Skip to main content

Selen-mangel og for tidlig fødsel

Selen-mangel og for tidlig fødselEn internasjonal forskningsgruppe, med dansk deltakelse, har laget en rekordstor studie som knytter sammen et mulig forhold mellom morens DNA, mangel på selen og for tidlig fødsel. Tidligere vitenskapelige studier har også avslørt at kvinner med lavt selen-innhold i blodet har økt risiko for å føde for tidlig, og at tilskudd av selen kan redusere denne risikoen. Samtidig er det problematisk at klimaendringer og et selen-fattig jordsmonn øker risikoen for mangel på selen, spesielt i Europa.

Den internasjonale forskningsgruppen har gjennomført en undersøkelse av mer enn 50.000 danske, norske, finske og amerikanske mødre, der de analyserte mødrenes DNA i minste detalj. Analysene ble deretter sammenlignet med uken av svangerskapet der morens første barn ble født. Forskerne fant tre genetiske varianter hos kvinnene som fødte sitt første barn for tidlig og før den 37. graviditetsuke. Ifølge direktør og professor Mads Melbye fra Statens Serum Institutt er dette første gang noensinne at man har koblet gener til for tidlig fødsel.

 • Hvis en kvinne føder før uke 37, er det for tidlig og babyen er prematur
 • Omtrent 7,5% av alle svangerskap i Norge ender med for tidig fødsel
 • Jo tidligere barnet blir født, desto større er risikoen for komplikasjoner og følgesvikt
 • På verdensplan er for tidlig fødsel den viktigste dødsårsaken for barn under fem år
 • For tidlig fødsel kan skyldes røyking, diabetes, høyt blodtrykk, infeksjoner, for mye fostervann, svangerskapsforgiftning og arvelige faktorer.
 • Forskerne fokuserer nå ytterligere på arvelige faktorer og mangel på selen

Et spesielt gen koder for selen-omsetningen

Forskerne fokuserte spesielt på to gener, WNT4 og EEFSEC, som koder for forskjellige proteiner og enzymer i kroppen.
WNT4 påvirker signaleringen av kjønnshormonet østrogen, som spiller en sentral rolle under graviditeten. EEFSEC koder for et enzym som er viktig for omsetning av spormineralet selen. Det er allerede kjent at selen er en del av flere selenoproteiner, som er viktige for fosterutvikling og fødsel.
Ifølge Mads Melbye er spørsmålet nå om det er de små variasjonene i de to genene som forstyrrer den fine balansen hos det spirende fosteret, og som da resulterer i for tidlig fødsel. Hvis fremtidig forskning viser at dette er tilfellet, kan man ifølge Mads Melbye forestille seg å utvikle et kosttilskudd eller en medisin, inspirert av hvordan de to genetiske variablene påvirker graviditet og fødsel.

Mangel på selen i jorden og for tidlig fødsel

Det er ikke første gang at selen-mangel er knyttet til for tidlig fødsel. For eksempel har Malawi-landet i Afrika verdens høyeste forekomst av for tidlig fødsel, og befolkningen har en utbredt mangel på selen, fordi jord og avlinger bare inneholder minimale mengder. Ifølge Mads Melbye vil neste steg være å undersøke forholdet nærmere, og om kvinner som føder for tidlig i andre land også har et lavere nivå av selen i blodet, sammenlignet med kvinner som føder til tiden. Noe tidligere studier allerede tyder på. Tidligere studier viser også at tilskudd med selen kan gjøre graviditet og fødsel tryggere.

Selen-mangel øker risikoen for brist på fosterhinnen og andre komplikasjoner

10-20% av alle gravide risikerer å føde for tidlig fordi fosterhinnen brister. Ifølge en nederlandsk-britisk studie blant 1000 kvinner i den tolvte graviditetsuken, fant forskerne at kvinner med laveste innhold av selen i blodet hadde dobbelt så stor risiko for å føde for tidlig, sammenlignet med de kvinnene som hadde et høyere selen-nivå i blodet. Kvinner med lavest selen-innhold i blodet hadde på samme tid en økt risiko for graviditetsrelatert blodtrykksøkning og svangerskapsforgiftning.

Kosttilskudd med selen-gjær gjør graviditet og fødsel tryggere

Et kosttilskudd med 100 mikrogram selen til gravide kvinner fra 1. trimester og frem til fødselen, kan redusere faren for brist på fosterhinnen med en tredjedel. Dette fremgår av en placebokontrollert studie, publisert i Journal of Obstetrics and Gynecology.
Det fremgår også at gravide deltakere som mottok tilskudd ​​med selen-gjær, hadde en lavere forekomst av svangerskapsforgiftning, noe som er den vanligste årsaken til premature babyer. Pre-eklampsi (svangerskapsforgiftning), som forårsaker symptomer som høyt blodtrykk, ødem og protein i urinen, kan også forårsake sjeldne, men livstruende forhold som eklampsi (alvorlig svangerskapsforgiftning).

 • Selen har oppbyggende og beskyttende virkemåter under graviditet
 • Regulering av gener
 • Kretsløpsrelaterte effekter i morkaken
 • Antioksidant som beskytter cellene mot oksidativt stress
 • Motvirker inflammasjoner

Selv om vi spiser sunt kan det være vanskelig å få nok selen

Selen finnes i fisk, skalldyr, innmat, egg, meieriprodukter og paranøtter. Men norske avlinger er generelt dårlig på selen. Selv om fisk og skalldyr anses å være gode kilder, ville vi ikke få nok selen selv om vi spiste 200 gram sjømat, fem dager i uken. Dette fremgår av en studie fra 2015, utført av forskere fra blant annet kreftkontrollen. Samtidig er det problematisk at gravide bør begrense eller unngå innmat samt fisk øverst i næringskjeden som makrell og tunfisk, på grunn av innholdet av kvikksølv som kan skade fosteret.
Ifølge de nevnte studiene vil det derfor være gunstig for gravide, og de som planlegger å bli gravide, at de tar et tilskudd med 100 mikrogram organisk selen. Kosttilskudd basert på selen som inneholder mange selen-forbindelser, gir størst likhet med selen-variasjonen i selen-rik kost.

NB. Klimaendringer og jorderosjon øker risikoen for selen-mangel, spesielt i Europa.

Dette fremgår av en nylig studie utført av et team av sveitsiske forskere fra Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Forskerne har basert sine forutsetninger på et bredt spekter av analyser av klima og jordforhold, der ulike endringer ser ut til å redusere jordens selen-innhold enda mer.

Kilder:

Lasse Foghsgaard. Mysteriet om for tidlig fødsel er kommet nærmere en opklaring. Politiken 07- 09-2017
DR1 Radioavisen 07-09-2017

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium Supplementation and the Incidence of Preeclampsia in Pregnant Iranian Women: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2010

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017
Editorial team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017