Skip to main content

D-vitaminniveauet er afgørende for, hvorvidt COVID-19 er harmløs eller livstruende

D-vitaminniveauet er afgørende for, hvorvidt COVID-19 er harmløs eller livstruendePatienter, som mangler D-vitamin, har dobbelt så stor risiko for at få livstruende komplikationer som følge af infektion med COVID-19. Det fremgår af en undersøgelse fra Northwestern University i USA, hvor forskerne har indhentet patientdata fra 10 lande. Det er samtidig et faktum, at mangel på D-vitamin er særlig udbredt blandt ældre, farvede, plejehjemsbeboere, overvægtige og kronisk syge, som netop er i risikogrupperne. I kampen mod COVID-19 og fremtidige epidemier er det slet ikke nok med hygiejne, håndsprit, isolation og forsinkede vacciner. Vi er nødt til at ruste og regulere immunforsvaret med D-vitamin, som er afgørende for, om vi afviser smitte, får en mild infektion eller dør som følge af livstruende cytokinstorm og organsvigt.

Forskere fra Northwestern University, Illinois, i USA har samlet og analyseret data fra hospitaler og klinikker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien og Kina. Forskerne fandt, at der var langt flere patienter der døde af COVID-19 i lande som Italien, Spanien og Storbritannien, hvor mangel på D-vitamin er mere udbredt.
Forskerne håber, at studiet vil kaste mere lys over, hvorfor COVID-19 bliver livstruende hos udsatte grupper, og hvorfor sygdommen optræder forskelligt i forskellige lande. Det er altså ikke nok at se på boligforhold, hygiejne, kvaliteten af sundhedssystemerne, aldersfordeling og kost. Man bør også se nærmere på blodets indhold af D-vitamin, som varierer på grund af breddegrader, livsførelse og andre faktorer.
På den nordlige halvkugle er den høje sommersol den vigtigste kilde til D-vitamin, som vi danner i huden. Derfor er det ikke tilfældigt, at virusinfektioner som COVID-19 typisk opstår i vinterhalvåret og aftager her i sommerhalvåret. Men der er også mange, som lider af en kronisk mangel på D-vitamin af forskellige årsager som indendørs livsførelse, aldringsprocesser, mørk hudfarve, overvægt og kroniske sygdomme som diabetes og sklerose.

Det er beregnet, at 1 milliard mennesker på verdensplan har let til moderat mangel på D-vitamin.

D-vitamin booster og regulerer immunforsvaret

Forskerne bag det nye studie så altså en klar sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og høj dødelighed af Covid-19. Ved at analysere tilgængelige patientdata i de forskellige lande fandt forskerne også en stærk sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og et overaktivt immunforsvar, som forårsager cytokinstorm og hyperinflammation.
Ifølge lederen af det nye studie Vadim Backman og en række andre forskere, er det immunforsvarets cytokinstorm og hyperinflammation, som forårsager de alvorlige skader på lungevævet med fare for akut svigt i luftvejene. Tilstanden, som kaldes for ARDS (acute respiratory distress syndrome), forårsager også de livstruende sekundære skader på kredsløb og andre væv.

Det er ikke COVID-19 som sådan, men det fejlprogrammerede og overaktive immunforsvar, der er årsag til, at de svageste patienter bukker under og dør.

Tilstrækkeligt D-vitamin kan halvere dødelighed

På baggrund af det nye studie antager Backman og hans forskerteam, at D-vitamin spiller en afgørende rolle i kampen mod COVID-19, da D-vitamin ikke alene forstærker vores medfødte immunforsvar, som tackler de fleste infektioner, men også forhindrer, at immunforsvaret går amok. Det betyder med andre ord, at nok D-vitamin i blodet kan beskytte befolkningen mod de fleste infektioner og svære komplikationer, inklusive død forårsaget af COVID-19.
Ifølge Backman og hans forskerteam afslører analyserne, at tilstrækkelig med D-vitamin i blodet kan halvere dødeligheden. Det kan altså ikke forhindre infektion med COVID-19, men det kan medføre færre symptomer og forhindre de livstruende komplikationer, som i værste fald ender med døden.

Mangel på D-vitamin har betydning for udbredelsen og sværhedsgraden af nutidige og fremtidige epidemier.

