Skip to main content

Antioxidanter hæmmer aldersrelateret svækkelse af immunsystemet

Antioxidanter hæmmer aldersrelateret svækkelse af immunsystemetSelv tidlige aldringsprocesser skader centrale dele af immunforsvaret, så vi bliver mere sårbare over for infektioner, inflammationer og kræft. Men nu viser flere studier, hvordan antioxidanter som vitamin C og selen kan rette op på skaderne.

Når immunforsvaret fungerer optimalt, er vi stort set uimodtagelige for smitte. Det er også immunforsvarets opgave at rense blodet for toksiner, destruere abnorme celler og forebygge kræft. Derfor er det livsvigtigt med et stærkt immunforsvar. Hele livet.

De frie radikaler fremmer aldringsprocesserne

Det ene studie blev udført i Florida af forskere fra The Scripps Research Institute, og det understøtter teorien om, at frie radikaler hænger sammen med aldringsprocesser. For det første er de frie radikaler et biprodukt af vores egen energiomsætning, som med årene bliver mere mangelfuld, og derved skaber flere frie radikaler. For det andet øges påvirkningen af frie radikaler gevaldigt af stress, betændelser/inflammationer, tobaksrøg, miljøgifte, medicin og stråling.
De frie radikaler er nogle særdeles aggressive molekyler, som angriber celler og væv, og som med tiden fremmer aldringsprocesserne og aldersrelaterede sygdomme.

Nydannelse af hvide blodlegemer bør følge med tab og behov

I det omtalte forsøg havde forskerne fokus på en af immunforsvarets vigtigste kirtler kaldet thymus (brislen), som sidder lige bag brystbenet. Thymus er ansvarlig for dannelsen af en type specialiserede, hvide blodlegemer kaldet T-celler, som normalt bør kunne angribe mikroorganismer og abnorme potentielle kræftceller celler hurtigt og effektivt. Da T-cellerne har en begrænset levetid, er det thymus´ opgave at danne nye T-celler i takt med tabet og behovet. Men ifølge Dr. Howard Petrie begynder thymus at skrumpe allerede i den tidlige voksenalder, samtidig med at kirtlen mister mere og mere af sin funktion.

Mangel på antioxidanter fører til celleskader på thymus

Forskerne undersøgte forskellige celletyper i thymus på mus, og de observerede, at mangel på antioxidantenzymet catalase førte til produktion af frie radikaler, hvilket forøgede celleskaderne på kirtlen.
Derefter øgede forskerne mængden af catalase i musenes thymus, og forskerne observerede, at musene på denne måde var i stand til at bevare størrelsen af deres thymus i en længere periode.
Forskerne var også i stand til at opretholde størrelsen af thymus i dyrene ved at give dem forskellige antioxidanter i kosten - herunder vitamin C.

Nye teorier om hvorfor thymus skrumper

Det store spørgsmål er stadig, hvorfor thymus skrumper hurtigere i størrelse i forhold til andre væv. Mens andre forskere har påpeget sammenhængen med kønshormoner, afslører det nye studie, at aldringsprocessen i thymus er den samme som i andre væv. Men når aldringsprocessen foregår så meget hurtigere i thymus, kan det ifølge det nye forsøg hænge sammen med mangel på antioxidant enzymet catalase, hvor der er fundet højere niveauer i andre væv.
Andre forsøg har vist en sammenhæng mellem indskrumpning af pinealkirtlen i hjernen og thymus. Pinealkirtlen er en overordnet kirtel, der regulerer mange funktioner i kroppen, herunder vores døgnrytme og fertilitet, og dens indskrumpning har også stor betydning for aldringsprocesserne.

Lavt selenindhold i kosten skader thymus og T-celler

Der er meget selen i thymus, milt og lymfeknuder, og her fremmer selen dannelsen og aktiviteten af T-celler og andre hvide blodlegemer. Selen er desuden en vigtig antioxidant, som blandt andet beskytter thymus og T-celler mod de frie radikaler.
Ikke desto mindre har andre forsøg på kyllinger afsløret, at lavt selenindhold i kosten får thymus til at skrumpe hurtigere og forringer T-cellernes aktivitet i blodet.

Får du nok selen?

Jorden i Europa er generelt fattig på selen, hvilket resulterer i selenfattige afgrøder. En kost uden indmad, fisk og skaldyr bidrager yderligere til et lavt selenindtag. Danskernes gennemsnitlige selenindtag ligger et stykke under anbefalet daglig tilførsel, ADT, som er sat til 55 mikrogram, og det ligger langt under indtaget i mange andre lande. Anbefaling af højere doser selen - det vil sige mere end 100 mikrogram daglig - kan dog kun ske som lægemiddel, som kan købes i håndkøb.

Meget tyder på

at frie radikaler svækker immunforsvaret, hvilket fremmer aldringsprocesserne. Det er som en ond cirkel - med mindre vi garderer os med antioxidanter som C-vitamin og selen i tide.

 

Referencer:

James Mcintosh: Age-related immune system decline slowed by antioxidants. Medical News Today 2015

Scripps Research Institute. Study shows how aging cripples the immune system, suggesting benefits of antioxidants. Science Daily. 2015

X Peng et al. Low dietary selenium induce increased apoptotic thymic cells and alter peripheral blood T cell subsets in chicken. Biol Trace 2011

Danmarks Fødevare forskning: Selen og sundhed

  • Oprettet den .