Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftning

Större mängder folinsyra minskar risken för havandeskapsförgiftningHavandeskapsförgiftning, som också kallas för preeklampsi, är en allvarlig graviditetsstörning med högt blodtryck, protein i urinen och livshotande komplikationer i de svåraste fallen. Det har redan rapporterats att tillskott med folinsyra kan minska risken för att gravida kvinnor utvecklar havandeskapsförgiftning. Enligt en ny studie som har publicerats i Pregnancy Hypertension verkar det nu som om större mängder folinsyra ytterligare minskar risken. Samtidigt är det problematiskt att många gravida kvinnor glömmer att ta folinsyratillskott, som vanligtvis rekommenderas för att förhindra att barnet får ryggmärgsbråck.

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkort

- och därmed den förväntade livslängden

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkortDet sker en ständig förnyelse av våra celler i kroppen. Men det finns gränser för hur mycket cellerna kan dela sig. För det beror på längden på telomererna, som kan jämföras med ett klippkort. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare, och i takt med det verkar det som om våra liv också förkortas. Men nu har en kinesisk studie avslöjat att ett högre intag av selen har ett samband med längre telomerer. Det innebär att ett högt intag av selen bidrar till att skydda cellerna, och till att de kan dela sig mer. Detta kan med stor sannolikhet fördröja åldringsprocesserna och förlänga livslängden, vilket andra studier också tyder på. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och stora delar av världen.

Nyhet: intravenös behandling med zink till covid-19-patienter

Nyhet: intravenös behandling med zink till covid-19-patienterAustraliensiska forskare kommer nu att inleda den första kliniska studien för att testa effekten av intravenös behandling med zink till covid-19-patienter. För det första är zink viktigt för immunförsvarets kapacitet. För det andra kan zink motverka organskador som orsakas av brist på syretillförsel till cellerna och hyperinflammation. För det tredje är zinkbrist utbrett – särskilt bland utsatta grupper som äldre och kroniskt sjuka.

Brist på zink ökar risken för hjärtsvikt

Brist på zink ökar risken för hjärtsviktKronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över, och tillståndet är ofta livshotande. En grupp forskare har precis tittat närmare på kopplingen mellan kronisk hjärtsvikt och zinkbrist, och hur tillskott med zink kan förbättra hjärthälsan på flera fronter. Forskarna kommer också in på varför zinkbrist är så vanligt. Studien har publicerats i Journal of Cardiac Failure.

Gravidas intag av fisk gynnar barnets ämnesomsättning, blodsocker och vikt senare i livet

Gravidas intag av fisk gynnar barnets ämnesomsättning, blodsocker och vikt senare i livetFisk innehåller omega-3-fettsyror och andra näringsämnen som har betydelse för fostrets utveckling. Ändå har det länge varit en stor fråga huruvida gravida ska äta fisk, som ju också kan innehålla kvicksilver och andra miljögifter. Men nu visar en ny studie att gravida som äter måttliga mängder fisk tenderar att föda barn med en minskad risk för diabetes och övervikt senare i livet, jämfört med gravida som sällan eller aldrig äter fisk. Samtidigt bör man välja fisk längre ner i näringskedjan och vara uppmärksam på att selen kan neutralisera kvicksilver.

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomar

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomarBlodtillförseln till näthinnan är avgörande för en god syn. Under många år har man därför rekommenderat tillskott med antioxidanter vid ögonsjukdomar som orsakas av störningar i blodtillförseln till näthinnan. Men bevis på effektiviteten har saknats. Ändå verkar det som om tillskott med Q10 och andra antioxidanter kan förbättra synen tillsammans med traditionell behandling. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 måste vi samtidigt säkerställa att kvaliteten är god.

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancer

- och fiskolja har en förebyggande funktion

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancerBröstcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor världen över. Kosten betyder mycket, och enligt en ny polsk studie kan mer fisk med omega-3-fettsyror minska risken för att utveckla sjukdomen. Studien ligger i linje med tidigare studier. Så vid förebyggande och behandling av bröstcancer är det viktigt att få tillräckligt med omega-3, där vi har enklaste att utnyttja de former som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja. Den förebyggande effekten förbättras om man också är välförsedd med D-vitamin och selen.

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHD

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHDAntalet barn och ungdomar med ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En viktig orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. Detta framgår av en studie från Åbo universitet i Finland. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar mot solen utan att informera om hur vi annars kan få tillräckligt med D-vitamin hela året. Det är också problematiskt att många gravida kvinnor inte tar de rekommenderade tillskotten hela året.

Tips! Se även de relaterade artiklarna