Skip to main content

D-vitamin tænder for immunsystemet

En screening af mere end 22.500 gener tyder på, at blodets indhold af D-vitamin har indflydelse på aktiviteten af 291 gener, hvoraf de 160 er betydende for, om vi udvikler en lang række alvorlige sygdomme - og selv 10 µg D-vitamin dagligt er utilstrækkeligt, hvis vi mangler.

Det var et randomiseret, dobbelt-blindet, pilotstudie, men af høj kvalitet som viste, at en øget tilførsel af D-vitamin hos raske, unge mennesker påvirkede funktionen af en række gener, som var involveret i udvikling af visse kræftformer, så som brystkræft, æggestokkræft og tyktarmskræft. Derudover hjerte-karsygdom, infektionssygdomme og autoimmunsygdom.

Formålet var at undersøge effekten af D-vitamin på det, der kaldes gen-ekspression, som er den proces, hvor genets informationer omsættes til et produkt, hvilket ofte vil være et bestemt protein.

I undersøgelsen indgik otte raske frivillige, både mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 27 år, som alle enten havde et lavt indhold i blodet eller led af D-vitaminmangel ved starten af undersøgelsen. Lavt D-vitamin blevet defineret som et indhold af D-vitamin i blodet mellem 21-29 ng/ml og D-vitaminmangel som værdier under 20 ng/ml.

Tre deltagere fik 400 IU (10 µg) D-vitamin dagligt og fem deltagere fik 2000 IU (50 µg) dagligt i to måneder. Det foregik om vinteren således, at D-vitamin fra sollys ikke påvirkede resultatet. Der blev udtaget prøver af deltagernes hvide blodlegemer ved undersøgelsens start og afslutning, som blev screenet for deres gen-aktivitet.

Resultater

Forskerne fandt en signifikant forskel i ekspressionen af 66 gener mellem forsøgsdeltagere der havde decideret D-vitaminmangel i starten af undersøgelsen og de der havde et lavt niveau af vitamin D. Efter tilskud med D-vitamin blev gen-ekspressionen den samme for de to grupper.

Forskerne fandt desuden 17 nye gener som responderer på D-vitamin og som er vigtige for reguleringen af gen-transskriptionen, dvs. den proces, hvor DNA oversættes til RNA som giver opskriften på at fremstille et bestemt protein. Disse gener er ligeledes vigtige for immunfunktionen, hvordan kroppen håndterer stress samt for reparation af skader på DNA.

Gruppen der fik 50 µg D-vitamin dagligt opnåede et indhold i blodet på 34 ng/ml, som blev anset for tilstrækkeligt, hvorimod gruppen der kun fik 10 µg dagligt opnåede et indhold på 25 ng/ml, hvilket er utilstrækkeligt.

Ref.

Hossein-nezhad A, et al. Influence of Vitamin D Status and Vitamin D3 Supplementation on Genome Wide Expression of White Blood Cells: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. Plos One 2013. E-pub ahead of print.


  • Oprettet den .