Skip to main content

12 nyliga studier: C-vitamin verkar mot coronavirus

12 nyliga studier: C-vitamin verkar mot coronavirusC-vitamin är viktigt för immunförsvaret på flera fronter. En granskning av 12 nya studier visar nu att C-vitamin i tillräckliga doser kan förhindra allvarliga covid-19-infektioner och därmed rädda liv. Samtidigt är det problematiskt att majoriteten av befolkningen inte följer hälsomyndigheternas rekommendationer om att äta frukt och grönt, eftersom det bidrar till utbredd C-vitaminbrist. Hälsomyndigheterna är inte heller medvetna om de gynnsamma effekterna av högre terapeutiska doser av C-vitamin efter 80 års internationell erfarenhet och forskning.

C-vitamin (askorbinsyra) ingår i bindvävens kollagen, som har betydelse för strukturen i ben, blodkärl, tandkött och hud. C-vitamin är också viktigt för immunförsvaret, sårläkning och andra funktioner. C-vitamin fungerar dessutom som en viktig antioxidant, som skyddar celler och vävnad mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Denna funktion är mycket viktig vid infektioner, då immunförsvaret genererar många fria radikaler som bara ska angripa bakterier och inte får skada frisk vävnad.
Den yttersta konsekvensen av brist på C-vitamin är skörbjugg, då patienten dör av inre blödningar. Vid subklinisk skörbjugg, som är mycket vanligt, kan trötthet, blödande tandkött, blåmärken, dålig sårläkning och inte minst nedsatt motståndskraft och nedsatt antioxidantförsvar förekomma.

 • För de flesta människor är en covid-19-infektion ofarlig.
 • När en covid-19-infektion blir komplicerad och livshotande beror det på ett rubbat immunsystem, som orsakar cytokinstorm, hyperinflammation och oxidativ stress.
 • Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och skyddande antioxidanter.

Covid-19-patienters C-vitaminbrist orsakar livshotande organskador

Studier har visat att plasmanivåerna av C-vitamin var allvarligt låga hos 70–80 procent av covid-19-patienterna. Många covid-19-patienter hade lika låg nivå av C-vitamin som de man finner vid skörbjugg, och detta ökar risken för omfattande skador på inre organ och dödsfall.
I en annan studie upptäckte man att covid-19-patienters nivåer av C-vitamin kunde förutsäga vem som skulle överleva eller inte. Därför behöver dessa patienter stora doser C-vitamin för att överleva, och den intravenösa behandlingen ger snabbast resultat.

Snabbare behandling med stora doser C-vitamin

Dr Vizcaychipi, som leder intensivmedicinsforskningen vid Chelsea & Westminster Hospital i Storbritannien, har gett patienter med och utan covid-19 upp till sex gram (6 000 mg) C-vitamin om dagen i form av intravenös behandling. Doseringen beror på sjukdomens svårighetsgrad och den mängd som behövs i förhållande till koncentrationen av C-vitamin i blodet. Enligt Vizcaychipi är C-vitamin en av flera faktorer som bidrar till bättre resultat och snabbare rehabilitering. Det har inte förekommit några biverkningar och behandlingen bör därför vara standardpraxis.

Kombinationsbehandling med stora doser C-vitamin har halverat dödligheten

I USA har en grupp läkare som är medlemmar i Front Line COVID-19 Critical Care Alliance mer än halverat dödligheten på intensivvårdsavdelningen genom att kombinera immunhämmande binjurebarkhormoner (metylprednisolon), C-vitamin, B1-vitamin (tiamin), D-vitamin och antikoagulantia (heparin). Strategin är känd som MATH+, och den har utvecklats av läkarna Paul Marik, Pierre Kory och Joseph Varon, som är experter på akutmedicin och erkända av FN för sitt livräddande arbete. Men för tillfället har Marik blivit vägrad att utföra denna säkra livräddande behandling, och han har lämnat in en stämningsansökan mot sjukhuset.

De vita blodkropparna, som neutrofila granulocyter och makrofager, innehåller 10–100 gånger mer C-vitamin än plasmanivåerna.

Granskningen av de tolv studierna

Granskningen av de tolv kliniska studierna visar att intravenös behandling med C-vitamin kan förbättra syremätningarna, reducera markörer för inflammation och minska både antalet sjukdagar och dödligheten. För flera sjuka patienter har studier med 6–24 gram dagligen i form av intravenös behandling visat positiva fördelar i form av ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.
Granskningen av de tolv studierna visar att oralt intag av större doser C-vitamin också har en generell effekt på infektioner, så att patienterna återhämtar sig snabbare och slipper inläggning. I detta avseende har C-vitamin en formidabel förmåga att stärka immunförsvarets stormtrupper, och man bör börja med större doser av syraneutralt C-vitamin så fort man märker minsta tecken på infektion.
Enligt Carr vid University of Otago, Christchurch, har orala doser på 8 gram C-vitamin om dagen visat sig öka den goda återhämtningen från symtomatisk infektion med 70 procent.

Studier visar att behandling med större doser C-vitamin kan

 • Stärka immunförsvaret.
 • Förbättra syremätningarna.
 • Minska inflammation.
 • Minska oxidativ stress.
 • Minska sjukhusinläggningar.
 • Minska antalet sjukdagar.
 • Minska dödligheten.

Uppmaning och åtgärder

Forskarna kräver att man rutinmässigt undersöker patienters C-vitaminstatus och behandlar brister därefter.
Tillskott med C-vitamin är till och med en billig behandling utan biverkningar med bevis på att det fungerar.

Referenser

Patrick Holford. Tolv nyere studier viser, at vitamin C motvirker koronavirus. Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft. Nr. 1, 2022

Patrick Holford et al. Vitamin C Intervention for Critical COVID-19: A Pragmatic Review of the Current Level of Evidence. Life 2021

Taylor Patterson, Carlos M Isales and Sadanand Fulzele. Low level of Vitamin C and dysregulation of Vitamin C transporter might be involved in the severity of COVID-19 infection. Aging and Disease 2021

Claudia Vollbracht and Karin Kraft. Feasibility of Vitamin C in the treatment of Post Viral Fatigue with Focus on Long COVID, Based on a Systematic Review of IV vitamin C on Fatigue. Nutrients 2021

Yejin Kim et al. Vitamin C Is an Essential Factor on the Anti-viral Immune response through the Production of Interferon-α/β at the Initial Stage of Influenza A virus (H3N2) Infection. Immune Netw. 2013

 • Skapad