Skip to main content

Vilka kosttillskott förebygger hjärt-kärlsjukdomar?

Vilka kosttillskott förebygger hjärt-kärlsjukdomar?Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande den största dödsorsaken, där kost och livsstil har stor betydelse. Enligt en ny metaanalys verkar tillskott med fiskolja, folsyra och Q10 vara bland de näringsämnen som är bäst på att minska risken. Samtidigt ska man vara medveten om att kosttillskott inte har någon särskild effekt om dosen är för låg eller kvaliteten är dålig.

I den nya metaanalysen undersökte forskarna data från 884 studier om dagligt tillskott med mikronäringsämnen och deras effekt på en rad olika hjärt-kärlsjukdomar. Mer än 883 000 patienter deltog i de kombinerade studierna. Mikronäringsämnena inbegrep 27 olika vitaminer, mineraler, fettsyror, aminosyror, växtämnen och andra mikronäringsämnen.
Enligt Simin LIu, professor i epidemiologi och medicin ansluten till Brown University i USA, är det första gången man har utvecklat en omfattande metod med vilken man kan analysera huruvida flera olika mikronäringsämnen har betydelse för cirkulationen och hjärta.
Följaktligen fann forskarna att flera näringsämnen hade olika betydelser och i synnerhet omfattade:

  • Omega-3-fettsyror (särskilt från fiskolja) som minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar.
  • Folsyra (B9-vitamin) som minskar risken för stroke.
  • Q10 som minskar all slags dödlighet.

Dessutom fann forskarna också att essentiella näringsämnen som D-vitamin, magnesium och zink minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Detsamma gällde andra näringsämnen som L-arginin, L-citrullin, alfa-liponsyra, melatonin, katekin, kurcumin, flavanoler, genistein och quercetin.
Alla tillskott hade dock inte lika god effekt. Man ska heller inte förvänta sig att tillskott har någon effekt om det inte föreligger någon brist, om dosen är för låg eller om kvaliteten är så dålig att upptaget är minimalt. I detta sammanhang har man i flera studier gett D-vitamintillskott i så små doser att blodnivån inte har optimerats. Det kan också ha betydelse om tillskott med mineraler är i oorganisk eller organisk form, där den senare säkerställer ett högre upptag.

Hur verkar de olika tillskotten på cirkulationen och hjärthälsan?

Det har länge antagits att olika antioxidanter har en positiv effekt på cirkulationen och hjärthälsan. Detta beror på att dessa näringsämnen minskar oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Vi utsätts alla för fria radikaler som ett resultat av ett antal metaboliska processer och mängden ökar vid inflammationer, åldrandeprocesser, förgiftning, strålning, övervikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar. När det finns för många fria radikaler i kroppen får de bland annat möjlighet att angripa kolesterolet som då härsknar, blir obrukligt och lagras in i kärlväggen. Det är alltså det oxiderade och skadade kolesterolet som skapar grogrund för åderförkalkning och för tidig död.
Det har länge varit känt att den traditionella Medelhavskosten, som varken är fett- eller kolesterolfattig, är förbunden med en god cirkulation och längre förväntad livslängd. Detta beror på att Medelhavskosten är rik på olika antioxidanter från grönsaker, bönor, frukt, bär och nötter. Detsamma gäller den amerikanska och mer lågkolesterolfattiga Dash-dieten som syftar till att förebygga högt blodtryck.
Ändå har olika studier på tillskott med antioxidanter varit inkonsekventa. Enligt forskarna bakom den nya metaanalysen är detta en anledning till att kardiologer ännu inte på ett systematiskt sätt har infört tillskott med antioxidanter i själva förebyggandet och som en del av behandlingen av en rad hjärt-kärlsjukdomar.
Den nya metaanalysen har publicerats i Journal of the American College of Cardiology. Enligt forskarna behövs det fler studier som involverar en mer specifik kombination av olika tillskott för att klargöra hur man får den bästa och en mer långsiktig effekt på hjärt-kärlhälsan.
I den tidigare svenska Kisel10-studien, där en grupp äldre deltagare under fem års tid fick tillskott med antingen Q10 och selenjäst i medicinsk kvalitet eller placebo, fann man i slutet av studien att det bara var hälften så många hjärt-kärldödsfall i gruppen som fick tillskott med Q10 och selen. Uppföljningar av studien efter 10 och 12 år visade också att det fortfarande var färre äldre som dog i tillskottsgruppen jämfört med placebogruppen. Den epokgörande aspekten av denna studie är att den genomfördes på friska människor just för att titta närmare på hur dessa två antioxidanter har en långsiktig effekt på hjärt-kärlhälsan. När Q10 gavs i kombination med selen var anledningen att den egna produktionen av Q10 minskar med åldern och att jorden är fattig på selen i Europa. Samtidigt föreligger det en synergieffekt mellan Q10 och selen i cellernas energiomsättning och som antioxidanter.

Referenser:

Peng An et al Micronutrient Supplementation to Reduce Cardiovascular Risk. Journal of the American College of Cardiology, 2022;

American College of Cardiology. Not all micronutrients created equal: Study identifies some supplements that benefit cardiovascular health. ScienceDaily December 5, 2022

William B. Grant et al. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

Jan Aaset, Jan Alexander, Urban Alehagen. Coenzyme Q10 supplementation – In ageing and disease. Mechanisms of Ageing and Development. 2021

  • Skapad