KOM OCKSÅ IHÅG

- att hämta hem din gratis e-bok

KOM OCKSÅ IHÅG att hämta hem din gratis e-bok

Det är enkelt – KLICKA HÄR och fyll i kupongen

– så får du e-boken Hjertesund Senior på e-post

 

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotandePatienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är särskilt vanligt bland äldre, färgade, vårdhemsboende, överviktiga och kroniskt sjuka, som alla utgör riskgrupper. I kampen mot covid-19 och framtida epidemier är det inte tillräckligt med god hygien, handsprit, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta och reglera immunförsvaret med D-vitamin, vilket är avgörande för huruvida vi avvisar smitta, får en lätt infektion eller dör till följd av livshotande cytokinstorm och organsvikt.

Pin It

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död

- och mängden kan vara avgörande

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig dödFiskoljor innehåller de långkedjiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som har många livsviktiga funktioner. Även om det har varit känt i årtionden att fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död, har forskningen visat olika resultat. Men nu har en stor brittisk befolkningsstudie med över 400 000 deltagare bekräftat att ett regelbundet intag av tillskott med fiskoljor har en gynnsam effekt på cirkulationen, och detta bidrar till att förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden. Forskarna kommer dessutom in på att själva mängden fiskoljor via tillskott kan vara avgörande för hälsan.

Pin It

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i Danmark

- och brist på D-vitamin ökar risken

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i DanmarkFå människor tänker på faran med att få sepsis, vilket är en allvarlig blodförgiftning. Men enligt WHO är sepsis mycket vanligt, och den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten. Det visar sig dessutom att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine. Därför behöver vi mycket mer fokus på sepsis, inklusive diagnos, snabb behandling och inte minst förebyggande av den livshotande sjukdomen.

Pin It

B3-vitamin boostar energiomsättningen vid muskelsjukdomar

B3-vitamin boostar energiomsättningen vid muskelsjukdomarB3-vitamin har en terapeutisk effekt vid behandlingen av progressiva muskelsjukdomar – däribland mitokondriell myopati, som beror på defekter i cellernas energiomsättning, och där det inte finns någon effektiv behandling. Detta framgår av en studie från Helsingfors universitet.

Pin It

Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftning

Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftningHavandeskapsförgiftning, som också kallas för preeklampsi, är en allvarlig graviditetsstörning med högt blodtryck, protein i urinen och livshotande komplikationer i de svåraste fallen. Det har redan rapporterats att tillskott med folinsyra kan minska risken för att gravida kvinnor utvecklar havandeskapsförgiftning. Enligt en ny studie som har publicerats i Pregnancy Hypertension verkar det nu som om större mängder folinsyra ytterligare minskar risken. Samtidigt är det problematiskt att många gravida kvinnor glömmer att ta folinsyratillskott, som vanligtvis rekommenderas för att förhindra att barnet får ryggmärgsbråck.

Pin It

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkort

- och därmed den förväntade livslängden

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkortDet sker en ständig förnyelse av våra celler i kroppen. Men det finns gränser för hur mycket cellerna kan dela sig. För det beror på längden på telomererna, som kan jämföras med ett klippkort. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare, och i takt med det verkar det som om våra liv också förkortas. Men nu har en kinesisk studie avslöjat att ett högre intag av selen har ett samband med längre telomerer. Det innebär att ett högt intag av selen bidrar till att skydda cellerna, och till att de kan dela sig mer. Detta kan med stor sannolikhet fördröja åldringsprocesserna och förlänga livslängden, vilket andra studier också tyder på. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och stora delar av världen.

Pin It

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängen
Q10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer