Skip to main content

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivt

D-vitamin gör malignt melanom mindre aggressivtMalignt melanom kan vara mycket farligt om det inte behandlas i tid. En studie från University of Leeds i England har nu avslöjat att D-vitamin påverkar malignt melanom, så att det blir mindre aggressivt. Enligt forskarna kan upptäckten leda till nya sätt att behandla sjukdomen på. Samtidigt är det problematiskt att hälsomyndigheterna varnar så kraftigt mot solen utan att informera om hur vi annars ska få tillräckligt med D-vitamin. För sommarsolen är den viktigaste källan, och vi måste bara se till att vi inte bränner oss. På våra breddgrader är det dessutom en bra idé att ta tillskott med D-vitamin under hela vinterhalvåret, eftersom vitaminet enligt annan forskning har flera cancerförebyggande egenskaper.

Malignt melanom är en cancersjukdom som särskilt uppstår i födelsemärken, och i sällsynta fall på andra ställen. Malignt melanom beror främst på överdriven exponering för solen – även från solarier. Det är särskilt svår solbränna under barndomen och ungdomen som ökar risken. Andra riskfaktorer är ljus hud som har svårt att bli brun, blont och rött hår eller blå ögon. Eftersom malignt melanom kan vara mycket farligt är en tidig diagnos och behandling nödvändig för överlevnad. Det är naturligt att få fler födelsemärken med åldern, och de är vanligtvis helt ofarliga. Men man måste vara uppmärksam på om de exempelvis ändrar färg, storlek eller avgränsning. Detta gäller också klåda, vätskebildning eller blödning från ett födelsemärke. Diagnosen malignt melanom ställs utifrån ett vävnadsprov taget från ett misstänkt födelsemärke. Behandlingen är bortoperation av ett stort hudområde kring det sjuka födelsemärket, och eventuellt strålbehandling, kemoterapi eller immunterapi.

D-vitaminbrist har blivit mer utbrett på grund av

Fler inomhustimmar, solskräck, överdriven användning av solskyddsfaktor, flera överviktiga, fler äldre människor samt långvarig användning av kolesterolsänkande läkemedel (statiner).

Så här skyddar D-vitamin och VDR mot melanom

Forskare har tidigare visat att låga nivåer av D-vitamin i blodet är förbundna med sämre prognoser för patienter med malignt melanom. Men forskarna har inte helt förstått mekanismerna bakom bristen på D-vitamin och utvecklingen av sjukdomen.
Därför ville professor Newton-Bishop vid University of Leeds och hennes forskarteam titta närmare på vilka processer som regleras av D-vitamin i melanomceller. Och vad som händer när melanomceller saknar en receptor för D-vitamin, VDR, som binder D-vitaminet.
Forskarna undersökte därför aktiviteten hos den gen som kodar VDR i 703 humana melanomtumörer och i 353 humana metastaser, som hade spridit sig från det ursprungliga stället.
VDR:ns aktivitet jämfördes sedan med tjockleken på patienternas melanom och hur snabbt de växte.
Forskarna ville också se hur långt mängden av VDR i melanomceller var förbunden med genetiska förändringarna som inträffar när cancerceller blir mer aggressiva. För detta utförde forskarna experiment på möss för att kontrollera om VDR-nivån ändrade cancercellernas förmåga att sprida sig.
Forskarna fann att tumörer med låga nivåer av VDR hade en högre aktivitet av gener och signalvägar (Wnt/beta-catenin) kopplade till cancertillväxt och spridning.
När forskarna ökade VDR:en i mössens melanomceller reducerades aktiviteten i samma signalvägar och tillväxten av melanomceller. Forskarna fann också att cancerformen hade svårare att sprida sig till mössens lungor.
Efter flera års forskning vet forskarna nu hur D-vitamin och VDR påverkar gener och signalvägar, som sammantaget kan göra melanomcellerna mindre aggressiva och hjälpa immunförsvaret att bekämpa cancercellerna.
Även om D-vitamin som monoterapi inte kan behandla cancer, kan tillskott enligt forskarna hjälpa till att förbättra standardbehandlingen.
Forskarna rekommenderar därför att patienter med melanom får sina D-vitaminnivåer uppmätta.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Cancer Research.
D-vitamin skyddar mot flera vanliga cancerformer, och därför är det ofta en bra idé att få mätt sin nivå av D-vitamin om man bor på de nordliga breddgraderna eller av andra skäl inte får tillräckligt med D-vitamin under hela året.

