Skip to main content

Selen beskytter nevroner i hjernen

Selen beskytter nevroner i hjernenSelen er en del av rundt 25 livsviktige selenoproteiner, inkludert en rekke antioksidanter som beskytter cellene mot oksidativt stress og sykdom. En forskergruppe fra München har nå avklart hvordan selen-holdige antioksidanter beskytter nevroner i hjernen mot celledød. Forskerne ser derfor et nytt potensial i selenets evne til å beskytte mot nevrologiske sykdommer og kreft. Samtidig finner man det problematisk at selen-mangel er vanlig i vår del av verden, og at det tydeligvis er vanskelig å mette alle selenoproteiner, selv om man følger de offisielle anbefalingene vedrørende kosthold.

Selen ble oppdaget for 200 år siden av en svensk forsker ved navn Jacob Berzelius, og grunnstoffet ble oppkalt etter den greske månegudinnen Selene. Selen brukes blant annet i den kjemiske industrien. Selen og selen-salter er giftige i store mengder, men de siste tiårene har man oppdaget en rekke livsviktige organiske selen-forbindelser. Det gjelder blant annet energiomsetningen, stoffskiftet, immunsystemet, fruktbarheten og ikke minst i form av forskjellige antioksidanter som beskytter cellene mot oksidativt stress.
Kroppen er utsatt for oksidativt stress når det er en uregelmessig balanse mellom antioksidanter og frie radikaler. Det er noen aggressive molekyler som skaper farlige kjedereaksjoner i cellene og mellom cellene. De frie radikalene er et biprodukt av vår åndedrett, og mengden økes under stress, aldringsprosesser, betennelser, forgiftning, og røyking. Dermed er de frie radikalene og oksidativt stress involvert i de fleste sykdommer og celledød.

Gammel gåte avslørt

Et forskerteam fra Institutt for genetisk utvikling (IDG) ved Helmholtz Zentrum i Müchen, har avslørt en gammel gåte som ytterligere forklarer hvorfor antioksidanter som inneholder selen, er så viktige.
Vanligvis skal utslitte og syke celler begå programmert celledød, også kalt apoptose, for å tillate plass til nye celler. Og det sier seg selv at cellene så langt som mulig bør beskyttes mot oksidativt stress, slitasje og sykdom, og at apoptose ikke må overdrives.
I denne forbindelse har forskere i mange år undersøkt prosessen av en nyoppdaget type celledød, ferroptosis, der jern er involvert (ferro = jern). Og her viser det seg at det selen-holdige enzym GPX4 (glutation peroxidase 4) som fungerer som en kraftig antioksidant, spiller en viktig rolle.
For å forstå denne prosessen bedre, har forskere studert mus som fikk manipulert GPX4. Man erstattet innholdet av selen med svovel, som har enkelte likhetstrekk med selen. Men svovel er ingen antioksidant.
Det viste seg at ingen av musene som fikk erstattet selen med svovel i GPX4, kunne overleve i mer enn tre uker, og musene døde på grunn av nevrologiske komplikasjoner.

I fravær av selen-holdige GPX4 antioksidanter, går spesielle neuroner tapt

Forskerne identifiserte noen spesielle neuroner som var fraværende i hjernene til de musene som manglet selen-holdige GPX4 antioksidanter.
I senere studier kunne forskere påvise, at disse nevronene forsvant under hjernens utvikling etter fødselen, da selen ble erstattet med svovel i GPX4.
Forskerne kunne også påvise at ferroptose utløses av oksidativt stress, som også kan oppstå når det er høy metabolsk aktivitet og høy aktivitet i nevronene.
For første gang har det blitt påvist at selen spiller en viktig rolle i utviklingen og bevaringen av en bestemt type neuroner etter fødselen. De selen-holdige GXP4 antioksidanter beskytter disse nevronene mot oksidativt stress og celledød, forårsaket av ferroptose.
I fremtidige studier vil Marcus Conrad og hans forskerteam fra München, undersøke hvordan ferroptose utløses i cellene under forskjellige forhold. Formålet med studiene er å forebygge eller lindre kreft og nevrodegenerative sykdommer, som det for øyeblikket er vanskelig å behandle. Det ser ut som om selen spiller en avgjørende rolle, om vi tar nok til å mette GPX4 og de andre selenoproteinene.

Fakta om selen, GPX og celledød

  • Selen inngår i rundt 25 selenholdige proteiner, inkludert GPX 1-6.
  • GPX4 fungerer som en antioksidant, som beskytter nevronene mot oksidativt stress
  • GPX4 motvirker ferroptose i hjernens nevroner
  • Ferroptose er en form for programmert celledød
  • Ferroptose er avledet fra det latinske ordet ferro (jern) og det greske ordet ptosis (fall)

Selv om vi spiser sunt, kan det være vanskelig å få nok selen

Selen finnes i fisk, skalldyr, innmat, egg, meieriprodukter og paranøtter. Men norske avlinger har generelt lavt selen-innhold. Og selv om sjømat anses å være gode kilder, får vi ikke nok, selv om vi spiser sjømat fem dager i uken. Dette fremgår av en studie utført av forskere fra blant annet Kræftens Bekæmpelse i Danmark.
100 mikrogram selen om dagen kan mette et viktig selenoprotein
Selenoprotein P er et viktig selen-holdig protein og brukes som en markør for blodets selen-status. Men studier viser at norske anbefalinger fra 2014, som er satt til 50 mikrogram for kvinner og 60 mikrogram for menn, ikke nok til å mette selenoprotein P. For å mette selenoprotein P trenger du ca. 100 mikrogram selen daglig, og det er dobbelt så mye som de offisielle anbefalingene.
I Danmark er det bare ett godkjent legemiddel som inneholder selen til forebygging og behandling av selenmangel, der man anbefaler 100-200 mikrogram. Det tilsvarer 1-2 tabletter. Det samme produktet er tilgjengelig på helsekost i Norge og er her registrert som kosttilskudd.

Kilder:

HELMHOLTZ ZENTRUM MÜNCHEN – GERMAN RESEARCH FOR ENVIROMENTAL HEALTH

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-12/hzm--spa122917.php

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171229095132.htm

https://phys.org/news/2018-01-selenium-specific-interneurons-brain.html

https://phys.org/news/2018-01-selenium-specific-interneurons-brain.html

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5295066/