/fulltext

Queen Mary University of London. Vitamin D protects against severe asthma attacks. SsienceDaily October 3, 2017
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171003202923.htm

Adrian R Martineau et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Library 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011511.pub2/abstract

https://www.theguardian.com/society/2016/sep/05/vitamin-d-supplements-could-halve-risk-of-serious-asthma-attacks

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm