Skip to main content

D-vitamin forebygger kræft på flere fronter

D-vitamin forebygger kræft på flere fronter- men får du nok?

Gennem de sidste årtier har adskillige undersøgelser afsløret D-vitaminets rolle i kræftforebyggelsen. Samtidig har adskillige undersøgelser afsløret, at vi mangler D-vitamin. Ikke desto mindre kan tilskud med D-vitamin gøre en forskel, og meget tyder på, at vi behøver mere end de officielle anbefalinger.

D-vitamin påvirker de fleste celler i kroppen og mere end 200 gener. D-vitamin betragtes som et særdeles potent hormon, der blandt andet regulerer cellevækst og forebygger kræft gennem følgende mekanismer:

 • Hæmmer nydannelsen af blodkar i svulster (angiogenese)
 • Får syge celler til at begå selvmord (apoptose)
 • Reducerer uhæmmet celledeling og metastaser
 • Bidrager til et velfungerende immunforsvar, der bør destruere kræftceller
 • Modvirker lokale inflammationer, som er et fællestræk for mange kræftformer

Når kroppens D-vitaminstatus er for lav, kan det påvirke mange af de gener, som står for kodning af proteiner og regulering af celledeling. Og det kan med tiden øge risikoen for kræft eller gøre det vanskeligt at komme sig helt efter en behandling.

Mere kræft på vores solfattige nordlige breddegrader

Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Men i vinterhalvåret står solen for lavt til, at vi kan danne D-vitamin på vores nordlige breddegrader, og derfor danner vi automatisk meget mindre D-vitamin end folk fra sydligere himmelstrøg, der er ude i solen.
Allerede i 1940´erne bemærkede forskere en sammenhæng mellem påvirkningen af solens UVB stråler og kræftdødsfald. Folk, der levede på de nordligere breddegrader, havde nemlig en øget risiko for Hodgkin´s lymfom samt kræft i tyktarm, bryst og æggestokke i forhold til folk, der levede tættere på ækvator.

Mangel på D-vitamin forårsager kræft

Hvis du har et lavt indhold af D-vitamin i blodet, øger det risikoen for kræft samt tidlig død med 30-40 procent. Det fremgår af en stor dansk undersøgelse, som har været offentliggjort i det ansete lægetidsskrift British Medical Journal. Ifølge Børge Nordestgaard, som er forskningsleder, professor ved KU samt overlæge på Herløv Hospital vil en person med 30 nmol D-vitamin pr liter blod (hvilket er 20 nmol under det officielt anbefalede niveau) have 40 procent større risiko for at dø af kræft.

Hudkræft stiger stadig

På trods af kraftige advarsler om solen og at vi skal smøre os ind i factorcremer, er antallet af tilfælde med hudkræft ikke faldet. Tværtimod.
Ifølge flere forskere er det, som i virkeligheden fremkalder den farlige hudkræft malign melanon primært traumer, som til eksempel kan komme, hvis man ved at uheld skærer i et modermærke med barberkniven eller får en forbrænding fra en varm kogeplade, solarium eller solen. Det er altså ikke solen i sig selv, der giver hudtraumer, men forbrændinger. Derfor antager flere forskere, at solen, som er den mest effektive D-vitaminkilde, faktisk forebygger den farlige hudkræft - bare vi ikke bliver forbrændte.

Tyktarmskræft

I en omfattende europæisk undersøgelse har man observeret en sammenhæng mellem lave niveauer af D-vitamin i blodet (under 50 nmol pr liter) og en højere risiko for kræft i tyktarmen. Samtidig havde personer med et højere niveau af D-vitamin i blodet 40 procent lavere risiko for at få tarmkræft.

