Mörkhyade bildar mindre D-vitamin

- vilket ökar risken för covid-19-infektion, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död

Mörkhyade bildar mindre D-vitaminDen höga sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin. Men personer med mörk hy har svårare att bilda tillräckligt av vitaminet på våra breddgrader. Därför riskerar de mycket lätt att få kronisk brist på D-vitamin. Det har allvarliga hälsomässiga konsekvenser, som i värsta fall är livshotande. Detta framgår av flera studier.

Tillskott med krom gynnar patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Tillskott med krom gynnar patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomarTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och ännu fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, högt kolesterol och äppelformad övervikt, till följd av en störd sockermetabolism. I detta avseende kan tillskott med krom förbättra insulinkänsligheten, minska vikten och blodtrycket och därmed risken för hjärt-kärlsjukdomar. Detta framgår av en placebokontrollerad studie publicerad i Biological Trace Element Research. Dessutom kan det vara värt att minska intaget av kolhydrater och välja ett kromtillskott med ett upptag.

Utbredd selenbrist ökar risken för att dö av covid-19

Utbredd selenbrist ökar risken för att dö av covid-19Spårämnet selen har en förbisedd betydelse för ett välfungerande immunförsvar, och utbredd brist ökar risken för att dö av covid-19. Detta framgår av en större tysk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna drar därför slutsatsen att statusen för patienternas selennivåer i blodet kan ge viktig diagnostisk information. Forskarna drar också slutsatsen att tillskott med selen kan vara nödvändigt i behandlingen av patienter med covid-19, där äldre, diabetespatienter och andra med kroniska sjukdomar är särskilt utsatta för livshotande komplikationer. Eftersom jorden i Europa och stora delar av världen är fattig på selen bör vi i allmänhet lägga mer fokus på att få tillräckliga mängder av detta viktiga näringsämne, vilket också gäller i förebyggandet av covid-19 och andra virusinfektioner. Det tyder samtidigt på att de officiella rekommendationerna, RI, inte täcker kroppens verkliga behov.

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektioner

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektionerÅldringsprocesser är förknippade med en låg grad av okontrollerad kronisk inflammation. Detta framgår bland annat av artiklar publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna Nature Medicine och Aging and Disease. Även om en kronisk inflammation inte märks direkt, kan den skapa grogrund för hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, Alzheimers och cancer. Kronisk inflammation kan också medföra att virusinfektioner med covid-19 och influensa bli livshotande, eftersom immunförsvaret löper amok och förstör frisk vävnad. I samband med åldringsprocesser är det därför viktigt att skydda kroppen mot kronisk inflammation. Det kräver bland annat att man är välförsedd med D-vitamin, selen, Q10, zink, omega-3 och melatonin, som många äldre lider brist på.

En ny studie ska testa intravenös behandling med C-vitamin till covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar

En ny studie ska testa intravenös behandling med C-vitamin till covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningarÄven om de flesta som smittas med covid-19 upplever ett milt förlopp, är den största rädslan de livshotande komplikationerna i luftvägarna som orsakas av oxidativ stress och cytokinstorm, där immunsystemet angriper frisk vävnad. Därför söker forskarna nya behandlingsformer, däribland intravenös behandling med stora doser C-vitamin, som ska testas i en ny kinesisk placebokontrollerad studie. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften Critical Care. Flera forskare hänvisar dessutom till att mer C-vitamin genom kosten och tillskott har en förebyggande effekt genom att stärka och reglera immunförsvaret i luftvägarna. Detsamma gäller för D-vitamin och selen.

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotande

D-vitaminnivån är avgörande för huruvida covid-19 är ofarligt eller livshotandePatienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är särskilt vanligt bland äldre, färgade, vårdhemsboende, överviktiga och kroniskt sjuka, som alla utgör riskgrupper. I kampen mot covid-19 och framtida epidemier är det inte tillräckligt med god hygien, handsprit, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta och reglera immunförsvaret med D-vitamin, vilket är avgörande för huruvida vi avvisar smitta, får en lätt infektion eller dör till följd av livshotande cytokinstorm och organsvikt.

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död

- och mängden kan vara avgörande

Fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig dödFiskoljor innehåller de långkedjiga omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som har många livsviktiga funktioner. Även om det har varit känt i årtionden att fiskoljor minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och för tidig död, har forskningen visat olika resultat. Men nu har en stor brittisk befolkningsstudie med över 400 000 deltagare bekräftat att ett regelbundet intag av tillskott med fiskoljor har en gynnsam effekt på cirkulationen, och detta bidrar till att förbättra livskvaliteten och förlänga livslängden. Forskarna kommer dessutom in på att själva mängden fiskoljor via tillskott kan vara avgörande för hälsan.

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i Danmark

- och brist på D-vitamin ökar risken

Sepsis, som är den tredje vanligaste dödsorsaken, registreras inte i DanmarkFå människor tänker på faran med att få sepsis, vilket är en allvarlig blodförgiftning. Men enligt WHO är sepsis mycket vanligt, och den tredje vanligaste dödsorsaken, näst efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Enligt tidskriften Ugeskrift for Læger är det därför en paradox att det i Danmark inte finns någon övergripande registrering av förekomsten och den höga dödligheten. Det visar sig dessutom att risken för att få sepsis och dö av sjukdomen ökar drastiskt om man lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Archives of Academic Emergency Medicine. Därför behöver vi mycket mer fokus på sepsis, inklusive diagnos, snabb behandling och inte minst förebyggande av den livshotande sjukdomen.

Tips! Se även de relaterade artiklarna