Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomar

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomarBlodtillförseln till näthinnan är avgörande för en god syn. Under många år har man därför rekommenderat tillskott med antioxidanter vid ögonsjukdomar som orsakas av störningar i blodtillförseln till näthinnan. Men bevis på effektiviteten har saknats. Ändå verkar det som om tillskott med Q10 och andra antioxidanter kan förbättra synen tillsammans med traditionell behandling. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 måste vi samtidigt säkerställa att kvaliteten är god.

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancer

- och fiskolja har en förebyggande funktion

Brist på omega-3 ökar risken för bröstcancerBröstcancer är den främsta orsaken till cancerrelaterade dödsfall bland kvinnor världen över. Kosten betyder mycket, och enligt en ny polsk studie kan mer fisk med omega-3-fettsyror minska risken för att utveckla sjukdomen. Studien ligger i linje med tidigare studier. Så vid förebyggande och behandling av bröstcancer är det viktigt att få tillräckligt med omega-3, där vi har enklaste att utnyttja de former som finns i fet fisk och tillskott med fiskolja. Den förebyggande effekten förbättras om man också är välförsedd med D-vitamin och selen.

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHD

Brist på B12-vitamin under graviditeten ökar risken för att barnet får ADHDAntalet barn och ungdomar med ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En viktig orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. Detta framgår av en studie från Åbo universitet i Finland. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar mot solen utan att informera om hur vi annars kan få tillräckligt med D-vitamin hela året. Det är också problematiskt att många gravida kvinnor inte tar de rekommenderade tillskotten hela året.

Nyttig kunskap om folinsyra (folsyra, folat, vitamin B9)

- till gravida och de flesta andra

Nyttig kunskap om folinsyra (folsyra, folat, vitamin B9)Kosttillskott med folinsyra rekommenderas mest i samband med anemi och graviditet. Men tillskott med folinsyra kan också påverka cirkulationen, hjärnan och minnet samt förebyggandet av stroke. Utbredd brist på folinsyra kan bland annat bero på en ensidig kost, graviditet, åldringsprocesser, alkoholmissbruk samt p-piller och flera läkemedelstyper. I en artikel i Medical News Today kommer författaren, doktoranden Debra Sullivan, närmare in på vad som är värt att veta om folinsyrabrist. Vi hänvisar också till andra artiklar, eftersom folinsyrabrist är så problematiskt att forskarna kräver berikning av livsmedel.

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livet

D-vitamin och melatonin är livsviktiga ämnen för mitokondriernas funktion – dygnet runt – hela livetMitokondrierna är cellernas energiproducerande kraftverk med många andra livsviktiga funktioner. Mitokondrierna har behov av rikligt med D-vitamin, som vi bildar när solen står tillräckligt hög på himlen. Mitokondrierna har också behov av melatonin, som vi bildar när det blir mörkt. De två molekylerna kompletterar varandra, samtidigt som de skyddar mitokondrierna och cellerna hela dygnet och under hela livet. Men åldringsprocesser och det moderna sättet att leva hämmar emellertid den egna produktionen av de två livsviktiga molekylerna. Brist kan således resultera i sömnlöshet och en lång rad sjukdomar, däribland infektioner, diabetes 2, åderförkalkning, demens och cancer, där äldre i sakens natur är mer utsatta. Ändå är det möjligt att kompensera för den sjunkande egenproduktionen med effektiva tillskott. Detta framgår bland annat av en artikel publicerad i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?

Kan tillskott med D-vitamin skydda mot covid-19 och andra infektioner?Det finns det forskning som tyder på. För brist på D-vitamin är vanligt, och starkare tillskott kan inte bara skydda mot virusinfektioner som covid-19, utan också motverka de livshotande komplikationerna hos de smittade. Detta framgår av en ny omfattande irländsk rapport, TILDA, från Trinity College Dublin, som är anslutet till University of Dublin. TILDA-rapporten är i linje med många andra publicerade studier som avslöjar att immunförsvaret inte kan fungera utan D-vitamin. I kampen mot covid-19 ligger det mest fokus på hygien, isolering och försenade vacciner. Men vi måste också utrusta immunförsvaret, vilket är avgörande för kroppens förmåga att avvisa smitta, och huruvida vi får en mild infektion eller dukar under. Forskarna rekommenderar därför att alla vuxna tar starka tillskott med D-vitamin, med särskilt fokus på äldre, vårdhemsboende, kroniskt sjuka, sjukhuspatienter, sjukvårdspersonal och andra utsatta grupper. På detta sätt är vi också bättre rustade för framtida epidemier.