Årtionden av forskning visar att D-vitamin har följande cancerförebyggande egenskaper

 • Reglerar många genaktiviteter.
 • Reglerar celltillväxt.
 • Stärker immunförsvaret, vars uppgift är att förstöra onormala celler.
 • Hämmar inflammationer som medför oxidativ stress i cellerna.
 • Reglerar östrogennivån.

Hur får vi tillräckligt med D-vitamin?

Den bästa källan till D-vitamin är sommarsolen. Men lagren i levern är ofta begränsade, och kosten bidrar bara med blygsamma mängder.
I Danmark innehåller vanliga vitamintabletter bara 5 mikrogram, vilket är RI (referensintag) för vita vuxna under 70 år. I Storbritannien ligger de officiella rekommendationerna på 10 mikrogram, och i USA på 15 mikrogram, vilket är tre gånger så mycket. Många forskare menar nu att vi behöver ännu mer för att täcka behovet.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer såsom exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI, kolesterolsänkande läkemedel och kroniska sjukdomar som diabetes.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

 • Torsklever, torskrom, vildlax, sill och ägg (äggulan) är ganska goda källor till D-vitamin.
 • Men de flesta skandinaver får bara 2–4 mikrogram D-vitamin från kosten, och det är inte tillräckligt.

Optimala värden i blodet kräver tillskott

Man mäter D-vitaminnivåerna i blodet som 25-hydroxyvitamin D3. I Danmark ligger de officiella gränsvärdena för D-vitamin i blodet på 50 ng/ml. Men många ledande forskare, däribland professor Garland, anser dock att man måste upp på hela 60–100 ng/ml för att på ett optimalt sätt förebygga sjukdomar. Blodnivåer över 125 ng/ml kan vara förbundna med biverkningar som illamående, förstoppning, viktminskning, hjärtrytmstörningar och njurskador.
Man kan inte bilda för mycket D-vitamin från solen, och tillskott bör tillgodose enskilda behov.

Solen på gott och ont

 • När solens strålar träffar huden producerar cellerna ett brunt pigment som skyddar huden.
 • Därför är det bra att vänja sig vid solen under våren, så att man får den skyddande färgen gradvis utan att bränna sig.
 • Personer med mörk hud har redan ett bra skydd.
 • Även om överdrivet solande ökar risken för melanom och vanlig hudcancer, är solen också en skyddande faktor.
 • Det beror på att sommarsolen, som står högt på himlen, är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar utifrån ett kolesterol i huden.
 • Man måste bara se till att man inte bränner sig.
 • Man kan eventuellt sola i 20–30 minuter och sen smörja in huden med solskyddsfaktor efteråt.
 • Då bildar man rikligt med D-vitamin och undviker brännskador.
 • Man bör ta tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och andra situationer då man inte bildar tillräckligt med D-vitamin.

Referenser

Sathya Muralidhar et al. Vitamin D-VDR signaling inhibits Wnt/beta-catenin-mediated melanom progression and promotes anti-tumor immunity. Cancer Research 2019

Cancer Research UK. Vitamin D dials down the aggression in melanoma cells. ScienceDaily. 2019

Varun Samji et al. Role of vitamin D supplementation for primary prevention of cancer: Meta-analysis of randomized trials. Journal of Clinical Oncology, 2019

Michigan State University. Vitamin D could help cancer patients live longer. ScienceDaily. June 2019

Melina Arnold et al. Progress in cancer survival, mortality, and incidence in seven high-income countries 1995-2014. (ICBP SURMARK-2): a population-based study. The Lancet. September 2019

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk. 2016

Sharon L. McDonnel, Cedric F Garland et al: Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations ≥40 ng/ml Are Associated with >65% Lower Cancer Risk: Pooled Analysis of Randomized Trial and Prospective Cohort Study Plos One: 2016

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/hudkraeftmaligntmelanom.htm

 • Skapad