Skip to main content

Minder complicaties en meer kans op overleving met een hoge concentratie vitamine D

Een studie heeft aangetoond dat patiënten met een laag gehalte aan vitamine D in het bloed een verhoogd risico lopen op ernstige complicaties of sterfte na een operatie, hartoperaties buiten beschouwing gelaten. Met elke 5ng/ml toename van vitamine D in het bloed, nam het algehele risico op sterfte en complicaties na een operatie met 7% af.

Een groep wetenschappers wilde onderzoeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen het vitamine-D-gehalte en ernstige complicaties als ziekenhuisinfecties en sterfte na operaties. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 3500 patiënten die in de periode 2005-2011 een operatie ondergingen (niet aan het hart) en van wie bovendien gegevens over hun vitamine-D-gehalte rond de tijd van de operatie bekend waren, van drie maanden vóór tot een maand na de ingreep.

Wijdverspreid tekort aan vitamine D

De meerderheid van de patiënten haalde de ondergrens voor normale vitamine-D-waarden in het bloed (meer dan 30ng/ml) niet. Het gemiddelde niveau lag op 23,5ng/ml, meer dan 60% van de patiënten zat op de grens van gebrek (10-30ng/ml) en bijna 20% had inderdaad een gebrek aan de vitamine (minder dan 10ng/ml).

Patiënten met de laagste vitamine-D-waarden hadden het hoogste risico op sterfte of ernstige complicaties. Degenen met hogere waarden (tot 44ng/ml) liepen ongeveer half zoveel risico als degenen in de laagste groep. Er was een omgekeerd evenredig, lineair verband tussen de afname van ernstige complicaties tijdens het ziekenhuisverblijf en de toename van het vitamine-D-gehalte in het bloed met telkens 5ng/ml. Het verband met de lage vitamine D was alleen statistisch significant voor cardiovasculaire complicaties, hoewel er ook 'sterke aanwijzingen' voor sterfte en infecties waren.

Aangezien de studie niet was opgezet om met afdoende zekerheid vast te stellen of er een causaal verband bestaat tussen vitamine D en het resultaat van operatieve ingrepen, suggereren de onderzoekers om een grotere gerandomiseerde studie op te zetten om te bepalen of de zogenoemde preoperatieve vitamine D het risico op ernstige complicaties en sterven na operaties kan verminderen.

Bron:

Turan A, et al., 'The Association of Serum Vitamin D Concentration with Serious Complications After Noncardiac Surgery', Anesth Analg, 2014, 119(3): 603-12


Zoek naar meer informatie...