Varför brist på B12-vitamin är farligt

– och varför det är så vanligt

Varför brist på B12-vitamin är farligtBrist på B12-vitamin kan bland annat medföra perniciös anemi, som enligt WHO är ett globalt hälsoproblem. B12-vitamin är mest känt för att ingå i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för hjärnan och nervsystemet förbises ofta. Därför kan brist också medföra funktionsnedsättande skador. Perniciös anemi är en autoimmun sjukdom där man inte helt kan ta upp B12-vitamin från kosten. Sjukdomen är livshotande, men svår att diagnostisera, och många lämnas i sticket. Detta framgår av en artikel i Videnskap.dk, skriven av universitetslektor Heidi Seage, som är ansluten till Pernicious Anemia Society. Klimatdebatten har dessutom lett till att fler och fler blir vegetarianer och veganer. Men den växtbaserade kosten medför också en risk för allvarlig brist på B12-vitamin, som kommer smygande, varför det ofta är svårt att se sambandet. Diabetesläkemedel kan också medföra brist på det livsviktiga vitaminet.

Brist på selen i jorden är kopplat till livsfarliga reaktioner på covid-19

Brist på selen i jorden är kopplat till livsfarliga reaktioner på covid-19Ett internationellt forskarteam från University of Surrey i England har hittat en koppling mellan jordens innehåll av selen och huruvida infektioner med covid-19 blir livsfarliga eller inte. Ledaren bakom studien, professor Margaret Rayman, har i årtionden forskat i den globala bristen på selen, som bland annat försämrar immunförsvarets förmåga att hantera virusinfektioner och nya epidemier. Eftersom jorden i stora delar av världen, däribland Europa och Kina, är fattig på selen, bör vi därför ha mer fokus på detta livsviktiga spårämne.

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnen

D-vitaminets betydelse för tarmfloran och den livsviktiga sömnenNär vi sover rensas hjärnan på giftiga ämnesomsättningsprodukter, och brist på djupsömn ökar risken för dåligt välbefinnande, depression, Alzheimers, cancer och många andra sjukdomar. Enligt den amerikanska sömnforskaren dr Stasha Gominak är den dåliga sömnkvaliteten ofta kopplad till en brist på D-vitamin. För det första har vi behov av D-vitamin så att vi kan bilda acetylkolin, en signalsubstans som är nödvändig för att uppnå djupsömn. För det andra har vissa tarmbakterier behov av D-vitamin, så att de kan bilda B-vitaminer som B5, som också behövs för en god sömn. Å andra sidan kan tillskott med för många B-vitaminer som B5 och B12 i vissa fall göra det svårt att somna. Det goda sömnmönstret kräver därför D-vitamin och B-vitaminer i rätt mängder.

Astmapatienter drar nytta av mer omega-3

- vilket också minskar läkemedelsanvändningen

Astmapatienter drar nytta av mer omega-3Det uppskattas att 334 miljoner människor världen över lider av astma, vilket är förbundet med kronisk inflammation. I detta sammanhang kan ett högre intag av omega-3-fettsyror förebygga sjukdomen och förbättra behandlingen genom att minska inflammationen i luftvägarna. Samtidigt minskas behovet av binjurebarkhormoner och andra astmaläkemedel. Kosten spelar i allmänhet en stor roll i utvecklingen av sjukdomen, och överviktiga verkar dra en särskilt stor fördel av mer omega-3. Detta framgår av en australiensisk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Men hur mycket omega-3 behövs det egentligen för att hämma inflammationer, och varför är det lättast att utnyttja källor som fet fisk eller tillskott med fiskolja?

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?

