Skip to main content

Den engelske regering giver nu sårbare grupper gratis tilskud med D-vitamin

- i kampen mod COVID-19

Den engelske regering giver nu sårbare grupper gratis tilskud med D-vitaminDer er efterhånden så meget international forskning, som linker en sammenhæng mellem udbredt mangel på D-vitamin og nedsat modstandskraft, hvilket har bidraget til nye bølger med COVID-19, og at infektionerne bliver livstruende. Derfor har den engelske regering nu besluttet, at 2,2 millioner ældre, plejehjemsbeboere, kronisk syge og andre sårbare grupper får sendt gratis tilskud med D-vitamin lige til døren i kampen mod COVID-19. Formålet er at bremse epidemien og sætte en stopper for endeløse nedlukninger af samfundet. Det fremgår blandt andet af en artikel i Daily Mail.

Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin, og det lægges på lager i leveren til senere brug. Men den moderne indendørs livsførelse og faktorcremer bevirker, at mange ikke danner nok D-vitamin, og de begrænsede depoter bliver ofte opbrugt i løbet af vinterhalvåret. Dette øger risikoen for infektioner og nye bølger med COVID-19. Ældre, overvægtige, kronisk syge, plejehjemsbeboere og personer med mørk hudfarve har desuden vanskeligere ved at danne eller udnytte vitaminet, og derfor er de særlig sårbare.

Udbredt mangel på D-vitamin har medført øjeblikkelig handling

På denne hjemmeside har vi netop skrevet om et spansk studie, som har afsløret, at hele 80 procent af indlagte COVID-19 patienter mangler D-vitamin. En analyse fra Ben Gurion University i Israel har tilsvarende afsløret en stærk sammenhæng mellem D-vitaminmangel og COVID-19 smitte. Desuden har patienter, som mangler D-vitamin, dobbelt så stor risiko for at få livstruende komplikationer som følge af infektion med COVID-19. Det fremgår af en undersøgelse fra Northwestern University i USA, hvor forskerne har indhentet patientdata fra 10 lande.
Alt i alt tyder adskillige studier efterhånden på, at manglen på D-vitamin øger risikoen for smitte med COVID-19, og at infektionen bliver så kompliceret, at den kræver indlæggelse, og at man i værste fald havner på intensiv. Dette har i sagens natur store sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser.
Derfor har den engelske regering nu besluttet at sende gratis tilskud med D-vitamin til 2,2 millioner plejehjemsbeboere og andre sårbare isolerede grupper som kræftpatienter, der får kemoterapi, patienter med svær astma, cystisk fibrose og andre kroniske lungesygdomme.
De første pakker vil komme lige til døren i starten af december, og der vil komme forsyninger til de næste fire måneder. Som sidegevinst vil disse D-vitamintilskud også være med til at holde knogler og muskler sunde.
Der er tale om en relativ billig behandling med et stort sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk potentiale. Sideløbende med at de udsatte grupper får tilskud med D-vitamin, vil der blive opstartet en række kliniske studier for at se nærmere på sammenhængen mellem D-vitamin og COVID-19.

Formålet er at bremse epidemien og undgå endeløse lukninger af samfundet

Det epokegørende tiltag er kommet, efter at Storbritanniens sundhedsminister Matthew Hancock blev klar over de mange fordele, der kan være ved at give gratis tilskud med D-vitamin til de sårbare grupper, så man er sikker på, at de får nok i de fire vintermåneder.
Således håber Matthew Hancock og andre ministre i den engelske regering, at et større indtag af D-vitamin sammen med en bedre behandling og bæredygtige vacciner alt i alt kan fjerne behovet for endeløse nedlukninger af samfundet.
Ifølge premierminister Boris Johnson vil regeringen i det hele taget se nærmere på de positive effekter af D-vitamin, og de vil senere kommer med en opdatering.
Til orientering besluttede den skotske regering i oktober 2020 at give gratis tilskud med D-vitamin til sårbare grupper. I Skotland har sundhedsmyndighederne i længere tid kendt meget mere til D-vitamins sundhedsfremmende effekter, så allerede i 2016 anbefalede de alle borgere at tage et tilskud.

 

Fakta om mangel på D-vitamin og optimale værdier i blodet

  • Det antages, at 1 milliard mennesker på verdensplan har let til moderat mangel på D-vitamin.
  • Dette bidrager til nye bølger med COVID-19, og at infektionerne bliver komplicerede.
  • Blodets indhold af D-vitamin opdeles i regulær mangel (under 30 nmol/L), utilstrækkelig (30-50 nmol/L) og tilstrækkelig (over 50 nmol/L).
  • Ifølge flere førende forskere ligger det optimale niveau mellem 60-100 nmol/L.
  • For at opnå dette niveau er der som regel brug for stærke tilskud i hele vinterhalvåret og tilskud hele året, hvis man ikke får nok sommersol.

 Referencer:

Glenn Owen. Elderly and vulnerable will get free Vitamin D from government. Daily Mail. November 2020

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 27 October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

  • Oprettet den .