Skip to main content

Brist på D-vitamin ökar opioidberoende

Brist på D-vitamin ökar opioidberoendeFörsöksdjur som lider brist på D-vitamin blir lättare beroende av opioider som morfin, ett beroende som avtar när blodets nivå av D-vitamin återställs. Detta framgår av en amerikansk studie publicerad i Sciences Advances. Forskarna antar därför att en låg nivå av D-vitamin också ökar risken för att människor blir beroende av opioider till följd av medicinsk smärtbehandling eller andra former av drogberoende. I USA är det lagliga och olagliga missbruket av opioider idag så utbrett att man talar om en epidemi. Forskarna ser därför tillskott med D-vitamin som en ytterligare potential vid behandling av opioidberoende.

Opioider är föreningar som binder sig till opioidreceptorerna i bland annat centrala nervsystemet, där de har en smärtstillande effekt. Psyket påverkas genom att man blir avslappnad, euforisk eller slö. Illamående, förstoppning och hämning av andningsreflexen är bland de typiska biverkningarna. Även efter kortvarig användning kan opioider skapa beroende- och missbruksproblem, där vissa är mer känsliga än andra. Vid särskilt höga doser kan användarna dö av kvävning eftersom andningen upphör.
Morfin, kodein och heroin, även kallat opiater, är framställda av opiumvallmo.
Exempel på syntetiska opioider är metadon, tramadol och fentanyl.
I slutet av 1990-talet började amerikanska hälsomyndigheter att skriva ut betydligt fler smärtstillande opioider under förevändningen att de inte var beroendeframkallande. Nu har flera läkemedelsföretag stämts för vilseledande marknadsföring.
Opioidepidemin hänvisar idag till det omfattande missbruket av opioidläkemedel, både receptbelagt och från olagliga källor. Sammantaget har opioidöverdoser blivit den vanligaste dödsorsaken bland unga vuxna i USA. Eftersom missbruk av opioider är ett stort problem med omfattande mänskliga och ekonomiska konsekvenser, ville forskarna bakom den nya studien titta närmare på miljöfaktorer som ökar risken för beroende.

  • Det uppskattas att det finns två miljoner opioidmissbrukare i USA.
  • År 2019 avled 70 630 amerikaner av överdos.
  • Jämfört med de andra nordiska länderna har Danmark en mycket stor konsumtion av opioider.
  • Därför bör man rikta uppmärksamhet på risken för en opioidepidemi i Danmark.

Förhållandet mellan ljusberoende, humör och D-vitamin

Forskning tyder på att man kan bli beroende av solens UV-strålar av flera naturliga skäl. För det första påverkar solljuset bildandet av β-endorfiner, som binder sig till opioidreceptorerna. För det andra bidrar UV-strålarna till att vi bildar ett förstadium till D-vitamin i huden. Forskarna bakom den nya studien hade därför en hypotes om att suget efter solljus kan drivas av att optimera blodets nivå av D-vitamin och egenproduktion av endorfiner, så kallade endogena opioider. Å andra sidan kan brist på solljus och D-vitamin också öka risken för att bli beroende av medicinska opioider. Men eftersom de medicinska opioiderna inte optimerar blodets nivå av D-vitamin, ville forskarna bakom den nya studien därför titta närmare på D-vitaminets roll i förbindelse med konsumtion och missbruk av opioider.

Brist på D-vitamin hänger samman med opioidkonsumtion och missbruk

Tidigare studier har avslöjat ett samband mellan brist på D-vitamin och ett större behov av opioider hos patienter som behandlats för kronisk smärta samt cancerpatienter inom palliativ vård. Forskarna bakom den nya studien ville därför undersöka om det också fanns ett samband mellan blodets nivå av D-vitamin och behovet av opioider, som inte handlade om smärtlindring. Forskarna använde data från andra befolkningsstudier, däribland den större studien NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som avslöjade att brist på D-vitamin ökade opioidkonsumtionen.
Som något nytt utförde forskarna sedan experiment på en grupp möss som utsattes för D-vitaminbrist och jämfördes med en grupp möss som inte led brist på D-vitamin. När båda grupperna av möss fick opioider i form av morfin visade det sig att brist på D-vitamin gjorde mössen mer beroende. Brist på D-vitamin gjorde också mössen mer smärtkänsliga. Forskarna kommer dessutom in på att brist på D-vitamin stör produktionen av dopamin, vilket är viktigt för det psykiska välbefinnandet. Forskarna antar därför att D-vitaminbrist ökar risken för att bli fysiskt och psykiskt beroende av olika opioider.

Solljus och nödvändiga tillskott med D-vitamin

Enligt den nya studiens resultat drar forskarna slutsatsen att det borde läggas mer fokus på D-vitamin som ett led i den nuvarande behandlingen av opioidberoende, vilken måste bli mycket bättre eftersom många aldrig kommer ut ur sitt missbruk. Det är dessutom en billig åtgärd, som också har en viss förebyggande effekt.
Forskarna bakom den nya studien betonar därför att vi mår bra av solljus, men ska akta oss för att bränna oss. Därför kan tillskott med D-vitamin vara en bra lösning, och det viktigaste är att ha en optimal nivå i blodet.
Den nya studien har publicerats i Sciences Advances.
Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och tillskott hela året om man inte får tillräckligt med sommarsol. Vissa sårbara grupper som mörkhyade, gravida och äldre bör också ta tillskott under hela året, eftersom de har svårare att bilda tillräckligt med D-vitamin från solljuset. Överviktiga och diabetiker har också svårare för att bilda tillräckligt med D-vitamin, och därför kan de ha ett ökat behov. Vi har dessutom behov av magnesium så att vi kan aktivera den form vi bildar från solen och genom tillskott.
Det är redan känt att D-vitamin har en betydelse för blodsockret, vilket ofta störs när man är beroende av opioider. Därför bör kosten i allmänhet vara näringsrik och blodsockerstabiliserande.

Referenser

Lajos V. Kemény et al. Vitamin D deficiency exacerbates UV/endorphin and opioid addiction. Science Advances, 2021

U.S. Department of Health and Human Services. What is the U.S. Opioid Epidemic? 2021

Morten Hesse. Opioider og opiodiafhængighed – hvad er det? Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 2019

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

Emanuela A. Greco et al. Role of Hypovitaminosis D in the Pathogenesis of Obesity-Induces Insulin Resistance. Nutrients 2019

  • Skapad