Skip to main content

COVID-19: Tilskud med D-vitamin kan måske reducere dødsfald med 82 procent!

COVID-19: Tilskud med D-vitamin kan måske reducere dødsfald med 82 procent!Det antages, at en milliard mennesker mangler D-vitamin. Det øger risikoen for smitte, og at infektioner med COVID-19 og nye varianter bliver komplicerede og livstruende. I den spanske provins Andalusien begyndte man i november 2020, at give sårbare grupper tilskud med D-vitamin i en særlig aktiv form. Effekten kom ret hurtigt. Antallet af patienter på intensiv afdeling styrtdykkede, og dødstallet faldt med 82 procent. Sideløbende steg dødstallet i Storbritannien og mange andre steder, sandsynligvis fordi manglen på D-vitamin bliver større i løbet af vinterhalvåret. En britisk politiker har derfor bedt premierminister Boris Johnson om at følge ”den andalusiske metode”, der er effektiv og billig. Et tidligere spansk studie viser desuden, at tilskud med aktivt D-vitamin til indlagte COVID-19 patienter også redder liv. Så hvor meget D-vitamin har vi egentlig brug for - og hvordan kan vi selv aktivere D-vitaminformen fra sol og almindelige tilskud?

Der er mest fokus på at bekæmpe COVID-19 med vacciner, men de virker ikke godt nok, og vi kan forvente adskillige nye varianter, da disse RNA-virus har en formidabel evne til at mutere. Derfor er vi også nødt til at ruste immunforsvaret, der er designet til at angribe mange forskellige mikroorganismer. D-vitamin, som vi primært danner fra sommersolen, spiller en afgørende rolle på flere fronter, og det er ikke tilfældigt, at vi oplever nye coronabølger i vinterhalvåret. Ældre, farvede, kronisk syge og plejehjemsbeboere risikerer desuden en kronisk mangel, som gør dem mere sårbare hele året.

 • Mangel på D-vitamin er en pandemi
 • D-vitamin har betydning for, at immunforsvaret kan angribe virus hurtigt og effektivt
 • D-vitamin har også betydning for, at immunforsvaret ikke overreagerer med cytokinstorm og hyperinflammation, som gør virusinfektioner komplicerede og livstruende

Politik, D-vitamin og nye strategier i kampen mod COVID-19

I England har det konservative parlamentsmedlem David Davis nu bedt premierminister Boris Johnson om at følge ”den andalusiske metode” i kampen mod COVID-19, da tilskud med D-vitamin har vist sig at gøre en markant forskel.
David Davis henviser til, at der bor omkring otte millioner indbyggere i den andalusiske provins i Spanien, og i november 2020 døde der 189 mennesker pr. million indbyggere – hvilket på det tidspunkt var en højere dødsrate end i England. Men efter at man i Andalusien begyndte at give plejehjemsbeboere og nogle patienter tilskud med aktivt D-vitamin i form af calcifediol, kom effekten ret hurtigt, idet der var langt færre, som blev indlagt på intensiv afdeling, og dødstallet faldt til 11 i det tidlige januar. Det svarer til et fald på 82 procent.
På samme tid oplevede man i England, at dødstallet blev fordoblet, hvilket sandsynligvis skyldes en stigende mangel på D-vitamin i løbet af vinterhalvåret.
David Davis gør samtidig opmærksom på, at forskere og læger i årtier har advaret mod den pandemiske mangel på D-vitamin, som inkluderer over en milliard mennesker. Disse alarmklokker, som stadig bliver ignoreret, har altså ringet, længe før WHO den 11. marts sidste år deklarerede, at COVID-19 er en pandemi.
I kampen mod denne katastrofe har regeringer udført adskillige nedlukninger, som har enorme omkostninger – økonomisk, i den individuelle frihed, mentalt og mange andre kritiske sygdomme og dødsfald i kølvandet på et samfund og sundhedsvæsen, der ikke fungerer som før.
David Davis har tidligere agiteret for, at man giver tilskud med D-vitamin til udsatte grupper, og han efterlyser nu, at man følger det andalusiske eksempel med at give den aktive D-vitaminform calcifediol til plejehjemsbeboere. Calcifediol kaldes også for 25-hydroxyvitamin D3, og det er den form, som måles i blodet. Det er også en form, som kroppen udnytter lettere og hurtigere. Behandlingen, der er meget billig og uden bivirkninger, styrker desuden immunforsvaret mod flere varianter af corona og andre smittekim.

 • Når vi danner D-vitamin fra solen, er det i form af cholecalciferol, som også findes i almindelige tilskud.
 • I leveren omdannes cholecalciferol ved hjælp af enzymer til calcifediol, også kaldet 25-hydroxyvitamin D3, som måles i blodet.
 • I nyrerne og andre væv omdannes cacifediol til calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol D3), som er den biologisk aktive form.

