Skip to main content

Har vitenskapen funnet den perfekte hjertemedisinen?

Har vitenskapen funnet den perfekte hjertemedisinen?Et sterkt hjerte er avgjørende for god helse, og det er mangel på styrke i hjertemuskulaturen som gjør, at pasienter med hjertesvikt blir svake. I flere tiår har Digoksin vært den mest brukte medisinen for å styrke hjertet. Men nå har en ny studie belyst et nytt stoff som er spesielt interessant, fordi det senker dødeligheten, styrker hjertet og tilsynelatende ikke har bivirkninger.

Hjertet er vårt ubetinget viktigste organ, fordi det forsyner hele kroppen med blod og oksygen. Hjertemuskelen krever store mengder energi, for å kunne trekke seg rytmisk sammen dag og natt, gjennom hele livet. Personer med hjertesvikt forfaller fort fysisk, nettopp fordi hjertet ikke klarer oppgaven med å pumpe blod rundt i kroppen. Av den grunn behandles personer med hjertesvikt med såkalte inotrope medikamenter. Det er stoffer som påvirker muskelkontraksjon, spesielt i forhold til hjertemuskulaturen. Positive inotrope medikamenter får hjertet til å trekke seg sammen med større kraft, mens negative inotrope medikamenter gjør det motsatte og får hjertet til å slappe av. Ifølge de gjeldende amerikanske og europeiske retningslinjer for behandling av pasienter med hjertesvikt, er Digoksin det eneste positive inotrope medikament som brukes. Det reduserer sykehusinnleggelser, som en forverring av hjertesviktsymptomer normalt ville føre til, og øker ikke dødeligheten.

En helt ny brikke

I mellomtiden er det dukket opp en helt ny brikke. Det handler om et naturlig stoff, koenzym Q10, som har vist seg å styrke hjertemuskelen og samtidig reduserer risikoen for hjerterelatert dødelighet. Koenzym Q10 er et naturlig forekommende vitamin-relatert stoff. I den nylig publiserte Q-Symbio studien av koenzym Q10, som behandling av pasienter med hjertesvikt, så man hvordan det reddet liv, og ga dårlige hjerter tilbake sin styrke. Denne studien skapte overskrifter over hele verden. Det var 43% færre hjerterelaterte dødsfall blant dem som tok 3 x 100 mg av koenzym Q10 per dag, sammenlignet med dem som fikk identiske kapsler uten virkestoff (placebo). I tillegg var det færre sykehusinnleggelser i Q10-gruppen.

Skal anbefalingene endres?

Spørsmålet er om denne studien er stor nok til å gi grunnlag til en endring av de nåværende retningslinjene for behandling av pasienter med hjertesvikt. Overlegen og hjertespesialisten fra Rikshospitalet i København, Dr. Med. Svend Aage Mortensen som ledet Q Symbio studien, har sett nærmere på dette og fremhever den dokumenterte effekten og høye sikkerheten som noen av de viktigste fordelene med koenzym Q10. Samtidig understreker han, at der Digoksin har en begrenset sikkerhetsprofil, er koenzym Q 10 et trygt valg. Han mener at det best kan beskrives som et indirekte positiv inotrop medikament, på grunn av sin evne til å gjenopprette energiomsetningen i mitokondriene. Dette fører til forbedret funksjon i hjertemuskelen og positivt utfall i forbindelse med hjertesvikt. Dette skriver Dr. Mortensen i en oppfølgingsartikkel om hans studie 1.

Mange gode argumenter

Det synes å være mange gode argumenter for å innføre koenzym Q10 som et tilskudd til konvensjonell behandling av pasienter med hjertesvikt, spesielt sett i lyset av sikkerhet og effekt. Spørsmålet er om disse fordelene overskygges av en av Q-Symbios kritiske punkter, nemlig det relativt lave antallet deltakere på totalt 420 personer?
For å svare på det spørsmålet, har Dr. Mortensen sett på historikken helt tilbake til 1987, da ACE-hemmeren Enalapril ble inkludert i de nye retningslinjene for behandling av pasienter med hjertesvikt. Det vitenskapelige grunnlaget for å inkludere dette stoffet i behandlingen, var en studie med 253 deltakere. Hvis dette kan føre til at legene endret anbefalingene for nesten 30 år siden, kan en godt gjennomført studie med 420 deltakere gjøre det samme i dag, skulle man tro.

Hva sier andre Hjertespesialister?

Q-Symbio-studien blir sett på med stor interesse av kardiologer. Her er et utvalg av kommentarer:

Professor Franklin Rosenfeldt, hjertespesialist, hjertekirugisk avdeling, Monash University ved The Alfred in Prahran, Melbourne, Australia:
"Jeg føler meg overbevist om at denne banebrytende undersøkelsen vil oppfordre hjertespesialister til å legge koenzym Q10 til den medisinske standardbehandlingen"

Steen Stender, forsker i hjertesykdommer og overlege ved klinisk biokjemisk avdeling på Gentofte sykehus:
"Studien gir seriøs grunn til å vurdere å supplere retningslinjene for behandling av pasienter med hjertesvikt. Jeg tror at Q10-tilskudd etterhvert vil være vanlig behandling over hele verden, for disse pasientene. "
(Morgenavisen Jyllands-Posten, fredag ​​10. oktober 2014)

Kristian Thygesen, Overlege og professor ved Institutt for klinisk medisin på Aarhus Universitet og hjerteavdelingen på Aarhus Universitetssykehus
"Resultatene er oppmuntrende og peker på en mulig fremtidig behandling. Dette er definitivt gode nyheter, for folk som opplever hjertesvikt. Men resultatet må sannsynligvis bekreftes med en større studie, hvis Q10 skal bli en del av de internasjonale retningslinjene og standardbehandling av pasienter med hjertesvikt. "

Kilde: "Kosttilskuddet Q10 forlenger hjertepasienters liv", www.videnskab.dk, 8. november 2014

Kilde: The Mitochondria in Heart Failure: A Target for Coenzyme Q10 Therapy? Clinical Pharmacology & Therapeutics | VOLUME 96 NUMBER 6, pages 645-647| DECEMBER 2014