Skip to main content

Gravides lave indtag af zink og selen øger risikoen for, at barnet udvikler medfødt hjertefejl

Gravides lave indtag af zink og selen øger risikoen for, at barnet udvikler medfødt hjertefejlMedfødt hjertefejl er på verdensplan den mest almindelige fødselsdefekt. Sygdommen er forbundet med mange komplikationer og øget risiko for, at barnet dør. Moderens ernæringstilstand har stor betydning for fostrets udvikling, og et kinesisk forskerhold har nu set nærmere på, hvilken effekt zink, selen og kobber har på udvikling af sygdommen. Forskerne fandt, at et relativt højt indtag af selen og zink reducerede risikoen for, at barnet udvikler medfødt hjertefejl. Forskerne efterlyser derfor mere fokus på de to mineraler under graviditeten og relevante tilskud.

Medfødt hjertefejl opstår først i graviditeten, når hjertet formes. Sygdommen opstår som følge af forskellige misdannelser i hjertet eller de store blodårer, som omgiver hjertet. I mange tilfælde opdager man først hjertefejlen efter nogle år. Symptomerne afhænger af den enkelte misdannelse og barnets alder. De hyppigste symptomer er suttebesvær, hurtig vejrtrækning, langsom vægtstigning, cyanose (blåfarvning af huden), svedtendens, mislyd over hjertet og hjertesvigt.
Behandlingen af medfødt hjertefejl kan være kirurgi, medicin eller kunstige hjerteklapper og pacemakere.
På verdensplan fødes ni ud af tusinde levendefødte børn med medfødt hjertefejl, og det er stadig den mest almindelige dødsårsag som følge af medfødte misdannelser.
Der kan være forskellige årsager, som kan være arvelige (fx Downs syndrom), virusinfektioner (fx røde hunde), lægemidler, stort alkoholmisbrug under graviditeten og at moderen har kroniske sygdomme som diabetes. Det ser nu ud til, at kostens indhold af næringsstoffer også spiller en afgørende rolle, og at udbredte mangler kan have alvorlige følger.

Forskere: Mere fokus på, at zink og selen beskytter mod medfødt hjertefejl

Det er almindelig kendt, at zink, selen og kobber har betydning for fertiliteten, celleopbygning, genaktiviteter og fosterudviklingen. Mineralerne indgår desuden i nogle kraftige antioxidanter, der beskytter celler og væv mod oxidativ stress forårsaget af frie radikaler.
Dyrestudier har allerede vist, at zinkmangel under graviditeten kan medføre, at afkommet får et deformt hjerte. Selenmangel kan medføre abort, for tidlig fødsel, lav fødselsvægt og fosterhindebrist. Kobbermangel kan medføre, at rotter får deforme hjerter, og for meget kobber kan medføre, at fostret dør.
I forbindelse med medfødt hjertefejl hos mennesker har kendskabet til zinks, selens og kobbers rolle dog været uklar, og derfor ville et hold kinesiske forskere undersøge det nærmere. Forskerne indhentede data fra hospitaler, som inkluderede 474 børn med medfødt hjertefejl samt 948 raske børn, der fungerede som kontrolgruppe.
Deltagerne kom fra det nordvestlige Kina, og forskerne undersøgte mere præcist mødrenes totale indtag af zink og selen fra kost og tilskud under graviditeten i første trimester. Derudover undersøgte forskerne forholdet mellem zink og kobber samt forholdet mellem selen og kobber.
Studiet afslørede, at et relativt højt indtag af zink og selen under graviditeten hang signifikant sammen med en lavere risiko for medfødt hjertefejl hos barnet. Dette var uafhængigt af, om forholdet til kobber var højt eller lavt.
Forskerne konkluderer derfor, at der bør være mere fokus på, at gravide får mere zink og selen gennem kost eller tilskud, da det kan reducere tilfælde af medfødt hjertefejl.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.

  • Det antages, at en million mennesker mangler selen
  • Zinkmangel er også udbredt

Mangel på zink og selen er udbredt af flere årsager

Der findes zink i kød, skaldyr, mejeriprodukter, nødder, kerner og bønner, hvor de animalske kilder optages bedst. Zinkmangel skyldes især ensidige kostvaner. Desuden skal nævnes stor indtagelse af jern og calcium samt alkohol og vanddrivende medicin.
Der findes selen i indmad, æg, fisk og skaldyr. Afgrøders selenindhold afhænger af jordbundsforhold. I denne forbindelse viser det sig, at jorden er fattig på selen i store dele af verden – herunder Kina og Europa. Dette bidrager til udbredt selenmangel. Af samme grund har landmænd i årtier givet deres husdyr tilskud med selen for at forebygge mangeltilstande – herunder dårlig fertilitet.

Tilskud til gravide

I Danmark anbefaler sundhedsmyndighederne, at gravide tager ekstra folinsyre, jern og D-vitamin.
På markedet findes der desuden kombinerede tilskud beregnet til gravide, som også indeholder zink og selen. Man bør samtidig sikre sig, at kvaliteten er i orden, således mineralerne kan optages.

Referencer:

Jiaomei Yang et al. Maternal Zinc, Copper, Selenium Intakes during Pregnancy and Congenital Heart Defects. Nutrients 2022

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017


  • Oprettet den .