Skip to main content

Fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminne

Fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminneFall av autism och ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En studie från Köpenhamns universitet har nu avslöjat att tillskott med fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminne. Studien har publicerats i British Journal of Nutrition, där författarna kommer närmare in på hur omega-3-fettsyrorna i fiskoljor har betydelse för hjärnan och nervsystemet.

Autism drabbar cirka 1,6 procent i vår del av världen, och fall av autism ökar fortfarande. Autism förekommer i varierande grad och kännetecknas av en annorlunda utveckling inom områden som språk, kommunikation och socialt beteende. Autism är också förbundet med nedsatt arbetsminne, hämningar och bristande flexibilitet. Dessutom är autism ofta förbundet med andra komorbiditeter som ADHD och depression.
Symtomen tenderar att fortsätta i vuxen ålder, och nuvarande behandlingar är bristfälliga och förknippade med allvarliga biverkningar. Därför letar forskare nu efter hälsosammare alternativ, där fiskoljor under de senaste årtiondena har uppmärksammats när det gäller behandling av neurologiska störningar.
Fiskoljor innehåller omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA, som människan har lätt att utnyttja. EPA och DHA finns i cellmembran där de ingår i en lång rad fysiologiska funktioner. DHA är därför en särskilt viktig roll för hjärnans utveckling och det centrala nervsystemet. Och EPA motverkar olämpliga inflammationer, som även kan uppträda i hjärnan och vid depression.
Studier har redan visat att barn med autism och ADHD ofta lider brist på omega-3 i blodet, vilket hänger samman med försämrade kognitiva funktioner. Studier har också visat att tillskott med fiskoljor till barn kan ha en positiv effekt.
Men det saknas fortfarande resultat från större metaanalyser. Dessutom har effekten på tillskott med fiskoljor till vuxna med autism bara studerats i små, okontrollerade studier. Man har heller inte undersökt huruvida tillskott med fiskolja påverkar komorbiditeter som ADHD och depression.
Därför ville forskarna från Köpenhamns universitet undersöka detta ytterligare genom att utföra en större placebokontrollerad, randomiserad crossover-studie.

Fiskoljors positiva effekt på autister med ADHD-symtom

Forskarna undersökte mer exakt huruvida tillskott med fiskolja till vuxna med autism kunde påverka deras kognitiva funktioner och komorbiditeter som ADHD. I studien deltog 26 patienter i åldern 18–40, som delades in i två grupper. Under de första fyra veckorna fick en grupp 5,2 gram fiskolja i kapselform dagligen (med 2,4 gram EPA och 1,6 gram DHA), och den andra gruppen fick dagligen tistelolja i kapselform. De följande fyra veckorna fick grupperna motsatta tillskott.
I början av studien och efter varje period undersökte forskarna olika parametrar som uppmärksamhet (d2-test), visuospatialt korttidsarbetsminne (Corsi-test) och andra sekundära parametrar som flexibilitet (Stroop Color och Word Test), ADHD-symtom (Conners skala), utövande funktioner (Behavioural Inventory of Executive Function) och socialt beteende (Social Responsiveness Scale).
Det visade sig att de deltagare som fick fiskoljor uppvisade en förbättring av sina ADHD-symtom (Conners skala), jämfört med gruppen som fick tistelolja.
Deltagare som inte hade ADHD-symtom fick den största förbättringen vad gäller uppmärksamhet i d2-testet.
Studien visade inte att fiskoljor har effekt på autismsymtom. Men fiskoljor kan möjligen förbättra uppmärksamheten och arbetsminnet hos vuxna med autism och förbättra komorbiditeter som ADHD-symtom.
Den nya studien har publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition.
För information fick deltagarna ganska stora mängder fiskolja, vilket ungefär motsvarar innehållet i en stor bit vildlax.
Det bör också tilläggas att även om fiskoljor tas upp i blodomloppet efter några timmar, kan det ta en månad eller mer innan de aktiva formerna EPA och DHA lagras in i cellerna, däribland i centrala nervsystemet och hjärnan.
Det betyder samtidigt att man kan förvänta sig en större effekt om man tar fiskolja under en längre period än de fyra veckor som deltagarna fick fiskolja i studien.
Så man bör inte förvänta sig några snabba resultat när man tar tillskott med fiskolja. Å andra sidan tar det också tid för omega-3-fettsyrorna att fasas ut ur cellmembranen om man slutar ta tillskott. Därför kan det vara svårt att se ett samband om en försämring uppstår senare.

Vikten av DHA och EPA för hjärnan och nervsystemet

  • Utveckling av hjärnan och centrala nervsystemet.
  • Ingår i neuronernas synapser, där information utbyts mellan neuroner.
  • Ökar blodgenomströmningen och därmed förmågan att lösa kognitiva uppgifter.
  • Bildande av flera neurotransmittorer – däribland dopamin och serotonin, som är viktiga för ett gott humör.
  • Motverkar inflammationer, som bland annat kan uppstå vid depression.

 Fet fisk och tillskott med fiskolja

Fet fisk är en god källa till omega-3-fettsyrorna DHA och EPA. Tyvärr innehåller industriodlad fisk inte de optimala mängderna omega-3 på grund av ett onaturligt foder. Man bör därför välja fet fisk som vild lax, makrill och sill från rena fiskevatten och undvika rovfisk som tonfisk, som innehåller många tungmetaller.
Vid köp av tillskott kan man helt enkelt titta på produktdeklarationen vad angår innehållet av fiskolja inklusive formerna EPA och DHA. Tillskott med fiskolja bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Referenser

Lundbergh, B et al. Fish oil supplementation may improve attention, working memory, and ADHD symptoms in adults with autism spectrum disorder: A randomized crossover trial. British Journal of Nutrition. 2022

Emily Henderson. Adolescents with higher levels of omega-3 fatty acids less likely to develop psychotic disorder. News Medical Life Sciences, Jun 1, 2021

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Frida - Database med fødevaredata udgivet DTU Fødevareinstituttet (fooddata.dk)

  • Skapad