KOM OCKSÅ IHÅG

- att hämta hem din gratis e-bok

KOM OCKSÅ IHÅG att hämta hem din gratis e-bok

Det är enkelt – KLICKA HÄR och fyll i kupongen

– så får du e-boken Hjertesund Senior på e-post

 

Vegetarisk kost saknar viktiga näringsämnen

- vilket bland annat kan påverka fertiliteten, ämnesomsättningen, nervsystemet och barnets tillväxt.

Vegetarisk kost saknar viktiga näringsämnenKlimatdebatten rasar vidare, och det är inte så populärt att äta kött av flera orsaker. Det är emellertid viktigt att skilja mellan koldioxidutsläpp, djurs välbefinnande, köttets mängd och kvalitet samt näringsaspekterna. För människan har ätit kött och fisk i cirka 2 miljoner år, och de animaliska födokällorna har bidragit till våra stora hjärnor och utveckling. Ändå blir fler och fler vegetarianer och veganer, i synnerhet kvinnor. Det ger anledning till oro eftersom utbredd brist på protein, D-vitamin, B12-vitamin, jod, selen, järn, zink och omega-3-fettsyror inte bara försämrar fertiliteten, utan också bland annat ökar risken för ämnesomsättningssjukdomar, neurologiska sjukdomar, nedsatt motståndskraft, inflammationer och svåra tillväxtstörningar hos barn. Några av bristerna kommer dessutom smygande, och därför kan det vara svårt att se sambandet med kosten. Detta framgår bland annat av en ny informationsbroschyr utgiven av den danska livsmedelsmyndigheten.

Pin It

Osunda kostvanor orsakar de flesta dödsfall

- och människor vilseleds

Osunda kostvanor orsakar de flesta dödsfallOsunda kostvanor är ansvariga för vart femte dödsfall i hela världen, och de räknas nu som den största livshotande riskfaktorn. I de flesta länder, däribland Sverige, skulle befolkningen som bekant kunna dra en massa hälsofördelar och leva längre om de åt en sundare kost. Men det är inte bara den enskilda individens ansvar, eftersom det också finns ett akut behov av internationellt samarbete som inkluderar politikerna, jordbruket, livsmedelsindustrin och hälsovårdssektorn. Detta framgår av en ny studie, Global Burden of Disease, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt en tidigare och större tjeckisk studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, behöver vi dessutom ett paradigmskifte kring kostrekommendationer, eftersom varningarna om mättat fett och kolesterol aldrig borde ha införts.

Pin It

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdom

B12-vitamin hämmar ett enzym som är involverat i Parkinsons sjukdomParkinsons sjukdom är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland äldre. Det finns ännu ingen effektiv behandling, och den fokuserar bara på att undertrycka symtomen, utan att göra något åt orsakerna. Även om de flesta fall av Parkinsons är sporadiska visar det sig att de ärftliga varianterna av sjukdomen är förbundna med mutationer i en viss gen. Ett forskarteam från Baskiens universitet i Spanien har nu upptäckt att B12-vitamin hämmar det enzym som är involverat i dessa mutationer. En tidigare studie har dessutom visat att patienter som just har fått diagnostiserat Parkinsons, och som har låga nivåer av B12-vitamin, utvecklar sjukdomen snabbare än patienter med högre nivåer av B12-vitamin. Forskarna föreslår därför tillskott med vitaminet för att förhindra eller försena utvecklingen av sjukdomen. Tidigare studier visar dessutom att B3-vitamin och Q10 också har en positiv effekt. När Parkinsons sjukdom särskilt uppträder bland äldre kan det alltså bero på att de lättare hamnar i underskott vad gäller dessa livsviktiga näringsämnen.

Pin It

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3

Sambandet mellan perifera cirkulationsrubbningar och brist på omega-3Perifera cirkulationsrubbningar beror främst på åderförkalkning i extremiteternas blodkärl. Typiska symtom är gångutlöst smärta i benen, kalla händer och fötter eller impotens, till följd av dålig blodtillförsel. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Lipids har personer med perifera cirkulationsrubbningar en lägre nivå av omega-3 i blodet jämfört med personer som inte lider av dessa sjukdomar. Det antas att omega-3-fettsyrorna har flera mekanismer som skyddar mot åderförkalkning. Det är alltså viktigt att få tillräckligt med denna fettsyra, som även bör vara i balans med omega-6.

Pin It

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skador

Zinkbrist främjar åldringsprocesser, inflammationer och DNA-skadorFörmågan att ta upp zink försämras med åldern, och många äldre lider brist på zink, även om de får tillräckligt genom kosten. Spårämnet ingår i över tusen enzymprocesser och är en viktig antioxidant som skyddar våra celler.
Därför kan även små zinkbrister främja åldringsprocesser, inklusive hud- och hårproblem, infektioner som urinvägsinfektion, kroniska inflammationer, högt blodtryck samt cancer och andra sjukdomar. Personer med ensidiga kostvanor, vegetarianer, veganer och äldre utgör en särskilt stor riskgrupp. Vissa typer av läkemedel som många äldre får ökar också risken för zinkbrist.

Pin It

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astma

D-vitamin skyddar överviktiga barn mot astmaEnligt en ny studie från Johns Hopkins University i USA kan D-vitamin skydda överviktiga barn mot astma orsakad av luftföroreningar i städerna. Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, men den moderna livsstilen gör att många, däribland barn, hamnar i underskott. Detta kan få långtgående konsekvenser eftersom brist på D-vitamin ökar risken för övervikt.

Pin It

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängen
Q10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer