Skip to main content

Intravenös behandling med C-vitamin förbättrar överlevnaden hos patienter med blodförgiftning

Intravenös behandling med C-vitamin förbättrar överlevnaden hos patienter med blodförgiftningBlodförgiftning, även kallat sepsis, är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling. En kombination av stora doser C-vitamin som ges intravenöst kan dock reducera sjukhustiden och risken för att dö av sjukdomen. Detta framgår av en studie som just publicerats i Journal of The American Medical Association. Studien är i linje med en tidigare studie där man kombinerade intravenös C-vitaminbehandling med B1-vitamin, vilket gav ännu bättre resultat. Det handlar alltså om enkla och billiga behandlingar som kan rädda liv genom att stötta immunförsvaret och minska skador på cirkulationen, lungorna och andra vävnader.

Vid blodförgiftning spelar bakterierna i blodet en viktig roll. Blodförgiftning uppstår som regel på grund av infektioner i andra organ som lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion.
Vid lymfkärlsinflammation kan man exempelvis se röda strimmor i huden. Sjukvårdspersonal använder mer specifikt termen sepsis för ett tillstånd där patienten har symtom från olika inre organ och det föreligger en misstanke eller säkerhet om att det beror på en infektion med bakterier, virus eller andra mikroorganismer. Sepsis kan inom några få timmar utveckla sig så att det påverkar cirkulationen, lungorna och flera inre organ, så kallad svår sepsis. Det är ett livshotande tillstånd som också orsakas av att immunförsvaret reagerar för våldsamt på infektionen i blodomloppet. Symtomen, som ofta förbises eller feldiagnostiseras, inkluderar hög feber, hjärtklappning, andnöd, förvirring, slöhet och sluddrigt tal. Många av symtomen beror på uttorkning, som bör åtgärdas. Sepsis kräver i allmänhet omedelbar behandling, och det är särskilt i form av kortison (ett binjurebarkhormon), som hämmar det överaktiva immunförsvaret. Men behandlingen är ofta otillräcklig, och bara i USA kostar sjukdomen cirka 300 000 människor livet om året.

Den nya C-vitaminbehandlingen kan rädda liv och minska kostnader

Forskare från Virginia Commonwealth University i USA har utfört en studie på 167 sepsispatienter med symtom på akut andningsbesvär. En grupp fick intravenöst tillskott med C-vitamin (50 mg/kg) var 6:e timme under 96 timmar, och den andra gruppen fick intravenös placebo.
Studien avslöjade att 46 procent av patienterna i placebogruppen dog, och att detta reducerades till 30 procent i C-vitamingruppen den 28:e dagen. Studien visade också att de patienter som fick intravenös behandling med C-vitamin tillbringade betydligt färre dagar på sjukhuset, däribland intensivvårdsavdelningar, där vården är förbunden med särskilt höga kostnader.
I genomsnitt tillbringade C-vitamingruppen tre färre dagar på intensivvårdsavdelningar, och totalt en vecka mindre på sjukhus jämfört med placebogruppen.
Enligt professor Alpha A. Fowler har de hittat en ny behandling som inte bara räddar liv, utan också kan leda till stora besparingar.
Sepsis är förbundet med svår sjukdom, funktionshinder och dödsfall, samt enorma ekonomiska kostnader. Bara i USA kostade sepsisfallen 32,7 miljarder dollar 2013, och människor som inte har någon försäkring kan också bli ruinerade.
Enligt professor Alpha A. Fowler ser resultaten lovande ut, även om det finns behov av ytterligare forskning. Studien, som går under namnet CITRIS-ALI, finansierades med ett bidrag på 3,5 miljoner dollar från National Institute of Health.
Studien har publicerats i Journal of The American Medical Association (JAMA).

I USA dör det lika många av sepsis varje år som om två helfulla Boeing 747-flyg hade kraschat varje dag.

Citat: Professor Alpha A. Fowler

Cocktail av kortison, C-vitamin och B1-vitamin kan rädda ännu fler liv

Det är i synnerhet äldre och svaga som drabbas av sepsis. Sjukdomen uppträder ofta i samband med influensa och involverade komplikationer som lunginflammation.
En grupp forskare från Eastern Virginia Medical School i Nordfolk (USA) har tidigare funnit att man genom att kombinera kortison med höga doser intravenöst C-vitamin och B1-vitamin kan minska dödligheten från 40 procent till hela 8,5 procent. Denna behandling ser alltså ännu bättre ut, eftersom risken för att dö av sepsis är ungefär fem gånger mindre. Forskarna fann också att de patienter som fick denna cocktailbehandling återhämtade sig mycket snabbare efter sepsisfallet än kontrollgruppen.
Forskarna antar att kortison och stora doser intravenöst C-vitamin och B1-vitamin fungerar synergistiskt, så att det rubbade immunförsvaret kommer på rätt köl utan att orsaka livshotande skador.
I denna studie fick patienterna intravenöst C-vitamin motsvarande sex gram om dagen. Enligt forskarna är kombinationen av kortison, B1-vitamin och C-vitamin en billig och enkel behandling som avsevärt kan reducera den utbredda globala dödligheten vid sepsis.
De lovande resultaten från studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften CHEST 2017.

Så löper immunförsvaret amok vid blodförgiftning

Vid blodförgiftning (sepsis) överreagerar immunförsvaret på bakterier eller virus. En typ av vita blodkroppar, TH1, producerar för många proinflammatoriska cytokiner, däribland tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α), interferoner (INF-y) och interleukiner (IL-2). Detta kan leda till skador på endotelcellerna som bekläder blodkärlens inre väggar, och som har många fysiologiska funktioner. Som ett resultat kan dehydrering, vävnadsförstörelse och cirkulationschock uppstå.

Referenser

Alpha A. Fowler et al. Effect of Vitamin C infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients with Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure. JAMA 2019

Virginia Commonwealth University. Vitamin C therapy linked to better survival rates after sepsis. ScienceDaily 2019.

Glenview, IL, June 26, 2017. Readily available drug cocktail may help prevent sepsis shock and deaths. Elsevier June 2017

https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/sepsis.htm

  • Skapad