Nye studier på vej

David Davis har siden mødt en del kritik, da den andalusiske metode har været mangelfuld i forhold til, hvordan man udfører randomiserede, kontrollerede studier. Der var ikke balance mellem gruppen på 551 der fik calcifidiol og kontrolgruppen på 379.
Professor Adrian Martineau fra Queen Mary University of London efterlyser derfor flere randomiserede, kontrollerede studier på området. Ikke desto mindre står han selv bag en meta-analyse, der viser, at tilskud med D-vitamin reducerer antallet af akutte infektioner i luftvejene med op til 42 procent. Og han står nu bag et større randomiseret, klinisk studie CORONAVIT, som omhandler tilskud med D-vitamin og COVID-19.

D-vitamintilskud til COVID-19 patienter reducerer intensivindlæggelser og dødsfald

Som nævnt kan tilskud med D-vitamin have en forebyggende effekt på COVID-19 infektioner og dødsfald som følge heraf.
Behandling med større doser D-vitamin til indlagte COVID-19 patienter kan også redde liv.
Det fremgår af et tidligere randomiseret, klinisk pilotstudie, som blev foretaget i Spanien på Universitetshospitalet i Córdoba. 76 indlagte COVID-19 patienter fik enten standardbehandling eller større tilskud med D-vitamin sammen med standardbehandlingen. Også her valgte man formen calcifediol, som er nemmere og hurtigere at udnytte.
Det viste sig, at det kun var 2 procent af patienterne i D-vitamingruppen, som krævede behandling på intensiv afdeling, mens det var 50 procent af patienterne, der ikke fik D-vitamin. Der var ingen i D-vitamingruppen, som døde, og de blev alle udskrevet uden at have komplikationer.
Studiet blev publiceret online i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology I oktober 2020.

 • Tidligere randomiserede undersøgelser viser, at tilskud med D-vitamin især beskytter mod infektioner i luftvejene.
 • Men man kan kun forvente en effekt, hvis der foreligger en mangel på D-vitamin, og hvis dosis er høj nok til at hæve niveauet i blodet til et optimalt niveau.

Udnyttelse af D-vitamin kræver magnesium

Som det fremgår, har man givet tilskud med D-vitaminformen calcifediol i den andalusiske model til plejehjemsbeboere og i større doser til COVID-19 patienter på Córdoba Universitetshospital. Det skyldes, at denne D-vitaminform virker hurtigere, end den form, som vi danner fra solen eller får gennem almindelige tilskud.
Man skal desuden være opmærksom på, at vi har brug for magnesiumholdige enzymer, så vi kan omdanne D-vitaminformen fra sol og tilskud (cholecalciferol) til calcifediol og til den biologisk aktive form calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol D3). Det betyder med andre ord, at hvis man mangler magnesium, får man ikke det fulde udbytte af D-vitamin fra solen eller almindelige tilskud.

D-vitamins syntese Betegnelse for D-vitamin
Huden Cholecalciferol, D3-vitamin
Dannes ud fra kolesterolformen 7-dihydroxycholesterol og solens UVB-stråler.
Denne form findes også i almindelige tilskud.
Leveren Calcifediol/ calcidiol
25-hydroxyvitamin D3, der måles i blodet
(Omdannelse kræver magnesium)
Nyrerne Immunsystemet
og andre steder
Calcitriol (biologisk aktive)
1,25-dihydroxycholecalciferol D3
(Omdannelse kræver magnesium)

Optimer niveauet af D-vitamin, før det er for sent

Mangel på D-vitamin er udbredt, og adskillige danske og udenlandske forskere har i årevis argumenteret for, hvor vigtigt det er at optimere niveauet.
Meget tyder på, at de officielle anbefalinger, RI, ikke er nok til at optimere blodets niveau, som bør være minimum 50 nmol/L og gerne 60-100 nmol/L. For at opnå dette niveau, har vi på de nordlige breddegrader brug for stærkere tilskud fra oktober til april – og tilskud hele året, hvis vi ikke får nok sommersol.
På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram. Det reelle behov afhænger af gener, alder, hudtype, BMI og kroniske sygdomme som diabetes. Ifølge EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet, ligger den øvre, sikre grænse på 100 mikrogram om dagen.
Da D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i kapsler, hvor vitaminet er bundet til olie.

 • Immunforsvarets kapacitet er altafgørende for, hvorvidt vi afviser smitte, får en mild infektion eller får livstruende komplikationer.
 • Hele 80 procent af patienter, der er indlagt med COVID-19, mangler D-vitamin. Det fremgår af et studie, som er publiceret i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
 • Patienter, som mangler D-vitamin, har dobbelt så stor risiko for at få livstruende komplikationer som følge af infektion med COVID-19. Det fremgår af undersøgelse fra Northwestern University i Illinois, USA.

Referencer:

Will Chu. UK Prime minister urged, “Look to Andalusia´s vitamin D use in tackling covid-19.” NUTRAingredients.com 09-Feb-2021

Laurence Dollimore. Watch: British MP praises Andalucía for using vitamin D to treat COVID-19 patients and ask PM Boris Johnson to follow Spain´s example. The Olive Press February 16, 2021

David Davis. Vitamin D: Covid-19. In the House of Commons 14th January 2021

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. MedRxiv. BMJ Yale. 2020

Molly Campel. Talking Vitamin D and COVID-19 with professor Adrian Martineau. Tecnology Networks Jan 15 2020

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

 • Oprettet den .