Brystkræft

Kvinder, som udsættes for meget sol, har kun halv så stor risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med dem, som får mindre sol.
I en anden undersøgelse blev 1.179 postmenopausale kvinder delt op i tre grupper. Den ene gruppe fik en snydetablet (placebo), den anden gruppe fik en calciumtablet, og den tredje gruppe fik en tablet med calcium plus D-vitamin. I løbet af de fire år, hvor kvinderne blev fulgt, ramte kræft 20 kvinder i placebogruppen, 17 kvinder i calciumgruppen og 13 kvinder i gruppen, der fik D-vitamin plus calcium.
Langvarigt skifteholdsarbejde og natarbejde giver også øget risiko for brystkræft. Dette kan både skyldes mangel på D-vitamin og mangel på søvnhormonet melatonin, der også virker som en kraftig antioxidant.

80% reduceret risiko for brystkræft

80% reduceret risiko for brystkræft

For at maksimere potentialet for kræftforebyggelse er det nødvendigt at øge serum-indholdet af D-vitamin til mindst 40-60 ng/ml (100-150 nmol/L) eller derover. For brystkræft specifikt skal niveauet op på 80 ng/ml (200 nmol/L).

Alarmerende mangel på D-vitamin

En nyere undersøgelse blandt ansatte på et rejsebureau, har for nylig afsløret, at næsten halvdelen manglede D-vitamin. Og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at ni ud af ti danskere får for lidt D-vitamin gennem kosten. En australsk undersøgelse har vist at 58 procent mangler D-vitamin. Så de sydlige himmelstrøg er ingen garanti, hvis huden ikke udsættes for nok sol.

Hvorfor mangler vi D-vitamin?

D-vitaminmangel er blevet mere udbredt gennem de sidste årtier på grund af flere indendørs timer, solforskrækkelse, fedtforskrækkelse, faktorcremer og længere tids brug af kolesterolsænkende medicin. Desuden har ældre og folk, der er mørke i huden, vanskeligere ved at danne D-vitamin.

Nye grænseværdier kræver tilskud i vinterhalvåret

Manglen på D-vitamin og de sundhedsmæssige konsekvenser er tilsyneladende værre end antaget. Når man måler D-vitamin niveauerne i blodet er de officielle grænseværdier 50 nmol pr liter, men mange førende forskere mener, at det er utilstrækkeligt, og at man skal helt op på 75-100 nmol pr liter for at få en optimal sygdomsforebyggelse.
Ifølge Dr. Jens-Erik Beck Jensen, overlæge på Hvidovre Hospital, er det ikke realistisk at opnå de højere niveauer af D-vitamin gennem de officielle kostanbefalinger. Og der er efterhånden mange forskere, som anbefaler tilskud med D-vitamin i løbet af hele vinterhalvåret.

D-vitamin, tilskud og optagelse

Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler og levertran, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Det er sikkert at tage stærke tilskud med for eksempel 38 mikrogram D-vitamin 1-2 gange daglig.

Fakta om officielle anbefalinger og stigning af kræft

 • Mange, der følger de officielle kostanbefalinger, holder idealvægten, begrænser alkohol, motionerer og undgår tobaksrygning får også kræft.
 • I følge den nordiske database NORDCAN vil antallet af kræfttilfælde stige med over 50 % inden for de kommende år.
 • Kræft nu den hyppigste dødsårsag blandt mennesker under 65 år.
 • Mangel på D-vitamin er en overset faktor, som vi heldigvis kan gøre noget ved gennem simple tilskud.
 • Det gælder også mangel på selen, som er en anden overset faktor.

Referencer.

Sundhedsmagasinet på DR - om D-vitamin mangel 18. 01.2016

Densie Webb, PhD, RD: Vitamin D and Cancer - Evidence Suggest This Vital Nutrient may Cut Risk. Today´s Dietitan. 2012

Grant WB et al. The association of solar ultraviolet (UVB) with reducing risk of cancer: multifactorial ecologic analysis of geographic variation in age-adjusted cancer mortality rates. Anticancer Res 2006

WU K et al. A nested case control study of plasma 25-hydroxyvitamin D concentrations and risk of colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2007

Andreas R Raven: langvarigt skifteholdsarbejde giver dobbelt kræftrisiko. Videnskab.dk 2013

https://www.cancer.dk/fagfolk/forebyggelse/sol/hudkraeft/hudkraeft-i-tal/ 

 • Oprettet den .