Skip to main content

Kan barnløse par bli hjulpet av et stoff som mangler i kosten?

Kan barnløse par bli hjulpet av et stoff som mangler i kosten?En ny studie ser sammenhengen mellom infertilitet hos kvinner og forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen. Samtidig er det kjent at denne kjertelen ikke kan fungere uten det vitale stoffet selen. Innholdet av selen i det moderne kostholdet er urovekkende lav, og det store spørsmålet er om kosttilskudd med selen kan være et godt utgangspunkt for infertile par, før de deltar i kostbare fertilitetsbehandlinger?

De fleste tror, med god grunn, at infertilitet først og fremst skyldes dårlig sædkvalitet, men en ny britisk studie¹ publisert i tidsskriftet The Obstetrician & Gynaecologist, peker på en helt annen forklaring - nemlig forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen hos kvinnen.
Ifølge forskerne bak studien kan disse forstyrrelsene påvirke fruktbarheten negativt og redusere sjansene for graviditet, samt øke risikoen for ufrivillig abort og andre komplikasjoner. Skjoldbruskkjertelen produserer visse hormoner som spiller en avgjørende rolle i vekst og utvikling, og forstyrrelser i denne viktige kjertelen kan ha en avgjørende virkning før, under og etter unnfangelsen.

Selentabletter som behandling?

Selen er et viktig mikronæringsstoff som finnes i kostholdet. Blant eksperter er det generell enighet om at skjoldbruskkjertelen trenger selen for å fungere normalt. Mange vesteuropeere har imidlertid for lite av stoffet i kroppen av ulike grunner, og denne mangelen kan tenkes å forstyrre visse biologiske funksjoner i kroppen. Spørsmålet er om man burde forsøke et kosttilskudd med selen som et førstevalg ved behandling av barnløse par, før man setter i gang med kostbare IVF-behandlinger. Ideen er god, med tanke på at det er et veldig trygt, helt naturlig og biologisk livsviktig næringsstoff, som både dyr og mennesker trenger for å fungere normalt.

Brukt til oppdrett

I flere tiår har betydningen av selen vært kjent blant bønder og kvegoppdrettere, som er fullt klar over hvor viktig stoffet er for dyrenes fruktbarhet. Av uforklarlige grunner har denne kunnskapen ikke nådd inn hos menneskeheten, til tross for flere menneskelige studier, som viser en klar sammenheng mellom selen og fruktbarhet. I 1998 utførte den skotske forskeren Allan MacPherson en studie som viste at tilskudd med selen hjalp infertile menn til å redusere antallet av deformerte sædceller. Deformerte sædceller er kjent for dårlig svømmeevne (motilitet) og for å hemme reproduksjonsevnen. Selen støtter visse selen-avhengige proteiner (selenoproteiner) som blant annet hindrer DNA-skader i sædceller. Det er disse DNA-skadene som forårsaker cellulære deformiteter.

Et godt sted å starte

Da selen er en forutsetning for 25-30 ulike selenoproteiner som blant annet regulerer vårt immunforsvar, vår vekst og utvikling, samt beskytter vårt celle-DNA, er det all grunn til å sørge for å få dekket behovet for selen. Siden forskning knytter et lavt selen-innhold til fruktbarhetsproblemer hos både menn og kvinner, kan det være lurt å forsøke med et kosttilskudd som inneholder selen, før man starter med andre kostbare og tidskrevende behandlinger.

Kilder:

The Obstetrician & Gynaecologist 23 jan. 2015, DOI: 10.1111/tog.12161

British Journal of Urology 1998 juli;82(1):76-80.