Kan mer magnesium skydda kvinnor mot livshotande hjärtsvikt?Det finns ett tydligt samband mellan intaget av magnesium och risken för hjärtsjukdomar och plötslig hjärtdöd hos postmenopausala kvinnor. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Women’s Health. Tyvärr finns det många kvinnor som inte diagnostiseras i tid för hjärtsjukdomar. Samtidigt är det ett faktum att många kvinnor i denna åldersgrupp tar tillskott med kalcium för benen. Men om det föreligger en brist på magnesium, som sörjer för kroppens fördelning av kalcium, kan dessa kalciumtillskott i stället öka risken för åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Enligt den nya och tidigare studier behöver vi därför lägga mycket mer fokus på kvinnors behov av att få tillräckligt med magnesium under hela livet – och inte minst efter klimakteriet.

Tillskott med omega-3 i form av fiskolja kan förbättra spermakvaliteten

Tillskott med omega-3 i form av fiskolja kan förbättra spermakvalitetenMånga unga män har dålig spermakvalitet, och orsaken är ofta okänd. I detta avseende behöver friska spermier en del omega-3. Men brist är vanligt, och tillskott med fiskolja kan förbättra spermakvaliteten i flera avseenden. Detta framgår av en stor dansk studie på unga friska män, publicerad i JAMA. Forskarna antyder därför att män kan dra nytta av att ta tillskott med fiskolja, eftersom det kan förbättra fertiliteten och chansen för att partnern blir gravid. Man bör samtidigt vara uppmärksam på att det tar en till två månader innan den optimala effekten uppträder, och att effekten minskar på motsvarande sätt när man slutar ta tillskottet.

Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskott

Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskottFler och fler människor drabbas av depression, vilket ofta beror på inflammation i hjärnan. Den brittiske neuroimmunologen Edward Bullmore har publicerat den tankeväckande boken The Inflamed Mind, där han bland annat beskriver sambandet mellan rotbehandling och depression. Neurologen David Perlmutter har tidigare skrivit boken Grain Brain, om hur gluten och för många kolhydrater också kan orsaka hjärninflammation. Depression kan alltså bero på att blodhjärnbarriären inte är så ogenomtränglig som antagits, och att immunförsvarets cytokiner kan orsaka inflammationer i hjärnan. Flera studier har efterhand visat hur fiskolja, D-vitamin, magnesium, zink och selen kan förbättra humöret genom att motverka inflammationer i hjärnan och på andra ställen i kroppen, eftersom det ofta finns ett samband. Det kräver dock terapeutiska doser, och att olika tillskott kan tas upp så att de aktiva ämnena når ända in i cellerna.

Sömn rensar hjärnan

- och skyddar mot Alzheimers och andra sjukdomar

sar hjärnan Antalet neurologiska sjukdomar ökar och Alzheimers är en av de främsta orsakerna till demens. Forskare från Boston universitet har nu funnit att långsamma hjärnvågor under djupsömnen startar ett rengöringssystem i hjärnan, som skyddar mot Alzheimers, demens och andra neurologiska sjukdomar. En annan studie från Uppsala universitet bland unga män har avslöjat att bara en enda natt utan sömn ökar nivåerna av proteiner som är biomarkörer för Alzheimers. Det är alltså viktigt att vi får vår goda nattsömn hela livet så att vi kan förbli pigga och vara vid full vigör. Om de vanliga råden för en god nattsömn är svåra att följa, kan tillskott med ”sömnhormonet” melatonin vara en befriande lösning.

Brist på D-vitamin ökar risken för förmaksflimmer

- som är förbundet med allvarliga komplikationer

Brist på D-vitamin ökar risken för förmaksflimmerFörmaksflimmer är en rytmstörning i hjärtats elektriska system. Det är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna, och kan vara både ofarlig och livshotande. D-vitaminbrist ökar risken för vanligt förmaksflimmer och postoperativt förmaksflimmer. Detta framgår av en metaanalys som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrition. Eftersom brist på D-vitamin är vanligt gäller det därför att vara välförsedd i förebyggandet och som ett led i vanlig behandling.

