Skip to main content

Mangel på vitamin D forårsaker tidlig død

Mangel på vitamin D forårsaker tidlig dødDanske forskere har funnet en sammenheng mellom lave vitamin D-nivåer i blodet og økt risiko for tidlig død. Den alarmerende observasjonen har blitt publisert i British Medical Journal.

Ved lave nivåer av vitamin D i blodet øker risikoen for å dø tidlig med 30 til 40 prosent, ifølge en stor dansk studie, publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet British Medical Journal. Ifølge forskningsleder Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Københavns Universitet og overlege ved Herlev Hospital, vil en person med 30 nanomol vitamin D pr. liter blod (20 nanomol under anbefalt nivå) ha 40 prosent større risiko for å dø av kreft. Personens risiko for tidlig død vil totalt være 30 prosent høyere.

"Vi kan nå dokumentere, at et lavt nivå av vitamin D er farlig i seg selv. Det alene øker dødeligheten med 30 prosent, og det er overraskende mye," har Børge Nordestgaard sakt til den danske avisen Politiken. Ifølge ham, er det for første gang tegn på årsakssammenheng mellom mangel på vitamin D, og økt dødelighet.

Overvåket i opptil 19 år

Forskerne fra Herlev Hospital og Københavns Universitet, inkluderte totalt 96.000 deltakere i studien. De korrigerte for faktorer som røyking, alkoholforbruk, vekt, blodtrykk og treningsvaner. I tillegg fikk 30.000 av deltakerne målt blodtrykket sitt. Alle bidragsyterne ble fulgt i opptil 19 år.

Støttet av tidligere forskning

Tidligere undersøkelser har også vist at personer med lave vitamin D-nivåer i blodet, har større sannsynlighet for å dø tidlig. Forskerne har ikke kunne forklare om den økte dødeligheten forårsakes av sykdommer som fører til lavere vitamin D-nivåer, eller om det var de lave nivåer av vitamin D som førte til sykdommer og derav tidlig død. Samtidig viste ikke undersøkelsene om røyking, usunt kosthold, mangel på sollys og mangel på mosjon senker vitaminnivået og dermed fører til sykdom og tidlig død.

Hva med kosttilskudd?

Uansett hvordan man ser på saken, er det helt klart at de vanlige anbefalingene ikke har virket etter hensikten. Ifølge den nye studien, har et omfattende antall danskere en kritisk mangel på vitamin D, og ​​spørsmålet er hva som trengs for å få helsemyndighetene til å endre syn på kosttilskudd. Det virkelig urovekkende ved denne nye kunnskapen er, at mangel på vitamin D kanskje ikke fører til problemer på kort sikt, men at det på lang sikt kan føre til

sykdom og tidlig død

Flere og flere tar allerede nå vitamin D som kosttilskudd. Det synes å være en åpenbar løsning på problemet, men til tross for dette venter helsemyndighetene fortsatt på definitive bevis på at vitamin D-tilskudd fungerer. Sett i lyset av hva den nyeste undersøkelsen viser, kan man spørre seg om det er nødvendig å vente lengre?