Hvorfor ældre rammes hårdere af COVID-19 end børn

Ifølge Blackman kan sammenhængen mellem D-vitamin og immunsystemet også forklare, hvorfor mindre børn ikke rammes så hårdt af COVID-19 i forhold til ældre. Det skyldes, at de mindre børn endnu ikke har udviklet deres erhvervede immunforsvar, herunder T-cellerne, som har en større tendens til at overreagere med cytokinstorm og hyperinflammation. Det bør desuden tilføjes, at ældre danner mindre D-vitamin i den tynde hud, og at de lettere kommer i en mangeltilstand. Der er desuden mange ældre, som ikke kommer så meget ud i solen. Kolesterolsænkende medicin, statiner, som mange ældre får, hæmmer også egenproduktionen af D-vitamin.

Forskere: Udbredt mangel på D-vitamin kræver større tilskud

På denne hjemmeside har vi omtalt flere studier vedrørende D-vitamin og immunforsvaret – herunder en ny omfattende irsk rapport, TILDA, fra University of Dublin. Denne rapport, som er baseret på et større befolkningsstudie af deltagere over 50 år, afslørede en udbredt mangel på D-vitamin. Især blandt ældre og plejehjemsbeboere.
Ifølge TILDA rapporten sker der også en ændring i immunforsvarets respons i forbindelse med aldringsprocesserne. Der kommer således en lav grad af kronisk inflammation, som kaldes for aldringsinflammation. Mange kroniske sygdomme som diabetes, astma og kræft er også karakteriseret af kroniske inflammationer, hvilket gør patienterne meget mere sårbare.
I denne forbindelse kan tilstrækkelige mængder D-vitamin beskytte mod virusinfektioner og samtidig modvirke de sundhedsskadelige inflammationer, som optræder under aldringsprocesserne, en række kroniske sygdomme, og når COVID-19 og influenza bliver livstruende.
Forskerne bag TILDA rapporten anbefaler derfor, at alle voksne tager stærke tilskud med D-vitamin med særlig fokus på de ældre samt plejehjemsbeboere, kronisk syge, hospitalspatienter, sundhedspersonale og andre udsatte grupper.

Hvor meget D-vitamin har vi brug for?

Referenceindtag, RI, for hvide voksne under 70 år er 5 mikrogram. Den danske sundhedsstyrelse anbefaler tilskud med 10 mikrogram til gravide, småbørn, personer med mørk hud og personer, der ikke får direkte sollys. Tilskud med 20 mikrogram anbefales til plejehjemsbeboere og personer over 70 år.
Mange forskere hævder nu, at det reelle behov for D-vitamin ligger meget højere end RI, og anbefalingerne til voksne svinger fra 30-100 mikrogram daglig, så vi kan opnå de optimale niveauer i blodet.
I sommerhalvåret er det let at danne 20-100 mikrogram D-vitamin om dagen i let påklædning, når solen skinner. Men det er vanskeligere for ældre og personer med mørk hud. Vi kan ikke danne for meget D-vitamin fra solen, og overskydende D-vitamin lægges på lager i leveren. Ikke desto mindre er der mange, som kommer i underskud i løbet af vinterhalvåret, når depoterne er opbrugt.
Det reelle behov afhænger af alder, hudtype, BMI, rygning, kroniske sygdomme som astma og diabetes samt indtagelse af kolesterolsænkende medicin, statiner. Ifølge EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet, ligger den øvre, sikre grænse på 100 mikrogram om dagen.
Da D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i kapsler, hvor vitaminet er bundet til olie.

  • Blodets indhold af D-vitamin bør være minimum 50 nmol/L og gerne 75-120 nmol/L.
  • For at opnå dette niveau, har vi som regel brug for tilskud fra oktober til maj – og tilskud hele året, hvis vi ikke får nok sommersol.

Referencer:

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Suppressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

Will Chu. Could vitamin D play a role in coronavirus resistance? Research thinks so. NUTRA ingredients.com April 2020

William B. Grant et al. Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and Covid-19 Infections and Deaths. Nutrients 2020

William B. Grant. Vitamin D Supplementation Could Prevent and Treat Influenza, Coronavirus, and Pneumonia Infections. Nutrients 2020

D.M McCartney, D. G. Byrne. Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immune-protection Against Covid-19. Irish Medical Journal. 2020

  • Oprettet den .