Skip to main content

Vitamin B3 har en positiv effekt på Parkinsons sykdom

Vitamin B3 har en positiv effekt på Parkinsons sykdomIfølge en ny studie kan pasienter på et tidlig stadium av Parkinsons sykdom dra nytte av å få mer vitamin B fra kosthold eller som tilskudd. Dette er fordi vitaminet både er en del av energiomsetningen i cellene, og inngår i reparasjon av ødelagte nervecellers DNA. Med denne kunnskapen vet vi at det også er viktig å få nok vitamin B3, som en del av forebyggingen av den fryktede sykdommen Parkinson.

Parkinsons sykdom som er en av de vanligste kroniske lidelsene i nervesystemet, er preget av ødeleggelse av nervecellene. Denne snikende sykdommen oppstår som oftest i 50-70 årene, og symptomene skyldes mangelen på signalstoffet dopamin. Hjernen må hele tiden bruke dopamin til å kontrollere ulike bevegelser, og derfor foregår det en konstant produksjon og nedbrytning av dette stoffet. I Parkinsons sykdom reduseres produksjonen av dopamin på grunn av ødelagte nerveceller, og ettersom nedbrytningen fortsetter, blir det underskudd av dette signalstoffet. Symptomene kan typisk være ukontrollert risting, muskelstivhet, langsomme bevegelser, dårlig balanse, tretthet og redusert mimikk i ansiktet.

Mangler og dårlig utnyttelse av B3 vitaminet forårsakes spesielt av et ensidig kosthold, samt et overdrevent forbruk av syrenøytraliserende- og vanndrivende medisin, som mange eldre tar.

Nervecellenes mitokondrier er ødelagte

Forskerteamet ved University of Leicester i England, studerte bananfluer med en mutasjon som imiterte den menneskelige sykdommen. Studien avslørte en mekanisme som påvirker hjernen i de tidlige stadiene av Parkinsons sykdom, og funnene peker nå på andre medisiner som kan hjelpe denne gruppen av pasienter.
Ifølge nevrologen Miguel Martins som ledet studien, nedbrytes nervecellene i hjernen av ulike grunner, og i noen tilfeller er hovedproblemet at cellenes energiproduserende kraftverk, mitokondriene, er usunne eller ødelagte. Ettersom hjernen har en høy energiomsetning, krever det selvsagt at mitokondriene i nervecellene fungerer godt. I tillegg har mitokondriene mange andre funksjoner i cellene, som er essensielle for at de kan utføre de forskjellige oppgavene de har.

Mitokondriene har funksjoner innen følgende områder:

  • Energiomsetningen
  • Celledelingen
  • Kalsiumsignalering
  • Apoptose, som er programmert celledød når cellene er slitte eller ødelagte

Gen i mitokondriene beskytter mot Parkinsons sykdom

PINK1 er et gen inne i mitokondriene som styrer kvaliteten på dem og beskytter dem mot dysfunksjoner. PINK1 kan identifisere ødelagte mitokondrier, forhindre nedbrytning og generere de ulike aktivitetene i nervecellene. Men om det oppstår mutasjoner i PINK1-genet, kan det ikke beskytte mitokondriene mot skader, og hvis problemet akkumuleres, kan mitokondriene ikke produsere energi eller utføre andre funksjoner. De ødelagte mitokondriene utskiller også giftige molekyler som ytterligere kan skade nervecellens DNA, og deres evne til å danne dopamin. Hos flere pasienter med Parkinsons sykdom har man nettopp funnet ut at PINK1 ikke kan beskytte mitokondriene mot stressindusert dysfunksjon. Derfor er det tilrådelig å støtte PINK1 for å beskytte mitokondrier og nerveceller, både som forebygging og som en del av behandlingen.

Vitamin B3 (niacin) aktiverer NAD, som beskytter mitokondrier og nerveceller

Forskerne oppdaget et stoff i kroppen som er viktig for både energiomsetningen og reparasjon av DNA, det heter NAD (Nikotinamid Adenin Dinukleotid). Forskerne lurte derfor på om pasienter med Parkinsons sykdom hadde for lite av dette molekylet.
For å undersøke dette fikk bananfluene mutert PINK1 i kosten, sammen med vitamin B3, som konverteres til NAD i kroppen. Det viste seg at disse bananfluene hadde færre ødelagte mitokondrier sammenlignet med bananfluer, som fikk samme kost uten vitamin B3. Det viste seg også at vitamin B3 motvirket at bananfluene mistet nerveceller.
Så undersøkte neurologene om NAD kunne beskytte bananfluene mot Parkinsons sykdom ved å øke DNA-reparasjoner. Nevrologene oppdaget at de ved aktivering av NAD med B3 vitamin, kunne slå på den funksjonen som holder mitokondriene og nervecellene i live, noe som også forbedret bananfluenes styrke, bevegelighet og levetid.

Nye tiltak i forebygging og behandling

Ifølge Miguel Martins viser resultatene av forsøket, at tilstrekkelige mengder NAD er kritiske for mitokondrienes sunnhet og forebygging av Parkinsons sykdom. Og det kan ikke skade å ta mer niacin (vitamin B3) for å øke mengden NAD. Selv om vitamin B3 ikke helbreder sykdommen, kan vitaminet trolig forbedre den vanlige medisinske behandlingen hos pasienter med Parkinsons sykdom, der mitokondriene er defekte.

Hvordan får vi nok vitamin B3?

Vitamin B3 er vannløselig og da det ikke kan deponeres i kroppen, trenger vi et regelmessig inntak eller egenproduksjon av tryptofan (en essensiell aminosyre) og vitamin B6.
Gode ​​kilder til vitamin B3 er spesielt proteinholdige matvarer som kjøtt, fisk, fjærfe, nøtter, kjerner og frø. I tillegg til egg, hele korn, grønnsaker og frukt.
Tilskudd bør generelt tas med andre B-vitaminer og adskilt fra syrenøytraliserende medisin, for optimal bruk og opptak.

Man kan også vurdere tilskudd med Q10

Dette er fordi koenzymet inngår i mitokondrienes energiomsetning, og på samme tid fungerer som en kraftig antioksidant som beskytter mitokondriene mot oksidativt stress. Den neste artikkelen på www.healthandscience.eu handler nettopp om en ny studie som viser at tilskudd av Q10, kan forbedre medisinsk behandling hos noen pasienter med Parkinsons sykdom.

Kilder:

University of Leichster. People with forms of early-onset Parkinsons disease may benefit from boosting niacin in diet, research suggest. ScienceDaily. 2017

Lehmann S. et al. Enhancing NAD salvage metabolism is neuroprotective in a Pink1 model of Parkinson´s disease. Biology Open 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/PINK1

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide_adenine_dinucleotide

http://www.netdoktor.dk/sygdomme/Fakta/parkinson.htm

http://www.greenmedinfo.com/blog/one-form-coq10-treats-parkinsons-study-finds