Utbredd D-vitaminbrist är involverad i insulinresistens, diabetes och övervikt

Utbredd D-vitaminbrist är involverad i insulinresistens, diabetes och överviktSom bekant lider fler och fler av övervikt och diabetes 2, och det har enorma mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. De vanliga kostråden har inte alltid någon större effekt. Många kämpar en hopplös kamp eftersom de lider av insulinresistens, där förmågan att stänga in blodsocker i cellerna är nedsatt. Flera epidemiologiska studier har efterhand visat att den utbredda bristen på D-vitamin, som vi främst får från sommarsolen, bidrar till den katastrofala utvecklingen. I en nyligen publicerad översiktsartikel i tidskriften Nutrients går författarna närmare in på D-vitaminets många funktioner i samband med reglering av blodsocker, mättnad, vikt samt förebyggande av diabetes 2. Samtidigt bör man vara uppmärksam på att överviktiga och diabetiker kan ha ett ökat behov av D-vitamin, och att det finns ett behov av magnesium för att aktivera vitaminet.

Depression och magnesiumbrist

psykiska störningarFler och fler människor lider av depression. För många hjälper inte den medicinska behandlingen, som dessutom är förbunden med allvarliga biverkningar. Det är redan känt att tillskott med magnesium kan förebygga de depressiva symtomen. Men det har rått en viss osäkerhet om de närmare mekanismerna, och huruvida magnesiumnivån i blodet kan förutsäga effekten av en behandling. Därför ville ett forskarteam från University of Vermont i USA undersöka detta närmare, och de hittade ett tydligt samband. Man måste samtidigt komma ihåg att ett intag av för mycket kalcium i förhållande till magnesium kan stressa cellerna och bana vägen för depression och många andra sjukdomar. Så hur mycket av de två livsviktiga mineralerna har vi egentligen behov av?

Zink skyddar mot lunginflammation

- och andra infektioner orsakade av pneumokocker

Zink skyddar mot lunginflammationLunginflammation är en allvarlig sjukdom som årligen orsakar mer än en miljon dödsfall världen över. Ett forskarteam från University of Melbourne i Australien har nu funnit hur spårämnet zink hjälper immunförsvaret att bekämpa pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Samtidigt visar det sig att zinkbrist är mycket vanligt. Ensidiga kostvanor, däribland vegetarisk och vegansk kost, bidrar endast med blygsamma mängder. Dessutom kan åldringsprocesser, socker, p-piller och oorganiska järntillskott försämra själva upptaget och utnyttjandet av zink. Så det kan kosta många sjukdagar, och i värsta fall vara livshotande, om immunsystemet saknar detta livsviktiga spårämne.

Många antioxidanter i kosten minskar risken för högt blodtryck

Många antioxidanter i kosten minskar risken för högt blodtryckHögt blodtryck är den främsta orsaken till stroke, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. Det har länge funnits bevis för att intag av frukt och grönsaker hänger samman med en minskad risk för att utveckla högt blodtryck. Då man ännu inte har undersökt huruvida detta tillskrivs innehållet av antioxidanter, har ett franskt forskarteam undersökt frågan närmare. Forskarna fann att kostens totala innehåll av olika antioxidanter kan minska risken för att få högt blodtryck med upp till 15 procent. Samtidigt bör man komma ihåg att kaliuminnehållet i frukt och grönsaker också spelar en avgörande roll i regleringen av blodtrycket. Detsamma gör tillskott med Q10, när kvaliteten är bra.

Magnesium och B6-vitamin är viktigt för en god nattsömn och drömaktivitet

Magnesium och B6-vitamin är viktigt för en god nattsömn och drömaktivitetDet är viktigt att vi sover ordentligt och har drömaktivitet, eftersom det hjälper oss att ladda upp och bearbeta dagens händelser. Magnesium är viktigt för att vi ska kunna slappna av, vilket är en förutsättning för att somna snabbare. Enligt en australiensisk studie kan större tillskott med B6-vitamin före sänggående hjälpa oss att komma ihåg våra drömmar. Eftersom magnesium och B6-vitamin dessutom samspelar vid stress, är det viktigt att vara välförsedd, eftersom stress är en vanlig orsak till dålig sömnkvalitet. Magnesium och B6-vitamin har också betydelse för bildandet av sömnhormonet melatonin.

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längre

- och har cancerförebyggande egenskaper

Tillskott med D-vitamin hjälper cancerpatienter att leva längreStarkare tillskott med D-vitamin under minst tre år kan hjälpa cancerpatienter att leva längre. Detta framgår av en ny studie från Michigan State University i USA. Det räcker alltså inte att behandla cancer med kirurgi, cytostatika och strålning. Det är också nödvändigt att optimera kroppens innehåll av D-vitamin. Samtidigt är det problematiskt att brist på D-vitamin har blivit vanligare, eftersom tillräckliga mängder i blodet också bidrar till ett långsiktigt förebyggande. Så hur mycket behöver vi egentligen? Och kan vi överhuvudtaget bilda D-vitamin från solen under vinterhalvåret?

Skolbarns brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression och aggressivt beteende senare i livet

Skolbarns brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression och aggressivt beteende senare i livetAllt fler barn och ungdomar drabbas av ångest, depression och beteendeproblem. Även om det kan finnas flera orsaker verkar det nu som om utbredd brist på D-vitamin kan vara en orsaksfaktor. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Nutrition. Samtidigt är det problematiskt att många barn och ungdomar inte får tillräckligt med sol på sommaren, och att hälsomyndigheterna inte ger tydlig information om hur de annars kan få tillräckligt med D-vitamin under hela året. För D-vitamin påverkar inte bara benen, utan även hjärnan, nervsystemet, immunförsvaret och en lång rad andra fysiologiska processer.

Kostens innehåll av magnesium är viktigt för friska knän

- och förebyggande av artros

Kostens innehåll av magnesium är viktigt för friska knänEtt högre intag av magnesium genom kost eller tillskott hänger samman med friskare knän, vilket omfattar brosktjocklek och andra parametrar. Men magnesiumbrist är vanligt, och det bidrar troligen till den höga förekomsten av artros i knäna. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients. Om man redan har artros kan tillskott med glukosamin i läkemedelskvalitet vara en lämplig kompletterande lösning.

Ny studie: De flesta kosttillskott främjar inte hjärthälsan eller livslängden

- eftersom kvaliteten är helt avgörande

Ny studie: De flesta kosttillskott främjar inte hjärthälsan eller livslängdenDe flesta kosttillskott med vitaminer och mineraler kan inte kopplas till längre livslängd eller skydd mot hjärt-kärlsjukdom. Men fiskoljor har en god effekt. Detta framgår av en större analys från Johns Hopkins University. Å andra sidan visar en dansk studie att blodets innehåll av D-vitamin har avgörande betydelse för livslängden. Och en epokgörande svensk studie visar att patenterade tillskott med Q10 och selen till äldre kan förbättra hjärthälsan och halvera dödligheten. Det är alltså avgörande om olika tillskott är i rätt dos och i en kvalitet som kroppen kan ta upp. I det följande kan du därför läsa mer om de aktuella studierna, och vad du kan göra för att förbättra din hjärthälsa och livslängd.

Tips! Se även de relaterade artiklarna