Tillskott med D-vitamin kan lindra PMS

Tillskott med D-vitamin kan lindra PMSPremenstruellt syndrom, PMS, är vanligt bland kvinnor i fertil ålder, och det kan göra livet jobbigt i flera år med fysiska och psykiska besvär flera dagar i månaden. En orsak kan vara den utbredda bristen på D-vitamin. För det verkar nu som om större tillskott till kvinnor i underskott kan lindra PMS – bland annat genom att påverka markörer för inflammation och kroppens antioxidantkapacitet. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Scientific Reports. Man bör också vara uppmärksam på att magnesium behövs för aktivering av D-vitaminet, så att det kan utnyttjas optimalt.

Artrit, ledsmärta och inflammationer kan ofta åtgärdas med enkla kosttillskott

- helt utan några biverkningar

Artrit, ledsmärta och inflammationer kan ofta åtgärdas med enkla kosttillskottArtrit är den vanligaste kroniska sjukdomen i Danmark, och många upplever en försämring under vintermånaderna. De flesta tar artritläkemedel under flera år. Men det ökar risken för magsår, andra biverkningar och förtida död, utan att det görs något åt ​​orsaken som är förknippad med kroniska inflammationer. I detta sammanhang har Nobelpristagare och andra forskare under de senaste årtiondena avslöjat vad som orsakar de kroniska inflammationerna och hur de ofta kan regleras med enkla tillskott så att värken försvinner. I det följande har vi därför sammanfattat en del av forskningen kring D-vitamin, fiskoljor, magnesium, selen, zink och glukosamin, och varför en antiinflammatorisk livsstil har blivit en ny hälsotrend. Det är dessutom viktigt att tillskotten i fråga tas i terapeutiska doser, och att de är i en kvalitet som kroppen kan ta upp och utnyttja.

Därför kan Q10 förebygga och lindra migrän

Därför kan Q10 förebygga och lindra migränStörre tillskott med Q10 kan avsevärt minska frekvensen, svårighetsgraden och varaktigheten av migränanfall. Detta beror bland annat på att Q10 minskar en peptid i hjärnan som orsakar smärta och inflammation. Detta framgår av en epokgörande studie publicerad i tidskriften Nutritional Neuroscience. Läkemedelsföretagen arbetar nu på högtryck för att utveckla patenterade läkemedel som kan blockera denna peptid, men man kan lika gärna prova Q10, som redan finns tillgängligt. Det är dock viktigt att välja tillskott i hög kvalitet som kroppen kan ta upp, så att Q10-molekylerna når hela vägen in i cellernas energiproducerande mitokondrier. När migränpatienter har ett större behov av Q10 kan det just bero på en underliggande orsak, nämligen defekter i mitokondrierna.

Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnen

- som många lider brist på

Kriget mot COVID-19 kräver fyra viktiga näringsämnenNär COVID-19 blir livshotande beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret löper amok med hyperinflammation och cytokinstorm, som förstör frisk vävnad i lungorna, kretsloppet och på andra ställen. Detta framgår bland annat av en ny artikel som publicerats i The Lancet. Immunförsvarets kapacitet är alltså avgörande för om en infektion med COVID-19 blir ofarlig eller livshotande. Därför räcker det inte heller med relevant hygien, masker, isolering och försenade vacciner. Vi måste utrusta immunförsvaret på alla fronter mot COVID-19 och framtida pandemier. Därför tittar vi närmare på C-vitamin, D-vitamin, selen och zink, som är avgörande för ett välfungerande immunförsvar som inte löper amok. Samtidigt är det ett faktum att brist på dessa näringsämnen är vanligt. Inte minst bland äldre och andra sårbara grupper.

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivt

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivtMalignt melanom kan vara mycket farligt om det inte behandlas i tid. En studie från University of Leeds i England har nu avslöjat att D-vitamin påverkar malignt melanom, så att det blir mindre aggressivt. Enligt forskarna kan upptäckten leda till nya sätt att behandla sjukdomen på. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar så kraftigt mot solen utan att informera om hur vi annars ska få tillräckligt med D-vitamin. För sommarsolen är den viktigaste källan, och vi måste bara se till att vi inte bränner oss. På våra breddgrader är det dessutom en bra idé att ta tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, eftersom vitaminet enligt annan forskning har flera cancerförebyggande egenskaper.

Tips! Se även de relaterade artiklarna